Adgangskontroll skallsikring

Skallsikringen omfatter både den ytre avlåsingen av et bygg og inngangene til hver virksomhets lokaler internt i bygget. Planleggingen av dette innebærer å velge et brukervennlig adgangssystem med oppegående teknologi og som innfrir på regelkrav.

Vi kan jo starte med krav og reguleringer til den ytre avlåsingen. Et godt tips for å finne den beste løsningen er å ha kunnskap om det regelverket du skal operere innenfor. Så fort du får avklart hvilken FG-klasse prosjektet omfattes av, vil det også være klart hvilke regler som gjelder. Disse retningslinjene er som regel svært spesifikke, og vil legge føringer for hva som trengs i byggets adgangssystem.

Les mer: Den viktige FG-godkjenningen

Det ytre skallet

I større bygg som kjøpesentre eller kontorbygg er det gjerne snakk om flere brukere som opererer under samme tak, men med ulike behov og krav. Da er det ekstra viktig å ha en tydelig definisjon på hva det ytre skallet faktisk er.

Og FG-kravene gjelder ikke nødvendigvis bare den ytre avlåsingen. Havner bygget i beskyttelsesklasse 3, skal alle dører og innganger som leder inn til ulike virksomheter i bygget være sikret til beskyttelsesklasse 3. Da hjelper det ikke at skallet på bygget er i riktig FG-klasse. Forsikringsselskapet setter krav til hver enkelt leietaker, ikke til fellesdøra ute.

Last ned miniguide: Anskaffelse av adgangskontroll

Dialog og kommunikasjon

Komponentene i adgangssystemet du velger å beskrive inn i byggprosjektet bør kunne kommunisere seg imellom. Etter min mening bør det være et overordnet prinsipp for de aller fleste bygg av en viss størrelse og med en jevn trafikk.

Det gir driftsansvarlig kontroll med tilstanden på anlegget, og det er igjen et grunnlag for smidigere drift og bedre trafikkavvikling.

Brukerbehov i sentrum

Brukernes behov bør være retningsangivende i kartleggingsprosessen av lås- og adgangssystemet. Da vil du få svar på spørsmål om hvordan de ulike dørene i skallsikringene skal brukes.

Hvis du tenker deg at hvert valg i løsningen representerer et konkret spørsmål, kan du lage en avkrysningsliste for hva du trenger: 

  • Skal inngangsdøra også være rømningsdør? Husk at det er andre krav til dører som skal fungere som rømningsvei.
  • Er det brannkrav på døra? Er det selvlukkingskrav?
  • Skal det installeres dører som åpner seg selv - et berøringsfritt skall?
  • Er det FG-krav på noen dører? Da skal det monteres kortleser på både innsiden og utsiden av døra
  • Hvordan slår reglene for universell utforming inn i dette prosjektet?

Bruk kompetanse på dørmiljø

Dette er noen av punktene du bør diskutere med oppdragsgiver og leverandører. I den prosessen skal du ikke være redd for å ta kontakt med fagkyndige innenfor brann, IT-sikkerhet og dørmiljø.

En slik kunnskapsdeling kan avverge mange potensielt kostbare misforståelser og vil øke sjansen for at adgangssystemet fungerer optimalt for de tiltenkte brukerne.

Her finner du nyttig informasjon om selve anskaffelsen av det elektronisk adgangssystemet:

Miniguide: Anskaffelse av adgangskontroll Last ned nå