Valg av riktig type lås avhenger av hva slags dør. Bildet viser en innerdør som kan ha en solenoidlås.

Selv med den råeste adgangskontrollen, blir byggets sikkerhet og brukervennlighet svekket hvis du ikke beskriver dørene med de rette låsene. Her får du litt veiledning om motorlås, elektrisk sluttstykke, magnetlås og solenoidlås.

Når byggprosjektet er fullført og lokalene kommet i drift, skal brukerne helst ikke merke at det er installert et adgangskontrollsystem. Trafikken flyter mellom sonene, og både sikkerhet og brannsikring er ivaretatt.

Jeg opplever ofte mye plunder og heft før et bygg faktisk får en slik status. Årsaken er gjerne manglende innsikt i egenskapene til ulike typer låser. Resultatet er at dører blir bestykket med feil eller for få låser.

Valg av lås avhenger av dørens funksjon. Noen dører har flere funksjoner, og da må de beskrives med flere ulike låser. Funksjonene jeg sikter til er sikkerhet, rømning/brann, bekvemmelighet og brukervennlighet.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll

Skallsikring

Et eksempel er hovedinngangsdøren til et næringsbygg med begrenset adgang. Dette er en del av skallsikringen, så etter stengetid låses døren med en motorlås. På dagtid er det en del trafikk gjennom denne døren, og da er en daglås mest hensiktsmessig, i form av en solenoidlås: Brukeren viser kortet for kortleseren, og døren er umiddelbart ulåst.

En motorlås reagerer tregere og vil gi en mindre smidig trafikkavvikling. Denne hoveddøren er også en rømningsdør som skal kunne åpnes raskt fra innsiden. Solenoidlåsen fungerer også til dette formålet, ved at en vrider på innsiden blir aktiv når brannalarm utløses eller nødterminal blir aktivert.

Hovedgruppene

La oss se på hovedgruppene av låser:

  • Motorlås
  • Solenoidlås
  • Elektriske sluttstykker
  • Magnetlås

Motorlås

Denne benyttes i hovedsak som nattlås/skallsikring og gir innbruddssikkerhet når bygget er ubemannet. Den mekaniske funksjonen kan beskrives med at det sitter en liten elektromotor i låskassen. Når en bruker viser kortet og eventuelt taster kode, mottar låsen et signal via en styreenhet, og motoren roterer slik at hakereilen trekkes inn. Døren er ulåst. Ved låsing går motoren motsatt vei.

De gode motorlåsene har krypterte signaler til styreenhet og sentral med tilbakemeldinger om tilstand og antall låsinger – og de kan varsle om driftsproblemer. I våre løsninger kalles denne funksjonen High Intelligent Openings (HiO). Disse låsene kan også brukes på dagtid der hvor det kreves høyere sikkerhet, som data- eller arkivrom.

Solenoidlås

Løsningen benyttes som en såkalt daglås for å gi rask adgang til et lokale. Som navnet sier, er dette en elektromagnetisk konstruksjon. Døren er i utgangspunktet låst, og en solenoid aktiverer vrider slik at fallen kan trekkes inn. Når en bruker viser sitt adgangskort for en kortleser, låses døren umiddelbart opp.

Solenoidlåsen kan som nevnt også aktiveres av dørvrider på én side, en såkalt aktiv vrider. Derfor benyttes den gjerne på rømningsdør og på inngangsdør i boligkomplekser. Solenoidlås dekker også brannkrav ved at fallen holder døren i lukket stilling.

Elektrisk sluttstykke

Nye elektriske sluttstykker har også en solenoid innebygget, og den aktiveres av spenning (volt). Forskjellen er at et elektrisk sluttstykke sitter i dørkarmen: Brukeren viser kortet, leppen på sluttstykket frigis, og døren kan åpnes.

Denne fungerer fint på dører som trenger daglås, siden den reagerer raskt og gir smidig trafikkavvikling. Her kan man bruke dørautomatikk i tillegg.

Magnetlås

Magnetlåsen er konstruert for rømningsdører. Som navnet tilsier, er det en elektromagnet som holder dørbladet i lukket stilling. Ved brann brytes strømmen, døren vil være umiddelbart ulåst, og folk kan komme seg ut og i sikkerhet.

Magnetlås er praktisk for eksempel på dagtid i gymsalen på en skole. Her er det rømningsdører med panikkbeslag for rask evakuering. Hvis disse er ulåst, er det fristende for eleven å gå den veien når det ringer ut. Da må læreren komme etter og lukke hver og en av disse dørene. Med magnetlåsen holdes rømningsdørene låst inntil det blir behov for dem.

Brannskille

Din utfordring er å beskrive og bestykke den enkelte dør ut fra de funksjonene den skal ha i bygget. Detaljene er mange, og det er lett å trå feil. Spesielt branndører er kritiske, siden de ikke kan tilpasses etter at de er produsert. Et eksempel: En branndør bestykkes kun med solenoidlås, mens døren skal være en del av den interne skallsikringen og trenger en motorlås i tillegg.

Det kan få merkbare økonomiske konsekvenser hvis flere dører må bestilles på nytt.

Budsjettgevinst

Motsatt kan du trimme budsjettet med optimale kombinasjoner av flere låser. En dør som skal ha både skallsikring og daglås kan bestykkes med motorlås kombinert med solenoidlås eller elektrisk sluttstykke. Begge de siste gjør jobben som daglås.

Med et elektrisk sluttstykke må installatør føre kabler til både karmen og dørbladet. Hvis du beskriver døren med solenoidlås, kan den og motorlåsen benytte samme kabel. Penger og tid spart.

Fullstendig og korrekt beskrivelse av elektroniske dørlåser i et byggprosjekt er en kompleks affære og krever øvelse. Jeg vil anbefale at du øver sammen med mennesker som kjenner hele dørmiljøet:

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll Klikk her ›