Utfordringer med å prosjektere adgangskontroll

Det aller viktigste grepet for å lykkes med å prosjektere adgangskontrollsystemet i et byggprosjekt, er å starte med en grundig og detaljert kartlegging. Da er det helt greit, og kanskje helt nødvendig, å hente inn bistand utenfra.

Det første du må vite, er hvilket sikkerhetsnivå du trenger. Dette avhenger av hvem som skal bruke det og hva som må til for en tilstrekkelig sikring av brukerne og deres verdier. En slik kartlegging vil lede deg til hvilke funksjoner som er nødvendige, og først da er det mulig å velge det adgangssystemet som kan levere på disse kriteriene. 

Du kan sammenligne det med å skulle sette sammen en bil: Du kan ikke kjøpe motor og hjul før du vet hvordan resten skal se ut. Helhetstankegangen står derfor sentralt, og for å få overblikk og kontroll, kreves det en behovskartlegging.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll

Urealistisk anbud

Vi har mange eksempler på prosjekter der man på grunn av for lite konkrete beskrivelser har endt opp med uheldige løsninger. I en prosjektbeskrivelse var det presisert at man ønsket rustfrie dørvridere. Den som vant anbudet, leverte dørvridere i plast. Året etter måtte de byttes ut fordi kvaliteten ikke holdt

Anbudsvinneren leverte på alle kravene i beskrivelsen og gjorde ikke noe feil. For de som måtte bytte ut alle dørvriderne, derimot, opplevdes det nok ikke som en seier. 

Et annet eksempel er en beskrivelse hvor det stod at oppdragsgiver fortalte at man hadde behov for én hovednøkkel til bygget. De fleste tilbyderne tok høyde for at det var flere tusen brukere av bygget og budsjetterte med utstedelse av nøkler til alle.

Oppdraget gikk til den ene tilbyderen som faktisk leverte et tilbud hvor det var budsjettert med den ene nøkkelen. Etterbestillingen av de flere tusen nøklene ble mye dyrere enn om oppdragsgiveren hadde gått for en av tilbyderne som forstod det faktiske nøkkelbehovet helt fra starten.

Økonomisk adgangskontroll

Dette er eksempler på at en god kartlegging er helt sentralt for å få på plass et adgangssystem som innfrir på funksjoner og økonomi. For å kunne gi en utfyllende beskrivelse kreves en grunnleggende forståelse av hvordan man identifiserer de konkrete behovene i de ulike delene av bygget.

Å utarbeide en tydelig, detaljert og utvetydig beskrivelse er den største suksessfaktoren i prosjekteringen av et adgangssystem. Samtidig er det den største utfordringen.

Sørge for at alt henger sammen

En utfordring er å se ting i sammenheng: Det hjelper lite å sikre serverrommet med ståldør og reale låser hvis veggen som dørmiljøet er montert i består av gipsplater på begge sider av stenderverket. Da er det enkelt for noen som vil inn dit å skjære seg gjennom veggen ved siden av den solide døren med den gode låsen.

Det er ikke alltid så enkelt å beskrive den låsen du trenger i en skallsikring eller sone:

Selv om alle dørene inngår i et bunnsolid adgangssystem, er det i tillegg en rekke produktdetaljer som avgjør hvor god sikkerhet den enkelte låsen gir. Her vil det lønne seg å ta kontakt med noen som kan forklare og gi råd, slik at du velger produkter som imøtekommer sikkerhetskravene.

Her kan du lese om de vanligste tabbene i prosjektering av dørmiljø.

Regler og krav til adgangskontroll

En kort huskeliste over hva du bør tenke over i prosjekteringen: 

  • Universell utforming
  • Brannforskrifter
  • FG-krav
  • Ulike krav til ulike soner
  • IT-sikkerhet
  • Kommunikasjonssikkerhet

Sett gjerne ned et team som jobber sammen om kartleggingen, og ta kontakt med fagfolk som kan dørmiljø, brann, sikkerhet, lover og regelverk.

Helhetstankegangen står sentralt når et adgangssystem skal på plass, og et overordnet punkt bør også være å sikre at de komponentene du velger å inkludere kan kommunisere seg imellom. 

Soner

Når du har samlet all denne informasjonen, kan du med fordel tegne et kart over hva slags løsninger du ser for deg. På den måten kan du dele bygget ditt inn i ulike soner og jobbe spesifikt med hver enkelt del, samtidig som du har overblikket og kontroll på helheten. 

Det er utallige løsninger for adgangskontroll å velge mellom. Her er en veiledning som kan hjelpe deg i arbeidet med å avgjøre hva som vil fungere best:

Miniguide: Anskaffelse av adgangskontroll Last ned nå