Adgangskontroll trenger batteribackupBatteribackup er én av mange komponenter adgangssystemet kommuniserer med. Hovedfunksjonen er å sikre driften av adgangskontroll og gjerne alarmsystem ved strømavbrudd. Batteriene har begrenset levetid og må byttes ut med jevne mellomrom.

Fordi batteribackupen inngår i adgangssystemet, kan den selv melde fra når den har behov for service. Du kan også legge inn serviceintervaller på anlegget selv, som på en hvilken som helst annen komponent i systemet.

Serviceavtale på adgangskontrollen

En moderne bil vil si ifra når den trenger spylervæske, når den trenger luft i hjulene og når det er på tide med service. Akkurat samme tankegangen gjelder for adgangssystemet, at det skal si ifra i forkant.

Det lønner seg å være føre var og ikke vente til det oppstår en komplikasjon før du ringer installatør eller servicetekniker. En enkel måte å ivareta dette behovet på, er å sørge for å ha en serviceavtale. Da får både låsesmed og installatør ansvar for kontroll og vedlikehold av sine områder. 

Les mer om hvorfor det er smart med serviceavtale på dør og adgangskontrollsystemer.

Kapasitet og ettermontering av reservestrøm

Forbruket er den avgjørende faktoren for å beregne hvilken kapasitet batteribanken bør ha. Batteribackup kommer i ulike størrelser, helt fra 1 ampere og opp til 30 ampere med 700 ah batterier. Hvilken kapasitet du bør velge er helt avhengig av hvordan systemet ditt skal driftes.

Hvis forbruket ditt øker, noe det vil gjøre dersom du for eksempel ettermonterer flere komponenter i adgangssystemet, må også batteribackupen vokse proporsjonalt. Når du ettermonterer flere komponenter, vil systemet naturligvis trekke mer strøm.

Se vår temaside om drift av adgangssystemer.

Levetid på batteribackup til adgangskontrollsystem

En batteribackup må ha egen strømtilførsel på 230V. Dette transformeres ned til 24V likespenning.

Temperaturen er en avgjørende faktor for batterienes levetid, og backup-en skal derfor være ventilert. Ventilasjonsbehovet avhenger av kapasiteten i anlegget. De største versjonene leveres gjerne med egen vifte.

Som en tommelfingerregel kan vi si at et batteri har en beregnet levetid på tre år. Dette beregnes ut fra en romtemperatur på cirka 23 grader, i kombinasjon med en hel del andre kriterier. Øker du temperaturen i rommet til 30 grader, halverer du levetiden på batteriet. 

Mange tror det er kulda som tar knekken på batteriene, men det er faktisk varmen. Det er gjerne mange komponenter som står og går samtidig i samme rom som batteribackup-en. Dersom ventilasjonen ikke er kraftig nok da, kan det bli svært høy temperatur, noe som er svært uheldig for batteriene.

Regelverk for batteribackup i adgangskontroll

Det er regler og krav å forholde seg til når man leverer alarm, og disse angir blant annet minimumskrav til batteritid. I alarmgrad 2 skal være 12 timers batteritid, mens regelverket krever at det i alarmgrad 3 er minimum 30 timers batteritid. Har du alarm inkludert i adgangssystemet ditt, er det altså viktig å merke seg de retningslinjene du må forholde deg til.

Du må ha en batteribackup uansett hvilket lås- eller adgangssystem du har. Det eneste unntaket er dersom du opererer med et rent mekanisk låssystem som er uavhengig av strømtilførsel.

Gratis veileder: Serviceavtale på adgangssystemet Last ned