Å beskrive adgangskontroll med alle funksjoner kan kreve bistand fra ekstern kompetanse.En eiendomsutvikler med øyne for hva som gjør et boligprosjekt attraktivt, kan ha høye krav til adgangskontrollsystemet: Trådløse dørlåser, porttelefon, bookingløsning for felleslokaler og et informasjonssystem for beboerne – og alt skal være tilgjengelig på mobilen. Hvor skal du begynne med slik prosjektering?

Jeg får ofte henvendelser fra beskrivende aktører som skal innfri på noe som går lenger enn at beboerne skal benytte den samme nøkkelbrikken til alle dører, garasje og boder. Med slike forutsetninger når du skal beskrive adgangssystemet i et leilighetskompleks, er du ikke alene om å mene at dette er en krevende øvelse.

I realiteten bør det ikke være det.

Dørmiljøet og mere til

Løsningen er å finne en samarbeidspartner som kjenner hele dørmiljøet og kan formidle hele leveransen. I utgangspunktet er det ikke vanskelig å finne ulike løsninger som svarer på alle behovene hos utbygger.

  • Adgangskontrollsystem
  • Motorlåser i skallsikringen
  • Dørautomatikk
  • Trådløse dørlåser til leilighetene
  • Plattformuavhengig driftsløsning
  • Informasjonssystem for styre og beboere
  • Bookingløsning for felleslokaler

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll

Én leverandør av adgangskontroll

Utfordringen er å få det hele til å fungere sammen, og risikoen for problemer er stor i både prosjekt og drift når ting bærer for mye preg av vilkårlige del-leveranser. Hvis det først oppstår en feil, risikerer du at ulike leverandører skylder på hverandre. Med én leverandør av komponenter og installasjon, er ansvarslinjene tydelige. Og med den rette leverandøren, er risikoen for problemer langt mindre.

Vi har utviklet løsningen Aptus, som er et slikt komplett system med adgangskontroll, porttelefon, informasjon og booking. Vi kaller det gjerne et «multisystem». Når dette skal på plass i bygget, må du vite at det vil fungere stabilt med resten av dørmiljøet.

En rekke installatører og låsesmeder ved Trioving Sikkerhetssenter har kompetansen til å innfri på dette. De vet hvilke komponenter i resten av dørmiljøet som vil fungere sammen med Aptus.

Utfordrende å beskrive adgangskontroll

Jeg legger ikke skjul på at dette er budskapet er en smule kommersielt, men tenk på dette: Utbyggernes forventninger til et adgangskontrollsystem blir ikke akkurat lavere med tiden. Det skal fungere stabilt, ha forutsigbare driftskostnader og være enkelt å betjene for brukerne. På din, og vår, side av bordet betyr det stadig større utfordringer med å beskrive løsninger som leverer på dette.

I Aptus har du en løsning som innfrir på slike spekk, i tillegg til de mer byggtekniske kravene som brann og rømning. Men et systematisk partnerskap med den rette kompetansen er en forutsetning for å komme i mål.

Drift og service av adgangskontroll

Til slutt: Nå er det begrenset hva du som beskriver prosjektet har ansvar for, men det skader ikke å tipse utbygger om å vurdere den samme leverandøren som partner i en serviceavtale når bygget settes i drift.

Her gjelder det samme prinsippet: Jo færre kokker, desto mindre søl. Når én aktør har ansvaret for hele prosessen fra planlegging til installasjon og drift, blir ansvarslinjene klare. Og risikoen for driftsproblemer reduseres fordi denne partneren sitter med solid kompetanse på løsningen.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll Klikk her ›