Fagfolk samlet til fullskalatest på byggprosjekt.

Du må være forberedt på at adgangskontrollen stryker i første fullskalatest. En viktig årsak er knapp tid til å sjekke alle detaljer før bygget står klart, og det fører ofte til unødvendig ekstratid til utbedringer.

Som byggeleder vet du at det skjer mange ting på én gang i et prosjekt. Elektriker, rørlegger, maler og låsesmed skal alle skal ha sin tid og plass i bygget. Smidighet må til for å få kabalen til å gå opp.

Adgangskontrollen må vente

Noen må imidlertid finne seg i å vente med å fullføre til de andre har kommet i mål. Vi snakker om låsesmeden og installasjon av det elektroniske adgangssystemet.

Årsaken til denne rekkefølgen er jo ganske åpenbar: I byggeperioden kjøres lokalene på byggestrøm, med midlertidige ledninger lagt gjennom så å si hver eneste døråpning til blant annet verktøy, varme og belysning. Det er ikke lett å teste funksjoner når døren ikke kan lukkes.

Installatør har strukket kabler til dører og kortlesere tidlig i byggeprosessen, men det er ikke mulig å fullføre jobben så lenge det ikke er satt ordinær strøm på bygget.

Les også: Adgangskontroll kan hindre tyveri fra byggeplass

Brukstillatelse

Først når lokalene nærmer seg klare, kan adgangskontrollsystemet gjøres ferdig. Etter at elektroinstallatør har gjort sitt, kan byggestrømmen kobles fra og kablene ryddes vekk. Da blir de midlertidige låsene erstattet av de elektroniske, dørautomatikken settes i funksjon og selve adgangssystemet kjøres i gang.

Med en ferdigstillelse like rundt hjørnet, er ingen interessert i at det skal gå for lang tid før leietakerne slipper inn. Derfor kan det gå en kule varmt når alle komponenter i et adgangskontrollsystem skal opp og gå.

Sammen med andre sikkerhetsløsninger som brannvarsling, nødbelysning og rømningsveier, må løsningen gjennom en fullskalatest. Først når disse detaljene er godkjent, vil bygget få brukstillatelse.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll

Rømningsveier

I et elektronisk adgangssystem er det mange komponenter som skal spille sammen, og det er mer regelen enn unntaket at første test får «ikke bestått».

Et typisk eksempel er at systemet skal utføre bestemte handlinger på dører i rømningsveier. I ett bygg skal dørene fristilles og gå i åpen stilling, ved utløst alarm. I et annet bygg skal nattlåsen forbli aktivert når alarmen går. Slike funksjoner feiler ofte i en fullskalatest.

Et annet eksempel er dørautomatikk. Slike systemer krever batteri-backup for at de skal fungere selv om brannalarm er utløst og strømmen blir kuttet. Med andre ord skal batteriene sørge for at ting fungerer som de skal også en stund etter at fast strømforsyning er gått ned. I en test ser vi ofte at dette skjærer seg.

Les også: Velfungerende batteribackup til adgangskontrollsystemet

Rekker ikke å teste

Årsaken til dette er ikke at leverandørene svikter med sine løsninger. Problemet er at det sjelden blir tid til å sette sammen og teste alle de ulike komponentene som én sammenhengende løsning. I stedet blir det punktvise kontroller av hver del: Den som installerer adgangskontrollen får ikke sjekket dette opp mot brannvarslingen – og omvendt.

Dette handler om tiden de får til rådighet, og det er ofte ingen annen mulighet enn å vente til fullskalatesten.

Tidsklemma skyldes at bygget i praksis er klart, og det er «bare» adgangskontroll etc. og en test som gjenstår.

Andre ganger er det dørleveransen som forsinker, gjerne på grunn av sen bestilling. Da må ting monteres raskt for at forsinkelsen ikke skal forplante seg videre i byggprosjektet. Hvis planen var å montere et antall dører hver dag over noen måneder, blir det satt på 20 mann for å få på plass 100 dører i løpet av én helg. Resultatet blir for rask jobbing og lite tid til testing før fullskalatesten. Og da ser vi gjerne feilene først der.

Bedre planlegging av adgangskontroll

Dørene er de komponentene i et bygg som er mest i bruk, høyest trafikkert og utsatt for de største påkjenningene. Og de er kritiske komponenter for trygg rømning ved brann. Samtidig får de minst oppmerksomhet i byggeperioden.

Så vår bønn som leverandør av adgangskontrollsystemer, dørautomatikk og hele pakka i dørmiljøet er:

Byggeleder må legge inn mer tid til slike installasjoner i prosjektet. Dørene kan bestilles tidligere for å gi tid til skikkelig montering. Her skal låsesmed, elektroinstallatør og ofte flere aktører få sine del-leveranser til dørmiljøet til å spille sammen. Det krever en ryddig prosess sammen med entreprenør.

Ellers er konsekvensen som kjent at fullskalatesten feiler, og alle må bruke tid i etterkant til å feilsøke og teste på nytt. Dermed blir gevinsten av å haste i beste fall minimal og ofte negativ.

Vi har etablert en snarvei til våre ressurser på adgangskontroll. Ta gjerne kontakt:

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll Klikk her ›