Slik velger du rett type adgangssystem.jpg

Her skal jeg servere deg noen håndfaste tips om hva du skal sjekke ved valg av adgangssystem i bygget ditt.Ofte opplever jeg at de som sitter med ansvar for drift og sikkerhet i et større næringsbygg anskaffer et adgangssystem som ikke gjør jobben godt nok. Den samme erfaringen har jeg gjort når det gjelder offentlige bygg.

En gjennomgående årsak ser ut til å være at mange overlater for mye av jobben til leverandøren. Ta mer aktivt del i prosessen med å etablere en optimal adgangskontroll, så skal du se at løsningene blir mye bedre.

Her er litt påfyll av kompetanse: E-guide: Det du trenger å vite om lås- og adgangssystem

Snakk sammen

Adgangskontrollsystemet er en sentral del av planene som må på plass ved etableringen av et nytt bygg eller ved en større renovering. I mylderet av detaljer som skal på plass, kan det være fristende å be leverandøren fortelle deg hva du trenger innenfor de økonomiske rammene du sitter med.

Det er imidlertid ingen automatikk i at låsesmeden eller installatøren har god nok kjennskap til behovene som skal dekkes.

For å komme i mål her, er det en enkel og smart metode å snakke sammen. Be leverandøren om en sjekkliste, så kan dere sammen foreta en kartlegging av behovene.

Sentrale poenger er:

  • Skallsikringen

         - behovet for å låse av selve bygget

  • Behov for alarmovervåkning

  • Innvendige behov for avlåsing

         - datarom, arkiv, lager

  • Ansattes sikkerhet

         - uvedkommende skal ikke kunne ta seg inn og forsyne seg med verdisaker

         - i hvilken grad er det behov for å ha kontroll på hvem som befinner seg i bygget til 

           enhver tid?

Mer om drift og fornyelse på vår temaside.

Mer enn sikkerhet

I slike kartleggingsmøter opplever jeg et nesten ensidig fokus på sikkerhet, alarm og avlåsing. Her er det også viktig å tenke på bevegelsesfriheten.

Derfor snakker vi gjerne om en samlet risikovurdering av bygget og hvordan det brukes i det daglige. Da er det lurt å avklare i hvilken grad det er behov for å avgrense områder i bygget. Er det for eksempel nødvendig å sperre tilgang for de som ikke har noe en sone å gjøre?

Samtidig må du skape en frihet for de som skal ha tilgang i dette området. De bør kunne bevege seg fritt samtidig som sonen er forsvarlig sikret mot besøk av uvedkommende.

Gjestfrihet 

Ikke glem de som besøker bygget. Gjester skal føle seg velkomne og ikke oppleve soneinndelinger som et fengsel. De bør kunne bevege seg fritt i områder de har behov for å benytte.

Gjestene aksepterer nok at de må ha følge med personell, men det skal ikke være nødvendig å ha en ledsager til toalettet.

Adgangskontroll uten fasit

Det finnes ingen fasit på en slik sjekkliste, selv om det er en del felles forhold for de fleste næringsbygg, skoler, rådhus eller sykehus. Fellesnevneren er at du tar ansvar for å kartlegge behovene, og det gjør du best i samspill med den valgte samarbeidspartneren på adgangssystemet. 

Hvis du ønsker å gå litt mer i dybden på slike løsninger, vil jeg anbefale deg å laste ned denne guiden:

Gratis e-guide: Det du trenger å vite om lås- og adgangssystem Last ned nå