Aptus adgangskontroll med info- og bookingtavle i oppgang.

Prosjektering av adgangskontroll i større boligkomplekser er, nettopp, en kompleks affære. Universell utforming, FG-godkjenning, rømning og mer til må avklares. Samtidig skal løsningen innfri på brukernes behov og gjerne på design.

Noen arkitekter og ingeniører irriterer seg nok over mentaliteten til de som er for opptatt av sikkerhet, da det kan virke som at sikkerhetskrav gjør bygg mindre tilgjengelige og funksjonelle. Mens de som jobber med sikkerhet henger seg opp i at arkitekter og ingeniører ikke alltid tar høyde for å inkludere sikkerhetselementer tidlig i utformingen av bygget.

Misforstå meg rett, konflikten her går ikke på om sikkerhet skal inkluderes i bygningsdesignet. Snarere ligger konflikten mellom byggets funksjonalitet på den ene siden og den rimelige adgangskontrollen på den andre siden.

Holde kostnadene nede

Vi ser ofte at dørene i boligkomplekser blir utstyrt med de rimeligste adgangskontrollene som oppfyller krav. Dette er som regel et resultat av at utbygger vil holde kostnadene nede på et minimum, inkludert løsninger for lås og sikkerhet.

I etterkant opplever mange at den valgte standarden ikke holder mål. Dette gjør at prosjektet drar på seg ikke-budsjetterte kostnader for å legge om til bedre løsninger.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll

Adgangskontroll med mange funksjoner

I et boligkompleks kan adgangskontrollsystemet gjøre nytte for seg på flere områder, som porttelefoni, booking av felleslokaler og et nav for utveksling av informasjon mellom styret og beboerne.

Løsningen kalles Aptus og fungerer sømløst på alle plattformer, der beboerne kan plukke opp mobilen og se hvem som ringer på før de eventuelt slipper noen inn. Låsene i skallsikringen betjenes med en nøkkelbrikke. Den kan også benyttes på den elektroniske dørlåsen til hver boenhet, felleslokaler, garasje og gjerne postkasse.

Planlegging av adgangskontroll

Bak kulissene i et slikt system sitter en infrastruktur som krever grundig og tidlig planlegging. Elektriske låser i ytterdørene skal ha strømtilførsel, og det skal trekkes signalkabel og strømtilførsel til hver etasje der en hub sørger for at de elektroniske dørlåsene til hver leilighet (Yale Doorman) får trådløs nettforbindelse.

Planlegging må til for å sikre at disse låsene «kommer på lufta». Det betyr for eksempel å sikre at nødutgangsskilt ikke kommer i frekvenskonflikt med denne delen av adgangskontrollsystemet.

Det er ikke den største utfordringen å løse slike problemer, men de er i utgangspunktet unødvendige når de skyldes mangelfull kommunikasjon i byggeprosessen.

Ved renovering av eldre boligkomplekser er det også viktig å planlegge adgangskontrollen parallelt med oppgradering av den øvrige infrastruktur. Det kan vise seg både tid- og kostnadskrevende å skulle strekke kabler til adgangskontroll etter at rør og el er klart.

Prosjektere parallelt

Løsningen er å legge adgangskontrollen i arkitektmodellen fra begynnelsen, slik at prosjektering av adgangskontroll tar til parallelt med øvrig prosjektering.

En kollega av meg sa en gang:

— Når man begynner å støpe sålen i bygget, skal man inn og begynne å tenke på dører og adgangskontroll.

Det har han veldig rett i. Ikke bare er det en lang prosess. Det er også mange som har en formening om hva slags type sikkerhet og adgangskontroll det skal være. Herunder er det mange grensesnitt, og mange ulike leverandører. Derfor er det essensielt å utarbeide en beslagsliste tidlig i prosessen.

Mer om utfordringer ved prosjektering kan du lese her.

Modernisering på strengt budsjett

Jeg får stadig inntrykk av at særlig yngre boligkjøpere syns leiligheter med smarte og moderne løsninger er mer attraktivt. Det betyr at en elektronisk adgangskontroll vil være med å øke etterspørselen.

Mitt råd er å planlegge smarte adgangsløsninger fra start. Ved å trekke inn en leverandør tidlig i prosjektet, kan dere få faglig veiledning om systemer som dekker behovene til sluttbrukeren uten at det dukker opp overraskelser i budsjettet.

Regelkrav og tekniske utfordringer

Når adgangssystemet skal prosjekteres, er det viktig å tenke på at det finnes flere lover og krav som må overholdes. Universell utforming (TEK17), rømningskrav, brannkrav og FG-krav er alle viktige elementer som må løses på en brukervennlig måte.

For å oppsummere, så er det du som fagperson som er nøkkelen. Med noen enkle sjekkpunkter kommer du langt:

  • Sikkerhetsbehov bør bestemmes tidlig i prosjektet
  • Hva slags sikkerhet er ønsket for de ulike delene av bygget? (Skallsikring, leilighet, avfallsrom, boder, garasje, sykkelrom, postkasser etc.)
  • Bli kjent med hva markedet har å tilby: Teknologien gjør stadig fremskritt, og du kan bli møtt av utbyggere som forventer at du er kjent med ulike sikkerhetssystemer og applikasjoner

Et viktig poeng her er evnen til å vite når et sikkerhetsbehov ikke kan utfylles i henhold til en idé som byggherre presenterer, og da kunne peke på et alternativ.

Dette er alle fordeler som kan spille tilbake på deg som en foretrukket samarbeidspartner i nye boligprosjekter.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll Klikk her ›