Avvik-i-adgangssystemet.jpg

Adgangskontrollens velsignelse er automatiseringen. Automatiseringens forbannelse er mangel på fleksibilitet - ved feil systemvalg.

Bygget ditt har en viss rytme, så adgangskontrollen er programmert i tråd med den. Alarmen deaktiveres på et fast klokkeslett, og flere elektroniske låser går i ulåst stilling. På ettermiddagen er det motsatt, og utpå kvelden aktiveres alarmen.

Noen ganger er det behov for å bryte av fra denne rytmen. Det er da du oppdager om dere har anskaffet et adgangssystem som er fleksibelt og brukervennlig eller ikke:

Går det kjapt å endre tidspunkt for låsing og aktivering av alarmen, eller må du dykke ned i brukermanualer og de gamle presentasjonene fra kurset?

Mer i dybden på feltet: Det du trenger å vite om lås- og adgangssystem

Omprogrammering

Vi kan jo se for oss at bedriften skal ha en faglig og sosial tur med Kiel-fergen. Arbeidsdagen på kontoret avsluttes ved lunsjtider denne torsdagen, og alle skal møte på kaia klokken 12.

Med et oppegående system kan du fikse dette uten å måtte omprogrammere for å få til ett avvik fra rutinefunksjonene: Gå inn i kalenderen og endre slik at bedriften stenger kl. 12. Da går dørene i lås, og alarmen aktiveres.

Regulere soner

Et motsatt behov er en kveld med åpent hus. Lokalene fylles av mennesker som vanligvis ikke har tilgang. Da kan soneavstengning endres og tidspunkt for låsing utsettes.

Hvis skolens gymsal brukes til skolefest for elevene en kveld, må alarmen aktiveres senere enn vanlig. Da er det litt kjedelig hvis du må tilbringe en time ekstra foran panelet for å finne ut av hvordan du skal unngå at sirenene uler når ungdommene skal more seg.

Hvem har kontroll med adgangskontrollen?

Et avvik fra de programmerte prosedyrene skal være enkelt. Ellers blir det fort til at du kvier deg for å akseptere «brudd på rutinene».

Da er det systemet som styrer virksomheten, mens hensikten i utgangspunktet er at systemet skal bidra til en enklere og smidigere hverdag for din virksomhet.

Gratis e-guide: Det du trenger å vite om lås- og adgangssystem Last ned nå