Adgangskontroll oppgradering lite

Prosjektledere som har fått ansvaret for å anskaffe et nøkkelfritt system til et bygg, kan med fordel bli flinkere til å grille oss leverandører på om mulighetene for oppgradering av adgangskontrollsystemet. Du skal jo levere noe som sørger for brukervennlig sikkerhet i mange år.

Oppgradering av adgangskontrollen handler ikke bare om å legge inn ferskere programvare (som de færreste legger merke til). Her snakker vi om

  • spennende og nyttige nye funksjoner
  • ny teknologi som gir både bedre økonomi og økt sikkerhet
  • å imøtekomme krav som følge av nye regler

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll

Økt sikkerhet

Integrasjon av nye funksjoner i adgangssystemet er trolig det viktigste. Etter at du har fullført byggprosjektet, vil brukerne i ettertid stadig få nye behov.

For eksempel kan det bli aktuelt å få inn et mer moderne alarmsystem som en del av adgangssystemet. Her kan en løsning som ARX kombinere adgangskontroll og innbruddsalarm i samme system. Det skaper sikkerhet og trygghet i de fleste anlegg - fra små enkle bygg til store komplekse anlegg med mange geografisk spredte bygg.

Det kan også bli aktuelt at møterommene skal ha et bookingsystem som kommuniserer med adgangssystemet: Når en medarbeider bestiller møterom, sørger systemet samtidig for at adgangskortet får tilgang til den elektroniske låsen på det rommet.

I dagens moderne bygg må du regne med at utbygger ønsker et nøkkelfritt system der adgangen tildeles via adgangskort. Det betyr at man har kortlesere hele veien fra ytterdør inn til kontor eller arkiv/tekniske rom og enkelt kan sperre, endre og håndtere kortene fleksibelt og sikkert.

Lang levetid

Et godt råd fra meg er å velge en leverandør som jobber ut fra en idé om at sluttkunden skal slippe å kaste noe. Det motsatte ytterpunktet er at man må bytte ut hele kortleseren hver gang det kommer en ny kortteknologi. Det blir dyrt.

Bruk av smarttelefonen som adgangskort brer om seg. Kort forklart kommuniserer den med adgangssystemet via blåtann-forbindelse. Med det rette systemet slipper eier å bytte ut de eksisterende kortleserne: En blåtannmodul monteres i himlingen, og den fanger opp signaler for passeringer på begge sider av døren.

Les også: Adgangskontrollen varsler om feil før ting stopper

Digitale låskasser

Noen ganger ser vi at ny teknologi gir både økt sikkerhet og reduserer arbeidsinnsats. Digitale låskasser kan selv gi beskjed hvis noe er galt, som å varsle driftsleder på e-post hvis en dør i skallsikringen står åpen på et tidspunkt den skal være lukket og låst. Tradisjonelt er det snakk om å ta en manuell låserunde og kontrollere alle dører. Nå kan driftsleder nøye seg med å rykke ut ved melding om feil.

Hvis du som prosjektleder ikke kjenner til slike detaljer og anskaffer et adgangssystem som ikke er forberedt for å kommunisere med digitale låskasser, kan du hindre byggets eier i å foredle driften.

Adgangskontroll som skaper tillit

Som du skjønner, er det store praktiske og økonomiske konsekvenser av å kunne oppgradere adgangskontrollen. Jo mer tilpasningsdyktig systemet er, desto færre store komponenter må byttes ut for å møte ulike krav eller behov.

Dette er egenskaper langt utover bare et nøkkelfritt system, noe byggprosjektets oppdragsgiver vil merke i det daglige. Og det bidrar til å skape tillit til din virksomhet.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll Klikk her ›