Utfordringer med å prosjektere adgangskontroll

Av Håkon Sandmark 26. mars 2019Det aller viktigste grepet for å lykkes med å prosjektere adgangskontrollsystemet i et byggprosjekt, er å starte med en grundig og detaljert kartlegging. Da er det helt greit, og kanskje helt nødvendig, å hente inn bistand utenfra.

Les mer ›

Temaer: Sikkerhet, Lås, Adgangskontroll, Adgangssystem, Prosjektering, Anskaffelse

Adgangskontroll: Integrasjon er sikkerhetssjefens nye utfordring

Av Håkon Sandmark 8. januar 2019Med stadig mer integrasjon mellom systemene i et bygg, bør du med ansvar for sikkerheten utvide kompetansen på flere områder. Solid fartstid fra politi eller forsvar er alene ikke lenger nok.

Les mer ›

Temaer: Sikkerhet, Adgangskontroll

Er det grunn til å være skeptisk til trådløs adgangskontroll?

Av Jan André Mikalsen 13. november 2018

Risiko for nedetid, fare for uautorisert adgang og kostbart batteribytte. Det er mye synsing om trådløs adgangskontroll, men stadig flere oppdager at skepsisen er grunnløs og at teknologien fungerer.

Les mer ›

Temaer: Sikkerhet, Adgangskontroll

Mangelfull risikovurdering kan svekke adgangskontrollen

Av Jan André Mikalsen 9. oktober 2018

Adgangskontrollen er ikke sterkere enn det svakeste leddet. Å kartlegge og avdekke den største sikkerhetsrisikoen er ditt ansvar som sikkerhetssjef.

Les mer ›

Temaer: Sikkerhet, Adgangskontroll

Hva koster adgangskontroll?

Av Håkon Lie 7. august 2018

Kostnaden ved et elektronisk adgangssystem kan være vanskelig å beregne i kroner og øre. Selve utstyret, teknologien og andre investeringer har en pris, men ressursbesparelsene ved et effektivt og velfungerende adgangssystem gjør at det totale kostnadsbildet er mer sammensatt enn som så. 

Les mer ›

Temaer: Sikkerhet, Adgangskontroll, Adgangssystem

Hvordan fungerer et adgangskontrollsystem?

Av Håkon Lie 10. juli 2018

Grunnleggende kunnskap om de tekniske detaljene er avgjørende for at bygget får en adgangskontroll som fungerer i tråd med brukernes behov. For prosjektleder skader det heller ikke at installasjonen skjer smidig og innenfor budsjett. 

Les mer ›

Temaer: Sikkerhet, Adgangskontroll, Dørmiljø, Adgangssystem

Adgangskontroll: Full oversikt når du mikser online og offline

Av Jan André Mikalsen 26. juni 2018

Enkelte adgangssystemer gir deg muligheten for å kombinere patentert, kryptert kommunikasjon og moderne IT-struktur med åpne og standardiserte grensesnitt. Dette gjør det enkelt og trygt å administrere omfattende og spredt bygningsmasse.

Les mer ›

Temaer: Sikkerhet, Adgangskontroll, Adgangssystem

Sikkerhet: Hvor får du best utbytte av et adgangskontrollsystem?

Av Thomas Bratlien 29. mai 2018

Som sikkerhetssjef bør du kunne gjøre de grunnleggende vurderingene av hva slags adgangssystem bygget trenger. Her får du litt hjelp på veien til å finne balansen mellom sikkerhetsnivå og hvor mye penger du kan legge i systemet.

Les mer ›

Temaer: Sikkerhet, Adgangskontroll

Adgangskontroll: Hva slags kostnader skal prosjektlederen vurdere?

Av Thomas Bratlien 2. mai 2018

Hvor mye koster en adgangskontroll? For en prosjektleder er det faktisk feil spørsmål å stille, fordi kostnadene handler om mye mer enn prislappen på selve systemet. Med en helhetlig løsning kan du bidra til sunn økonomi for både byggprosjekt og drift.

Les mer ›

Temaer: Sikkerhet, Adgangskontroll

Integrert adgangskontroll og alarm: Hva må jeg tenke på?

Av Jan André Mikalsen 28. november 2017

Brukerne av bygget ditt vil sette pris på at alarm- og adgangskontrollsystem betjenes i én operasjon. Derfor er brukervennlighet sentralt når du skal velge løsning, men se også på et par tekniske detaljer.

Les mer ›

Temaer: Sikkerhet, Adgangskontroll, Adgangssystem

Om Adgangsbloggen

Adgangsbloggen tar for seg temaer innen låssystemer og adgangskontroll for deg som har ansvar for sikkerhet, prosjektering, drift og vedlikehold i næringsbygg og offentlige virksomheters lokaler. Her får du faglig påfyll og nyttige tips som gjør det enklere å finne løsningene du trenger i din rolle.

 

Besøk assaabloyopeningsolutions.no

Siste innlegg

Søk i bloggen