Hvorfor velge adgangskontroll.jpg

Sikring av lokalene, bevegelsesfrihet for brukerne og oversikt over hvem som har tilgang hvor. Argumentene er mange for å oppgradere til elektronisk adgangskontroll ved rehabilitering av et bygg.

Et altfor velkjent fenomen i litt modne bygg er et ukjent antall nøkler på avveie. Adgangskontrollen løses med et patentert låssystem, der hver bruker har sin tilpassede nøkkel.

Når bygget først skal oppgraderes, kan du med fordel satse på å oppgradere til elektronisk adgangskontroll med kort og kortlesere.

Last ned sjekklisten vår: 9 ting å huske ved prosjektering av lås- og adgangssystem

Utfordrer sikkerheten

Nå skal jeg ikke snakke ned mekaniske løsninger. Et patentert låssystem byr på god sikkerhet så lenge man har kontroll på alle nøklene.

Utfordringen oppstår når noen mister en nøkkel. Hvis sylinderne ikke byttes ut, kan uvedkommende låse seg inn i de deler av lokalene som nøkkelen gir adgang til.

Min erfaring er dessverre den at mange bedrifter ikke er flinke til å følge opp med sylinderbytte. I tillegg opplever jeg at de de fleste virksomheter ikke har peiling på hvem som har nøkler til ulike soner. Når en nøkkel forsvinner, skaper det en situasjon som utfordrer sikkerheten.

Flere detaljer om lås- og adgangssystem på vår temaside for byggprosjekter.

Hvor mange nøkler?

Når du som prosjektleder planlegger rehabilitering sammen med byggeier, er det med andre ord ikke noen ulempe å vurdere en oppgradering av sikkerheten samtidig.

Et kontrollspørsmål kan være:

— Hvor mange nøkler er på avveie, og er det gjort tiltak for å opprettholde sikkerhetsnivået?

Hvis det ikke foreligger tilfredsstillende svar på disse spørsmålene, er det et argument for å investere i elektronisk adgangskontroll.

Adgangskontroll

Kortversjonen for deg som er ukjent med løsningen:

Her snakker vi om et adgangssystem med kortleser ved eller i hver dør. Brukerne åpner en elektronisk dørlås ved å sveipe adgangskortet over leseren, og det åpner kun dører som kortets eier skal ha tilgang til. Ved behov for et ekstra sikkerhetstrinn, må brukerne også taste en pinkode for å låse opp.

Med andre ord: Kontroll med hvem som skal ha adgang hvor.

Når noen roter bort et adgangskort, får brukeren utstedt et nytt. Det gamle blir slettet fra adgangssystemet og utgjør ingen trussel mot sikkerheten. Ingen nøkler kan bli mistet, og det er ikke behov for å tilkalle fagfolk til å erstatte låssylindre. På den måten blir driften både enklere og rimeligere for eier.

Planlegging

Med et slikt system i prosjektet, kan dere planlegge for en langt mer detaljert kontroll med adgang og sikkerhet. Her er det lurt å samarbeide med en leverandør underveis i planleggingen. For eksempel kan dere sammen kartlegge behovet.

Det kan dreie seg om forhold som dette:

  • Hva slags løsning egner seg på garasjeportene?
  • Er det bakdører som skal omfattes av skallsikringen?
  • Er det leietakere som har behov for å bruke disse dørene eller portene?
  • Hvor mange soner skal det være i bygget?
  • Har noen leietakere behov for strengere sikkerhet enn andre?
  • Er det tekniske grunner til å velge trådløs fremfor kablet forbindelse?
  • Bør man går for offline eller online-løsninger?

Ny dimensjon

Med overgang fra mekaniske låser til elektronisk adgangskontroll kan du som prosjektleder legge inn en helt annen dimensjon i sikringen av bygget.

Inngangskostnaden er høyere enn for et patentert låssystem, men driftskostnadene blir lavere.

Og eier får langt mer kontroll over sikkerheten uten at brukerne føler seg overvåket eller hindres i den interne ferdselen.

Gratis sjekkliste: 9 ting å huske når du prosjekterer lås- og adgangssystem Last ned nå