Valg av låssystemer og adgangskontroll i yrkesbygg

Å låse døra er én ting. En annen ting er å ha kontroll på passeringer av dører i et yrkesbygg. Her er noen tips om å beskrive de rette lås- og adgangssystemene i prosjektet.

Som beskrivende ledd har du en sterk posisjon til å anbefale løsninger overfor byggherre. Derfor tenkte jeg at dette blogginnlegget kunne være et mikrokurs i lås- og adgangssystemer.

Da vil du være i stand til å ta bedre avgjørelser som byggherre og brukere vil ha nytte av i flere år etter at bygget er tatt i bruk.

Last ned guiden: 9 ting å huske når du prosjekterer adgangssystem

FG-godkjent

Det enkleste kravet i en spekk er at bygget skal sikres. Det betyr at du må innfri det enkleste låssystemet som et forsikringsselskap vil godta. I praksis vil det si et FG-godkjent patentert låssystem.

Her får hver bruker sin mekaniske nøkkel som gir adgang til områder i bygget som vedkommende har behov for i sin jobb.

Les også: Den viktige FG-godkjenningen

Adgangskontroll

Et teknologisk trinn videre er elektronisk adgangssystem som gir adgangskontroll i bygget. Prinsippet er enkelt og velkjent: Låsene aktiveres når brukeren holder adgangskortet over en kortleser, gjerne kombinert med å taste en personlig pin-kode.

Adgangskortet tilpasses hver enkelt bruker, slik at de kun har tilgang der de har behov. Ingen kan låse seg inn på kontorer, arkiver eller avdelinger som ønskes skjermet for uvedkommende.

Når det er brukt kort og kode i kombinasjon, lages informasjonen i adgangssystemets logg. I ekstraordinære situasjoner er det mulig å hente ut slike data, for eksempel for å avdekke ulovligheter på arbeidsplassen.

Se vår temaside om prosjektering av lås- og adgangssystem.

Billigere drift

I det daglige er det mer lavthengende frukt å høste for eier av systemet:

  • Lave driftskostnader
  • Enklere forvaltning av sikkerheten

I et patentert låssystem er det ikke sjelden at nøkler kommer på avveie. Både ny nøkkel og skifte av sylindre koster penger og arbeid for at sikkerhetsnivået skal opprettholdes.

Hvis noen derimot må innrømme at adgangskortet har gått tapt, er det en enkel sak å annullere kortet og aktivere et nytt. Det gamle kortet utgjør ingen trussel for sikringen av bygget, og kostnaden for et stykke ny plast er lav.

Planlegging

Slik adgangskontroll krever planlegging, helst fra tegnebordet av. Sammen med leverandør må du som arkitekt eller rådgivende ingeniør finne svar på blant annet om systemet skal være offline eller online. Valget avhenger av forhold som omfanget av brukere og antall dører.

Les også: Skal jeg velge trådløs eller kablet adgangskontroll?

Budsjett og sikkerhet

Elektronisk adgangssystem innebærer en høyere inngangskostnad. Din argumentasjon videre opp i kjeden er at lavere driftskostnader de neste årene mer enn oppveier den noe dyrere inngangsbilletten.

Og som vi har vært inne på: Enkel forvaltning gjør det enklere å opprettholde nivået på sikkerheten.

 Gratis sjekkliste: 9 ting å huske når du prosjekterer lås- og adgangssystem Last ned nå