Oppgradere tradisjonell laas.jpg

Hvis du ikke er tilfreds med sikkerhet og brukervennlighet i dagens låssystem i bygningen, kan du forbedre begge ved å oppgradere til adgangskontroll i eksisterende låser.

Etter hvert som et bygg blir eldre, er det løsninger som blir slitne eller nærmer seg utløpsdato. Problemet kan også ligge i din opplevelse av driften:

Det er kommet så mange nye og innovative løsninger at du føler behov for å oppgradere. Samtidig kan det være økonomiske eller praktiske forhold som hindrer deg i å vrake de eksisterende låsene.

Last ned guide: Det du trenger å vite om lås- og adgangssystem

Patentert låssystem

Du er ikke alene om å forvalte et bygg der sikkerheten ivaretas av et ordinært låssystem med mekaniske nøkler. Du har i det minste et patentert system og en viss kontroll på hvem som har tilgang hvor. Men så stopper det også der.

Ute på jobb opplever jeg ofte at sikkerhets- og driftsansvarlige for bygninger finner det tungvint å administrere et slikt nøkkelbasert system. Spesielt når en bruker mister nøkkelen sin. Det er mye jobb og logistikk å få den erstattet og sylindre skiftet ut.

Samtidig er du smertelig klar over at en slik patent ikke varer evig. Joda, både nøkler og låssylindre fungerer villig etter 25 år, men når patentbeskyttelsen er utløpt, er det lavere moralske barrierer for hver leietaker å fikse nøkkelkopier på egenhånd.

Adgangssystem

Løsningen kan ligge i et adgangssystem. Her tar du skrittet fra kun å gi tilgang - til å kunne kontrollere hvem som har adgang og når de faktisk benytter seg av den. Da erstatter du systemnøkkel med nøkkelkort eller brikke og kanskje en pin-kode.

Den isolert sett enkleste metoden er å bytte ut hele låsenheten med en elektronisk løsning.

Hvis det er å gape over for mye, kan du gå for å beholde selve låsen og bytte ut kun låssylinderen med en elektromekanisk variant.

Trådløs elektronisk lås

I noen bygninger byr det på for store inngrep i fasaden å skulle montere opp et kablet system med kortleser og kodetastatur. Da kan en sylinderløsning være velegnet. Og har du allerede et adgangssystem i de ytre dørene, men tradisjonelle låser på kontordørene, kan du skru ut sylinderne her og erstatte med en elektronisk løsning.

Den er trådløs og batteridrevet, og løsningen trenger dermed kabler til verken kommunikasjon eller drift.

Adgangskontroll

Gevinstene av oppgradering til adgangssystem på denne måten er konkrete:

  • Du får adgangskontroll
  • Forvaltning av sikkerheten blir enklere ved at tapte adgangskort kan slettes og gjøres ubrukelige
  • Ved utvidelse av eksisterende adgangssystem kan brukerne benytte de samme kortene som før
  • Rimeligere enn fullt ordinært system. Du får mer enn tre trådløse dører for prisen av 1 kablet dør.
  • Ingen flere utgifter på å erstatte tapte systemnøkler eller skifte av sylindre

Nå er vel neste skritt å gjøre en reell kost-/nyttevurdering av sikkerheten i bygget du har ansvaret for.

Gratis e-guide: Det du trenger å vite om lås- og adgangssystem Last ned nå