Online eller offline adgangskontroll - hva fungerer i byggprosjektet

Hvis prosjektleder er bevisst på forskjellene mellom online og offline adgangskontroll, gir det gevinster for både budsjett, funksjoner i bygget og tekniske utfordringer underveis i byggprosjektet.

Online og offline dekker ulike behov gjennom sine egenskaper.

  • Online adgangskontroll har en kablet eller trådløs forbindelse med en sentral
  • Et offline-system har ingen direkte forbindelse med sentral

I daglig bruk er det lite som skiller de to alternativene. Brukeren låser opp ved å vise sitt adgangskort foran kortleseren, eventuelt kombinert med å taste sin pinkode.

Sanntid

I et elektronisk adgangssystem som er online, går det kommunikasjon i sanntid mellom kortleser og sentral for å bekrefte kortets autorisasjon. Når en bruker viser adgangskortet, kontrolleres det direkte i sentralen, som bekrefter eller avviser tillatelse for kortleseren til å låse opp.

I et offline-system er informasjonen derimot lagret i kortleseren lokalt eller i kortet. Autorisasjonsdata er lagret på adgangskortet, som kommuniserer med kortleseren. For at kortleser skal ha oppdatert informasjon om brukernes tilganger, må den mates manuelt i kortleser eller overføres adgangskortet via en oppdateringsleser.

Egnet bruksområde kan være en mindre bedrift i små lokaler med få dører. Offline kan også være den beste løsningen hvis du skal sørge for adgangskontroll i større arealer med ganske store avstander og et begrenset budsjett.

Alt om lås- og adgangssystem på vår temaside for prosjektlederen.

Høy trafikk

Online adgangskontroll er svaret i et større bygg med mange dører, høy trafikk og flere soner med ulike tilgangsnivåer.

Det er vanlig å gå for kablet online adgangssystemer i skallsikringen. Mange finner en slik løsning praktisk også i de mest trafikkerte dørene innomhus. I tillegg kan det være innerdører til lokaler med høye sikkerhetskrav og dermed behov for kontinuerlig kontroll med hvem som låser seg inn.

Øvrige dører med lavere trafikk kan settes opp med trådløs online adgangskontroll. Eller en offline-løsning hvis de manuelle rutinene er akseptable for driftsansvarlig i bygget. Det kan være kontordører, møterom, kantine, boder og kott.

Fordelen med online-løsninger er full oversikt over driftsstatus. Kortlesere, elektroniske låser og andre komponenter gir beskjed til sentralen hvis det oppstår feil eller skader.

Kanalkonflikt

Et praktisk tips ved montering av trådløst:

Med flere trådløse kilder i lokalene, kan installatørene møte på utfordringer hvis det ikke er gjort en frekvensplanlegging. En wifi-ruter til internettforbindelsen og en node til adgangssystemet kan komme i konflikt og forstyrre funksjonene. Potensielle kanalkonflikter må avklares i forkant for å unngå at brukerne opplever stopp i systemet.

Les mer om kablet og trådløs.

Kabling

Budsjettet spiller en rolle for valg av offline eller online adgangssystem.

  • Offline er rimeligere, mye fordi installasjonen er enklere.
  • En kablet online-forbindelse krever trekking av rør og kabler i tak og vegg. Det gir en stabil forbindelse, men krever større investeringer.
  • Trådløs online trenger et antall hub-er mellom komponentene og sentralen for stabil kommunikasjon. Dette trekker opp kostnadene sammenliknet med en offline-løsning.
  • Trådløst er snillere med budsjettet enn en kablet løsning. Kostnaden er omtrent 25 prosent av en dør med kablet forbindelse.

Som prosjektleder bør du gjøre en analyse av behovene i det aktuelle bygget. Her vil leverandøren av adgangssystemene kunne gi kvalifisert veiledning.

Gratis sjekkliste: 9 ting å huske når du prosjekterer lås- og adgangssystem Last ned nå