Rådgivende ingeniør Thor Henden hos Multiconsult på byggeplassen til Åsane videregående skole.Åsane videregående skole med 550 elektromekaniske dører og et spekter av ulike brukere er i ferd med å reise seg i Bergen. Kompleksiteten i dette prosjektet stiller krav til adgangskontrollsystemet, og rådgivende ingeniør Thor Henden hos Multiconsult drar nytte av både løsninger og kompetanse fra Assa Abloy Opening Solutions Norway.

Hordaland fylkeskommune er byggherre og ønsker et nøkkelfritt adgangssystem ved Åsane videregående skole. Årsaken er i første rekke at lokalene får mange ulike brukere til ulike tider av døgnet.

— Da er det nødvendig med et adgangskontrollsystem som takler et slik spekter, sier rådgivende ingeniør på sikkerhet, Thor Henden hos det rådgivende ingeniørfirmaet Multiconsult.

Bygget er døpt "Hjørnesteinen" og får en sentral plassering i et nytt torg i bydelen. Med Constructa Entreprenør i førerstolen blir det:

 • Videregående undervisning
 • Voksenopplæringssenter
 • Kulturhus med scene
 • Bibliotek
 • Tannhelsekontor
 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll

Booking i adgangskontrollen

Flere av tilbudene i dette bygget krever helt spesielle løsninger. For eksempel innebærer utleie av lokaler og et ubetjent bibliotek særegne utfordringer. Brukerne av biblioteket skal kunne låse seg inn etter ordinær stengetid klokken 19, men de skal ikke kunne ta seg lengre inn i bygget.

Hjørnesteinen får en rekke lokaler som leies ut til ulike formål. Publikum kan booke tid på nettet og får da tilsendt adgangskode digitalt. Da kan de låse seg inn i bygget og det aktuelle lokalet – men er avskåret fra adgang til andre deler av bygget.

Prosjektskisse med Assa Abloy

Byggetrinn 1 av 3 nærmer seg fullføring, og Thor Henden hos Multiconsult er for lengst dypt inne i løsningene med adgangskontrollsystemet.

— Assa Abloy Opening Solutions Norway har vært en verdifull partner fra første dag. Prosjektavdelingen der laget prosjektskissen, og sammen utarbeidet vi en kravspesifikasjon som grunnlag for anbudsrunden, forteller Henden.

Certego i Bergen fikk tilslaget. Dette er et Trioving Sikkerhetssenter og leverer adgangskontrollsystemet ARX med tilhørende komponenter til prosjektet. På den mekaniske delen, inkludert motorlåser, leverer Heikki Bruvik AS lås og beslag.

Multiconsult (4) crStrømforsyning med batteribackup for ARX undersentraler er på plass tidlig i byggeprosessen ved Åsane videregående skole.

Fleksibel adgangskontroll

— Ulike leietakere og et spekter av ulike brukere krever et fleksibelt adgangssystem. Store områder skal være tilgjengelig for publikum, mens andre deler må være skjermet. I tillegg skal enhver kunne bestille leie av lokaler og få adgang uten å hente nøkler, forklarer Henden.

Han har mer enn 30 års bakgrunn fra låsbransjen og sikkerhetsbransjen og visste at ARX var som skreddersydd for dette byggprosjektet.

— Adgangskontroll på 550 dører krever sitt. Spesielt i skallsikringen med motorlåser vil byggherre nyte godt av HiO-løsningene med varsler om driftsforstyrrelser, sier prosjektingeniøren.

High intelligent Opening (HiO) innebærer at sensorer fanger opp slitasje og feilfunksjoner tidlig og varsler driftsansvarlig på e-post. Da kan komponenter i dørmiljøet bli utbedret før det oppstår problemer som påvirker den daglige trafikkavviklingen i bygget.

Aperio innomhus

På innerdørene er Aperio dominerende. Dette er en batteridrevet trådløs online kortleser montert i døren. I dette prosjektet utstyres dørene i hovedsak med den elektroniske dørvrideren Aperio H100, som betjenes med adgangskort.

Denne løsningen er et eksempel på hvordan ekspertise på adgangskontroll opptrer som veileder i dette prosjektet. I utgangspunktet hadde Henden hos Multiconsult sett for seg sylinder-kortleseren Aperio Knob på dørene. Knob er en enklere variant med en elektronisk knott i stedet for vrider.

— Den er ikke like hensiktsmessig over alt. Derfor ga H100 dørvrider-leseren prosjektet et løft, sier Henden. Totalt blir 320 dører innomhus utstyrt med Aperio H100, som styres av ARX.

Kortteknologi Aperio liteI bygget er det prosjektert inn flere hundre dører med dørvriderlesere av typen Aperio H100.

ARX er kjernen

I lokaler der publikum skal ha adgang utenom åpningstid betjenes dørene med Aperio E100 dørbladleser med tastaturlås. Når folk booker et lokale på nettet, får de tilsendt en tidsbegrenset pinkode som gir adgang til inngangsdør og det aktuelle lokalet – og ikke noe annet. Bookingløsningen er ekstern, men kommuniserer med ARX.

De andre leietakerne, som tannhelse og PPT, får kontroll på sine lokaler innenfor det samme adgangskontrollsystemet. Også sykkelstallen sikres elektronisk. I tillegg kommer innbruddsalarm med 22 ulike alarmområder og nattlås i hele skallsikringen. Her blir nødåpnerne alarmert og overvåket elektronisk 24/7 for å motvirke misbruk.

Vi har samlet det meste av informasjon om prosjektering av adgangskontroll på en egen temaside.

Multiconsult (6) crRådgivende ingeniør Thor Henden hos Multiconsult understreker at mange detaljer må spille sammen i et godt adgangskontrollsystem. Her er et dørmiljø forberedt med trekkerør til komponenter som elektrisk sluttstykke, magnetkontakt, karmoverføring og dørautomatikk.

Flinke folk

—Dette innebærer at mange detaljer skal på plass, noe som krever et godt samspill mellom partene i prosjektet, påpeker Thor Henden. I praksis betyr det at utbygger og leietakere hadde såkalte samspillsmøter for å designe løsninger og funksjoner, etablere et romprogram og gi et samlet uttrykk for hvordan ting skal bli til slutt.

På dette grunnlaget kunne Multiconsult og Assa Abloy avklare hvilke løsninger som måtte til, som at alt skal være online. Sammen utarbeidet de en prosjektskisse som grunnlag for kravspesifikasjonen i anbudet, der Certego og Heikki Bruvik fikk tilslagene.

— Underveis i prosjektet har Assa Abloy har vært en sparringspartner for flere aktører. Prosjektavdelingen der er spisset på fagdetaljer, og det er avgjørende. Du må ha flinke folk rundt deg hvis du mangler litt kompetanse på området, sier prosjektingeniøren.

Åsane videregående skole oppføres i tre byggetrinn med planlagt ferdigstillelse tredje kvartal 2020.

Fakta:

Åsane videregående skole «Hjørnesteinen»

 • Areal ca. 25 000 kvm
 • Byggherre Hordaland Fylkeskommune
 • Hovedentreprenør Constructa Entreprenør
 • Budsjett 980 MNOK
 • Innflytting tredje kvartal 2020
 • Bergen kommune er leietaker med kultur offentlig bibliotek
 • Kultursal med plass til 450 personer + Blackbox-sal med plass til 130 personer

Lås og adgang:

Antall elektromekaniske dørmiljøer: 550

Antall kortlesere (alle er online):

Assa Pando veggleser 75 stk

Assa Aperio H100 dørvrider/kortleser ca. 320

Assa Aperio E100 dørbladlesere m/tastatur ca. 100

Assa C100 sylinderleser ca. 50

Assa DAC-styrte dører ca. 30

Antall nattlåser/skallsikring (motorlåser FG): ca. 35

Antall DK-skjema = antall forskjellige dørløsninger/funksjoner: 66 stk Multidoor DK-skjemaer

Multidoor-løsningen

For å lykkes med grensesnitt og kabelstruktur i alle de ca. 550 elektro-dørmiljøene ble Multiconsults Multidoor-skjemaer for dørkategorier (DK-skjemaer) helt avgjørende for de utførende entreprenørene.

Flere detaljer på egen nettside.

Her fikk elektro full oversikt over rør, kabeltyper og føringer til de forskjellige komponentene i og omkring dørmiljøet.

Leverandør av lås og beslag kunne enkelt sjekke sin L&B-liste opp mot DK-skjema i forhold til de elektromekaniske løsningene og komponenter.

Sikkerhetsleverandør har overordnet ansvar for at hele dørmiljøet kobles riktig og at det fungerer i henhold til intensjonen. Med DK-skjemaene og funksjonstestene på skjemaet kunne denne leverandøren forstå hvordan dørmiljøet skulle fungere.

Også heis- og portleverandører benytter de samme DK-skjemaene for sine funksjoner og grensesnitt i sine leveranser.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll Klikk her ›