Sikkerhet og bevegelsesfrihet i bygget - Hvordan finne riktig balanse

Forbrukerens makt øker, og den utviklingen bør sikkerhetssjefen ta hensyn til i håndteringen av byggets sikkerhet. Utfordringen kan være å finne en adgangskontroll som gir god bevegelsesfrihet for ansatte og besøkende - uten at det går utover sikkerheten.

Balansen mellom å kombinere den ideelle graden av bevegelsesfrihet med et tilstrekkelig sikkerhetsnivå vil hele tiden utfordres. På den ene siden har du sikkerhetskrav du må forholde deg til, og på den andre siden brukernes ønske om så smidig ferdsel i bygget som mulig.

Last ned guide: Det du trenger å vite om lås- og adgangssystem

Tilpasningsdyktig løsning

Adgangskontroll og innbruddsalarm har vært standard i kontorbygg lenge. Tidligere kom sikringstiltakene alltid i første rekke. I dag ser vi at fokuset på og behovet for å integrere bekvemmelighetsløsninger øker.

Funksjoner i bygget som kan aktiviseres enten av ulike sensorer eller forhåndsdefinerte behov, har blitt mer og mer vanlig. I praksis kan dette fungere slik at i det øyeblikket en ansatt kommer inn i bygget hvor hun jobber og skanner kortet sitt, vet systemet hvilket kontor hun er på vei til. Dermed kan det lyse opp veien dit, samt aktivere ventilasjon i den delen av bygget.

Du kan enkelt programmere systemet slik at når den samme ansatte er kommet inn på kontoret sitt, vil alarmen fortsatt gå av dersom uvedkommende prøver å komme seg inn i bygget. Alle funksjonene kan altså skreddersys til hver enkelt brukers behov.

Gå i dybden på vår temaside om sikkerhetsspørsmål.

Raskt og trygt

En annen fordel med en elektronisk adgangskontroll er at du kan regulere adgang ved behov. Alle ansatte i en bedrift trenger ikke adgang til hele bygget hele døgnet, hele uken. Ett av argumentene for å velge et slikt system heller enn et rent mekanisk system, er nettopp at man ved å bruke adgangskort også sitter med muligheten til å avgrense og detaljstyre adgang helt ned på individnivå.

Kombinerer man dette med bekvemmelighetstankegangen, kan man eksempelvis justere graden av identifikasjon som kreves for å komme inn i ulike soner av bygget til ulike tider. I et kontorbygg er det kanskje tilstrekkelig at ansatte sveiper et adgangskort for å komme inn mellom kl. 08 og 16, en kjapp og enkel identifikasjonsprosess. Etter kl.16 må man taste inn en personlig PIN-kode i tillegg til kortet, og blir tildelt adgang utenom ordinær arbeidstid for å komme inn.

Tidsstyring er en annen mulighet. Dette gir deg anledning til eksempelvis å programmere hoveddøren til bygget slik at den automatisk låses opp og igjen til gitte tidspunkt. Da kan du også låse den av i perioder hvor bygget er stengt, som i helger og på helligdager.

Hev sikkerheten ved behov

En måte du kan heve sikkerheten på, er å gjøre enkelte soner i bygget utilgjengelige så fort alarmen er aktivert. I disse periodene er det kun ansatte med spesielle rettigheter som gis adgang til sonene. Dette gir deg altså mulighet til å filtrere bruken av bygget.

Tilpasnings- og variasjonsmulighetene i et elektronisk adgangssystem er nesten ubegrensede, noe som gjør at ønsket om størst mulig grad av bevegelsesfrihet ofte kan forenes med å oppfylle sikkerhetskrav og regelverk.

Selvbetjening

Generelt kan man si at jo høyere grad av sikkerhet du har, og jo mer sikkerhet du trenger, desto lavere vil den opplevde bevegelsesfriheten være. Ved å ta i bruk elektronisk adgangskontroll og de omfattende tilpasningsmulighetene som ligger i et slikt system, kan du kombinere høy sikkerhetsgrad med stor bevegelsesfrihet for brukerne.

Nøkkelen til dette ligger blant annet i å implementere selvbetjeningsløsninger der det er mulig. Å holde adgangskortet opp foran en kortleser er en form for selvbetjening som ikke i nevneverdig grad reduserer bevegelsesfriheten for den enkelte bruker.

Som kontrast kan vi jo se mot USA, hvor betjent og manuell sikring er helt vanlig. Dersom en vekter må forhøre eller undersøke deg før du får adgang til et bygg eller en sone, vil nok det oppleves som en betydelig bevegelseshindring - for ikke å snakke om en inngripen i privatlivet.

I et elektronisk adgangssystem finnes en rekke slike løsninger som lar sikkerhets- og bekvemmelighetsbehovet gå hånd i hånd. Her kan du lese mer om hvorfor bygget bør ha adgangskontroll.

 Gratis e-guide: Det du trenger å vite om lås- og adgangssystem Last ned nå