Sikkerhet lederansvar crVi lever i en verden full av endringer. Dette gjelder også trusselbildet, som stiller økende krav til sikkerhet og trygghet. Det kan være en fremmed makt som ønsker tilgang til din virksomhet for å tilegne seg informasjon, eller vinningskriminelle som ferdes over landegrensene fra Europa. Begge faller inn under kategorien KRITISK for en virksomhet.

Cyber security er et dagsaktuelt tema som ofte er i nyhetsbildet. Jeg mener at cyber security starter med å ha kontroll på hvem som har adgang til din virksomhet. Hva hjelper det med verdens beste brannmur, hvis uvedkommende fysisk kan ta seg inn i lokalene og videre inn i datarommet og andre sensitive områder?

Adgangssystem

Du er lederen og har et overordnet ansvar for sikkerhet og trygghet som ivaretar personell og verdier i din virksomhet. I tillegg tar du ansvar for dine oppdragsgivere som forventer at sikkerheten blir ivaretatt. Og i denne rollen har du selvfølgelig kontroll på økonomisk og finansiell utvikling.

Men har du samme kontroll på sikkerheten i din virksomhet? Et adgangssystem kan på mange måter sammenliknes med en aksjeportefølje. Den må vedlikeholdes og forvaltes på en forsvarlig måte. Hvis dette ikke gjøres, synker sikkerhetsnivået på samme måte som en fallende aksjekurs.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll

Sikkerhet på budsjettet

Å bygge god nok sikkerhet handler også om å etablere de rette holdningene. Hvis du som leder har klare og tydelige holdninger til sikkerhet, smitter dette over på dem du leder. En praktisk tilnærming kan være å ha sikkerhet på agendaen i ledergruppens regelmessige møter.

På den måten kommer relevante saker opp, man bygger en kultur, sikkerhet forankres i virksomheten, og temaet blir ikke glemt når neste års budsjett skal planlegges. Kanskje den viktigste budsjettposten!

Les mer om sikkerhetsbudsjettet.

Sjekkliste for fysisk sikkerhet

Her er noen spørsmål du bør stille deg i denne prosessen. Bruk dem gjerne som en sjekkliste.

  • Har vi kontroll på alle nøkler som er delt ut, og har vi kontroll på hovednøkler?
  • Har vi et patentert låssystem eller er det et gammelt låssystem?
  • Har vi et adgangssystem med kortlesere og adgangskort der man har regelmessig oppfølging på hvem som har adgang, eller lages det nye kort utenom at de fjerner gamle kort?
  • Har vi nødvendig fysisk sikkerhet på alle kritiske dører?
  • Har vi rutiner på hva som skal gjøres ved uønskede hendelser?
  • Har vi vedlikehold og serviceavtaler på alle sikkerhetsfunksjoner i dørmiljøet?

En god serviceavtale er en forutsetning for å opprettholde nivået på sikkerheten.

Krever kompetanse

Med tilfredsstillende svar på disse spørsmålene, er du kommet et godt stykke på vei med å forvalte og videreutvikle sikkerheten. Dette kan være et krevende arbeid som skaper behov for ny kunnskap.

I samarbeid med den som har det formelle ansvaret for dette området i virksomheten, kan du med fordel kontakte eksterne fagressurser på lås- og adgangssystemer.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll Klikk her ›