Fordeler-med-elektroniske-sylindre.jpg

Etter at elektroniske sylindere kom på markedet, har jeg samlet en del brukererfaringer om hvordan de benyttes. Her er tips om utvidet adgangskontroll og andre funksjoner som kan komme til nytte når du skal vurdere en oppgradering i bygget.

Den kanskje mest praktiske egenskapen ved en elektronisk sylinder er at den kan erstatte en mekanisk sylinder og settes direkte i eksisterende låskasse. Da har du umiddelbart en elektronisk lås som betjenes med nøkkelkort.

Slike sylindre kan samkjøres i et adgangssystem og dermed gi virksomheten adgangskontroll. Du slipper å forvalte tradisjonelle nøkler, og medarbeiderne får nøkkelkort som er begrenset til de dørene de skal ha adgang til.

Slike begrensninger kan jo endre seg, og da kan leverandøren omprogrammere de aktuelle kortene. Eller du kan ta den type administrative rutiner selv.

Hvis bedriften flytter til et nytt lokale, er det sylinderbaserte systemet såpass enkelt at det kan bli med på flyttelasset til ny adresse.

Elektromekanisk adgangskontroll

De samme prinsippene gjelder for elektromekaniske låssystemer. Dette er en elektronisk sylinder som låses opp med en mekanisk nøkkel. Nøkkelen er utstyrt med både batteristrøm og autorisasjon til den enkelte lås, der sylinder og lås må foreta en digital «hand shake» før låsen kan åpnes.

Der det finnes et adgangssystem fra før, kan du utvide dette med de ettermonterte sylinderne. Ved å velge rett type elektronisk sylinder, kan eksisterende adgangskort brukes også på de nye låsene.

Det løses ved at sylindernes kortleser kommuniserer med en hub i et online-system.

Lær mer om adgangssystem i denne guiden.

Offline-system

Men det kan også være et offline-system, der informasjonen sitter i kortet til hver bruker. Utgangspunktet kan være en nyansatt som kommer på jobb. Hun holder kortet foran leseren, og inngangsdøren åpnes.

Bedriften har lagt inn data i adgangssystemet om hvilke dører hun har adgang til, og idet kortet leses av ved inngangsdøren, blir disse tillatelsene skrevet inn på kortet.

Branndør

Andre aktuelle bruksområder er branndører. Disse er jo bestilt til det enkelte formål, så det er begrenset hvordan de kan modifiseres i etterkant. For eksempel er det utelukket å borre hull for å feste nye komponenter.

Normalt vil oppgradering til adgangskontroll innebære en kostbar utskifting av branndøren for å kunne montere elektronisk lås som er kompatibelt med adgangssystemet. En ny elektronisk sylinder er en bedre løsning fordi den gir adgangskontroll i eksisterende branndør uten andre modifikasjoner.

Les også: Velge trådløst eller kablet adgangssystem?

Budsjett og sikkerhet

Enklere forvaltning av sikkerhetsløsningene er et poeng du bør notere deg. Et patentert låssystem gir tilstrekkelig sikkerhet for mange, men sikkerhetsnivået synker straks en nøkkel er på avveie. Og det påløper kostnader når sylindre som den tapte nøkkelen passer til må skiftes ut, og det må bestilles nye nøkler.

Med elektroniske sylindre kan sikkerheten forvaltes som i ethvert annet adgangssystem: Tapte nøkkelkort deaktiveres og blir ubrukelige, og nye kort utstedes kjapt.

Gevinsten er at sikkerheten opprettholdes til en lavere kostnad og med mindre arbeidsinnsats.

Del erfaringer

Jeg var nysgjerrig på de potensielle bruksområdene til de elektroniske sylindrene da de kom på markedet, og er overrasket over hvor nyttige de har vist seg å bli. De originale låskassene oppgraderes til et adgangssystem med elektronisk sylinder med ganske enkle grep.

Hvis du selv sitter med nyttige erfaringer, er det lov å dele dem med oss i kommentarfeltet.

Denne guiden om drift og vedlikehold av adgangssystemet kan spare driftsleder for mye trøbbel:

Gratis veileder: Serviceavtale på adgangssystemet Last ned