Låssystem når adgangskontroll.jpg

Selv om du har anskaffet et adgangssystem, er det alltid behov for et låssystem i tillegg. Og enkelte dører må ha den mekaniske låsen.

Noen ganger registrerer jeg litt forvirring rundt begrepene låssystem og adgangssystem. Det kan skyldes at begge i det daglige dekker den viktigste funksjonen: Hvem som skal ha adgang hvor. Har du ikke adgang, får du ikke tilgang og møter en låst dør.

Funksjonelt er både adgangssystemet og det mekaniske systemet et låssystem. Bransjen bruker derimot låssystem for å beskrive en tradisjonell mekanisk lås med sylinder og konvensjonell nøkkel av metall.

Last ned sjekkliste: 9 ting å huske når du prosjekterer adgangssystem

Nyttig kombo 

Vanligvis vil et bygg ha en kombinasjon av de to. Man bruker adgangssystemet på dører som man ønsker at de ansatte skal bruke, for eksempel inngangsdører og porter. Det er også nyttig for øvrige dører i bygget hvor man ønsker oversikt og kontroll på hvem som kan passere.

Det mekaniske systemet, låssystemet, benyttes oftest som overstyring i de adgangskontrollerte dørene. I tillegg brukes det for avlåsing av deler av bygget hvor det ikke er behov for stor fleksibilitet eller det er for dyrt eller komplisert å få det til. Eksempler kan være kontordører eller dører med hengelås.

Gå i dybden på låssystemer og adgangskontroll på prosjektlederens egen temaside.

Praktisk

Det er også praktiske forhold som medfører at bygget bør ha en kombinasjon av låssystem og adgangskontroll.

For en dør med mye trafikk er det mer brukervennlig å benytte adgangssystem. Hvis døren samtidig er en del av den ytre sikringen, kan forsikringsselskapet kreve at den har FG-godkjent lås. Det betyr at låsen også må ha en godkjent mekanisk sylinder, uavhengig om låsen er en del av adgangssystemet eller ikke.

Skallsikring

Også inne i bygget kan det være dører som må tilfredsstille slike sikkerhetskrav. Ofte rommer et næringsbygg flere virksomheter. Da er det naturlig at døren inn til hver bedrift får skallsikring.

Internt i hver virksomhet er det rom med ulike funksjoner og dermed ulike sikkerhetsbehov. Hvis du har et serverrom av en viss kapasitet og som lagrer sensitive eller kritiske data, kan forsikringsselskapet gi deg pålegg om å sikre det rommet med FG-godkjent lås. I prinsippet bør du selv avgjøre hvilke rom som bør ha et låssystem, ut fra hvor forretningskritisk funksjon rommene har. Fordelen med en FG-godkjent lås er ikke bare at den er godkjent, den er også sikrere.

Strøm

Et annet poeng er funksjonssikkerhet. Enten du skal anskaffe eller prosjektere løsninger, vil jeg anbefale at du går for sylinder i tillegg til kortleser. Da vil det alltid være en mulighet for å overstyre.

Joda, elektronikken er veletablert og utprøvd. Og den er til å stole på i det daglige, men det kan oppstå brudd på strømtilførselen.

Batteri-backup sørger for at adgangssystemet fungerer hvis strømmen forsvinner, men en sjelden gang oppstår det hyppige og langvarige strømbrudd. Da er risikoen at batteribanken tappes og ikke får tid til å lade seg opp igjen. Konsekvensen er at det elektroniske adgangssystemet går ned, og da vil de fleste dører bli stående låst. I en slik situasjon vil det være betryggende å vite at låsen kan åpnes med mekanisk nøkkel.

Les også: Feil valg av låssystem og adgangsontroll i yrkesbygg kan bli dyrt

Kabelbrudd

Strømmen kan også bli borte ved kabelbrudd under ombygging eller lignende aktiviteter i driftsfasen. Det tar nødvendigvis noe tid å utbedre en slik feil, og da er det praktisk å ha et låssystem som reserve.

En mekanisk nøkkel er også mer til å stole på i nødstilfeller. Brannvesenet skal kunne låse seg inn i bygget, og vanligvis ønsker etaten mekaniske nøkler. Det er eksempler der brannvesenet har hatt nøkkelkort som ikke har fungert på grunn av at kortet sluttet å fungere i systemet.

Og brannmannskapene må komme seg inn. Hvis nøkkelkortet da ikke virker, tar de frem den store universalnøkkelen: Øksa.

Verdt pengene?

Spørsmålet om adgangssystem og låssystem handler også om økonomi. Når du har anskaffet eller planlagt for et adgangssystem, får bygget en fleksibilitet i den daglige driften og håndtering av sikkerheten.

Samtidig vil det være praktisk å kunne overstyre elektronikken mekanisk, som vi allerede har sett på. I tillegg er det dører hvor det av ulike årsaker ikke er verdt pengene å sette inn elektronisk adgangskontroll.

Teknisk er det mulig å benytte adgangssystemet i alle kriker og kroker, men det er ikke sikkert du syns det er verdt å legge flere tusen kroner i avlåsing av en innvendig lagerdør.

Et praktisk tips er å samarbeide med en låsesmed om slike detaljer når lås- og sikkerhetskabalen legges.

Du kan ha nytte av denne:

Gratis sjekkliste: 9 ting å huske når du prosjekterer lås- og adgangssystem Last ned nå