Adgangskontroll: Integrasjon er sikkerhetssjefens nye utfordring

Med stadig mer integrasjon mellom systemene i et bygg, bør du med ansvar for sikkerheten utvide kompetansen på flere områder. Solid fartstid fra politi eller forsvar er alene ikke lenger nok.

Alarm, kameraovervåking, lys, varme, ventilasjon, interne tjenester. Omfanget av funksjoner som spiller sammen med det elektroniske adgangssystemet blir stadig større.

Har du tenkt over hvordan det påvirker dine oppgaver som sikkerhetssjef? Ja, det betyr utfordringer, men også nye muligheter til å få en mer sentral rolle i virksomheten.

Adgangskontroll-, alarm- og personalsystemer

Typiske eksempler på integrasjon mellom systemer er at adgangskortet også fungerer som betalingsmiddel i kantinen eller bekrefter tilgang til ladepunkt i garasjeanlegget. Mer bygningsteknisk er alarmen knyttet til adgangskontrollen og deaktiveres når folk låser seg inn med gyldig adgangskort. Lys og ventilasjon kan ha samme tilknytning.

Hvis adgangskontrollen integreres med HR-systemet, kan du by på en langt mer automatisert drift. Når stillingsbeskrivelsen til en nyansatt er lagt inn her, trigger det utstedelse av et adgangskort med tilgang i de rette sonene for den nye medarbeideren.

Når en medarbeider slutter, vil den samme funksjonen sørge for at adgangskortet slettes fra adgangssystemet, ladepunkt og kantine.

Les også: Sikkerhet og bevegelsesfrihet

Økt lønnsomhet med integrert adgangskontroll

Dette er funksjoner som minsker administrasjon, gir en smidigere drift og kan redusere bemanningsbehovet. Med andre ord: Integrasjon mellom teknologier har et potensial til å påvirke hvor effektivt organisasjonen driver sin virksomhet. Da vil en sikkerhetssjef med et samlet blikk være en viktig medspiller.

I praksis handler det om å kunne inspirere til samspill mellom ulike avdelinger, som IT, sikkerhet og drift. Her er det funksjoner med mye spesialkompetanse og minimalt med overlappende oppgaver.

Det krever kompetanse på områder som tradisjonelt ligger utenfor sikkerhetssjefens område. Du vil trenger faglig påfyll innen både ledelse, informasjonsteknologi og datasikkerhet.

CSO - ny rolle for sikkerhetssjefen

For en del sikkerhetssjefer kan nok dette være en stor utfordring, og du kan ikke uten videre hoppe inn i en slik jobb med enhver bakgrunn fra politi eller forsvar. Du blir en spesialist.

Her velger flere virksomheter å samle oppgavene i en CSO-stilling, som innebærer nye oppgaver og mer overgripende ansvarsområder.

Gratis e-guide: Det du trenger å vite om lås- og adgangssystem Last ned nå