Prosjektering av adgangskontroll i interne soner

For å avgjøre hva slags adgangskontroll som egner seg internt i bygget du prosjekterer, er det vesentlig med en kartlegging. Hva som skal sikres er med på å avgjøre hvilket sikkerhetsnivå de ulike sonene trenger.

En avgjørende egenskap for at løsningen du velger skal fungere godt, er at de ulike komponentene i systemet kan kommunisere seg imellom. Dersom denne funksjonen er på plass, blir det mye enklere å samordne de ulike sonene til ett helhetlig system. Det vil gagne alle brukergrupper:

  • Leietakere
  • Driftsansvarlig
  • Besøkende
  • Servicefolk

Ett adgangskort - flere funksjoner

Det betyr også at bygget vil oppleves mer synkront og dynamisk, for eksempel ved at en bruker kan benytte det samme kortet både til å låse opp døra til kontoret, til å kopiere med og til å betale for lunsjen i kantina med.

Fra et sikkerhetsperspektiv er det avgjørende at brukere kan bevege seg fritt gjennom store deler av bygget, mens det samtidig kreves riktig autorisasjon for å komme inn til dataservere eller arkiv med sensitive opplysninger.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll

Ulike soner - ulike behov

Kompleksiteten i å finne en løsning som imøtekommer kravene til både god sikkerhet og smidig trafikkavvikling er lettest å illustrere med noen eksempler på behovet for ulike sikkerhetssoner og hvordan dette er løst i praksis:

Innen matforedlingsindustrien står hygiene sentralt, og man kan for eksempel skille et område i ren og skitten sone. Da er det fastlagte mønstre for hvordan man kan bevege seg, og man kan sette regler for de ulike dørene. Det kan være hensiktsmessig at døren inn til ren sone kun kan åpnes fra en garderobe eller steriliseringsstasjon, mens det ikke er mulig å komme inn dit gjennom døren fra skitten sone.

I et laboratorium kan det være begrensninger på antall mennesker som kan oppholde seg der på samme tid. Her er det mulig å legge inn en sperre som avviser brukeres adgangskort når maksimalt antall personer i laboratoriet er nådd.

Rømningsvei

Tilbakerømnings-prinsippet er viktig å ivareta. Rømmer noen ut av en intern dør som er programmert til å låses automatisk, skal det være mulighet for å komme seg tilbake. Dører til hotellrom er et konkret eksempel. Ved brann skal gjesten kunne snu og returnere til rommet hvis korridoren er ufremkommelig på grunn av røyk eller varme.

Et mer ekstremt eksempel her er at en person med våpen tar seg inn i bygget. Hvis man rømmer gjennom en slik dør, men treffer på gjerningsmannen, må det være mulig å snu og komme seg tilbake igjen.

Valg av rett type lås- og adgangssystem i ulike interne soner krever litt erfaring og kompetanse. I denne prosessen er uansett fornuftig å rådføre seg med fagfolk.

Her er en snarvei:

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll Klikk her ›