Smarte løsninger for innvendige dører

Hvis du ser et behov for å øke den interne sikkerheten i bygget, kan det løses med en enkel utvidelse av av adgangskontrollen.

Tradisjonelt har et næringsbygg vært utstyrt med skallsikring i form av låser på de ytre dørene og portene. Innvendig har det gjerne stått åpent, bortsett fra inngangene til den enkelte bedrift som leier lokaler i bygget.

Smidig adgangskontroll for ansatte og gjester

Du er ikke den eneste driftslederen som ser behovet for eller opplever økt etterspørsel etter en form for adgangskontroll internt i virksomhetenes lokaler.

  • Et kontor kan ha behov for å låses av personvernhensyn.
  • Ikke alle skal ha tilgang til arkivet.
  • Gjester skal føle seg trygge på at pc og andre verdisaker står trygt når møterommet forlates i lunsjpausen.
Se vår temaside for alle detaljer om drift av adgangssystemer.

Mer arbeid med mekaniske nøkler

Et mekanisk nøkkelsystem krever sikker nøkkelhåndtering og er lite fleksibelt hvis adgangsrettighetene skal endres. Dette gjør det til et lite kostnadseffektivt system. Tap av hovednøkkel/masternøkkel krever fullstendig utskifting av sylindere og nøkler i hele bygningen. Hvor mange nøkler måtte du etterbestille i fjor?

Hver mistet nøkkel koster både tid og penger og en utskifting av sylindere er uunngåelig. Nøkler på avveie og kopierte nøkler er umulig å spore opp, noe som utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Et adgangskort på avveie kan enkelt spores og sperres.

Du som allerede har adgangskontroll i bygget, ser naturlig nok etter en utvidelse av denne. Enkelte rom krever utstyr som sørger for Sikkerhet med stor S - som datarommet. Dette krever oppgradering med elektronisk lås, kortleser og kanskje kablet forbindelse til sentralen.

Les også: Trådløs eller kablet adgangskontroll?

Knapp kostnad for utvidet adgangskontroll

Derimot er det en rekke interne lokaler som i første rekke skal markeres som utilgjengelig. Da er en løsning å utvide med et enklere trådløst og batteridrevet system. Da snakker vi om opptil en firedel av kostnaden for en kablet dør.

Her finnes det løsninger der en elektronisk sylinder med vrider og integrert kortleser monteres i den eksisterende låsen. Ved behov for høyere sikkerhet finnes det alternativer med dedikerte elektroniske låser.

Løsningen knyttes til eksisterende adgangssystem, og brukerne kan benytte sine eksisterende adgangskort.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll Klikk her ›