Yalebloggen logo NY 2020

Få med deg siste nytt!

Abonner på Yalebloggen

Trygg elektronisk dørlås i smarthus

17. juli 2018

Trygg elektronisk dørlås i smarthus

Når du integrerer den elektroniske dørlåsen som en komponent i smarthuset, må du være trygg på at dens funksjoner er ivaretatt på en fullverdig måte. Det finnes flere løsninger for digital kommunikasjon, og ikke overraskende er det uenighet om hvilken som er den beste å standardisere på.

Et smarthus innebærer at du legger til rette for at lys, varme, alarm, lås og andre funksjoner kan programmeres og tilpasses ditt behov. En kaller gjerne dette systemet av intelligente komponenter som prater sammen for et økosystem. Systemet kan lett utvides og modifiseres etter hvert som nye komponenter blir tilgjengelige på markedet eller – kanskje mer aktuelt – når lommeboken tillater det.

Systemets "administrerende direktør" kalles gjerne for en gateway. Den holder styr på kommunikasjonen til alle enhetene samt en eventuell app-løsning på mobiltelefonen. Det er også i denne enheten all funksjonalitet ligger programmert.

Et eksempel på dette kan være at temperaturen i boligen stilles ned, lys skrus av og alarmen aktiveres når sistemann går hjemmefra og låser den elektroniske dørlåsen.

Z-Wave

Smarthus-komponentene snakker trådløst med hverandre via en såkalt kommunikasjonsprotokoll. En kommunikasjonsprotokoll er som et språk mellom digitale komponenter. De vanligste løsningene for slik kommunikasjon i smarthus-systemer er Z-Wave og ZigBee.

Z-Wave er utbredt i smarthus-løsninger. En av årsakene til dette er at den ble etablert først og følgelig ble en form for de facto standard for åpne smarthus-systemer.

Med åpne smarthus-systemer mener jeg at du fritt kan velge komponenter fra de leverandørene du ønsker. Et lukket smarthus-system har kun støtte for "sine egne komponenter". Altså typisk fra samme leverandør som leverer selve Gatewayen. Baserer man seg på et åpent system, har man derfor langt større fleksibilitet i blant annet valget av komponenter.

Siden Z-Wave kom først og fikk etablert seg som en standardisert kommunikasjonsprotokoll for åpne smarthus-systemer, er derfor utvalget av kompatible komponenter som støtter denne protokollen svært stort.

Mange spør naturlig nok etter elektroniske dørlåser som bruker Z-Wave, slik at denne kan innlemmes i det samme systemet.

ZigBee

ZigBee er en annen standardisert løsning. Den trådløse kommunikasjonen foregår i et annet frekvensbånd enn Z-Wave, og på papiret kan det virke som om sistnevnte er bedre rustet i store nettverk.

Erfaringen fra våre samarbeidspartnere er derimot tvert om:
ZigBee's mesh-teknologi en mer effektiv måte for systemets komponenter å kommunisere med hverandre. Den håndterer store nettverk på en sikrere og mer stabil måte.

Det at komponentene mesh-er innebærer at de videreformidler kommandoene fra gatewayen. Med andre ord: Selv om ikke "administrerende direktør" når deg direkte, så får du beskjeden fra en av naboene dine istedenfor. Din tilbakemelding om status eller at oppdraget er utført videreformidles på samme måte tilbake til sjefen.

Rekkevidden til de to kommunikasjonsprotokollene spiller derfor en mindre rolle fordi både lamper, varmeovner etc. kommuniserer internt og bringer signalene videre gjennom hele huset.

Som med mange ting er det også her smart å ta en titt over gjerdet på hva de store internasjonale aktørene velger å basere sine plattformer på. Blant annet har Samsung, Amazon, Google (deres nye talemoduler), LG, Phillips og Ikea alle basert sine løsninger på ZigBee. Det er neppe tilfeldig.

Høy nok sikkerhet

Gjennom flere år har mange ytret ønske om å integrere den elektroniske dørlåsen Yale Doorman i sitt økosystem. Det er en tungvint løsning for alle parter å utvikle en proprietær kommunikasjonsløsning for ethvert prosjekt. Derfor har vi tatt frem en kommunikasjonsløsning for Yale Doorman som er basert på ZigBee. Årsaken til dette valget er flere.

Som tidligere nevnt har andre store verdensaktører - ikke tilfeldig - truffet den samme konklusjonen. For et verdensledende konsern som Assa Abloy må mange hensyn ivaretas, og gjennom vår vurdering av disse to kommunikasjonsprotokollene var det kun ZigBee som kunne tilfredsstille våre behov.

Og det er nettopp dette som er en del av kjernen: Hva må vi som verdensledende låsleverandør ivareta? Jo, det er at bekvemmeligheten ikke må gå på bekostning av sikkerheten!

Kontroll

To av våre ultimate krav i forbindelse med integrasjoner av Yale Doorman er følgende:

  • Det skal legges opp støtte for alle låsens funksjoner og fasiliteter
  • Vi skal ha kontroll på hvem som benytter vår lås i sine systemer

Disse to kravene er det bare ZigBee som tilfredsstiller, og da ble jo valget til syvende og sist enkelt.

Kommersiell

Med en kommunikasjonsløsning basert på Z-Wave kan en nemlig ikke reservere seg. Det kommersielle selskapet som eier og forvalter Z-Wave krever helt enkelt at du er nødt til å kommunisere med alle andre som snakker dette språket, selv om du er skeptisk til sikkerheten i deres økosystemer.

Medlemsbasert

Tilsvarende organisasjon som eier ZigBee er annerledes organisert. Dette er en forening hvor medlemmene i fellesskap står bak roret. Vår opplevelse er at standarden blir ivaretatt på en god måte. For ZigBee er det viktig at en holder seg innenfor rammen og ikke tar seg såkalte "kunstneriske programmatiske friheter". Dette vil nok kreve mer når språket skal implementeres for første gang i komponentene, men til syvende og sist er alle tjent med dette.

Kort fortalt: Du får ikke uten videre innlemmet Yale Doorman i et smarthus-system selv om vi har lagt opp til støtte for en standardisert kommunikasjonsprotokoll. Gateway'en og økosystemet må være fra en godkjent partner av oss, der våre krav til sikkerhet er innfridd og alle låsens funksjoner er ivaretatt. Du må altså ha et smarthus-system fra en av våre partnere for å tilgang til Yale Doorman via dette.

Derfor kan vi nok oppfattes som litt sære og gammeldagse for de som lever og ånder for smarthus. Man er ikke like fleksibel i valg av økosystem for å få vår Yale Doorman til å bli del en integrert del av dette. Og nå forstår du sikkert at det er en god grunn til dette: Bekvemmelighet må aldri gå på bekostning av sikkerhet! Det er tross alt låsen din vi snakker om. Du vet - "vakten" som verner om dine aller nærmeste og viktigste eiendeler.

Standard er bra

Selv om smarthus blir stadig mer aktuelt for folk flest, er vi allikevel i en gryende startfase. Takten på utviklingen går fortere og fortere. Bedre løsninger utvikles fortløpende, og vi lærer noe nytt hele tiden.

En erfaring er at det er enklere å tilpasse løsningene til standardiserte protokoller enn å lage hele språket fra bunnen av. Yale Doorman er integrert med boligalarmer fra flere leverandører, og deres støtte for smarte funksjoner begynner virkelig å bli interessant.

Er du nysgjerrig på smarthus-teknologi og ønsker én applikasjon å forholde deg til, råder jeg deg til å lese om mulighetene på yale.no. Velger du Yale Doorman integrert i et slikt system, oppnår du det optimale balansepunktet mellom bekvemmelighet og sikkerhet.

Vil en Yale Doorman elektronisk dørlås gjøre hverdagen din enklere? Ta denne enkle testen

Håkon Lie's photo

Kontaktperson: Håkon Lie

Håkon jobber som produktsjef for Yale-produktene hos ASSA ABLOY Opening Solutions Norway. Hans ansvarsområde omfatter blant annet Yale Doorman og Yale Linus. Håkon er svært opptatt av det smarte hjemmet og har markedsbakgrunn og 15 års erfaring fra sikkerhetsbransjen.