Hvorfor bør vi ha adgangskontroll.jpg

Hvis du er i tenkeboksen om å innføre adgangskontroll, er det rasjonelt å undersøke hva du oppnår med et elektronisk adgangssystem. Her skal vi se på en del av effektene.

Utgangspunktet er gjerne et behov for å styrke sikkerheten, enten du tenker på de ansatte, bygget eller forretningsmessige verdier i virksomheten - eller alle disse. Da vil adgangskontroll gi økt sikkerhet ved å ha kontroll på hvem som kan bevege seg hvor i bygget.

I dag er et elektronisk adgangssystem det beste verktøyet fordi hele forvaltningen blir enklere og mindre kostnadskrevende sammenliknet med et patentert mekanisk låssystem.

Last ned vår e-guide: Det du trenger å vite om lås- og adgangssystem

Adgangskort

Når en bruker mister en nøkkel i et patentert låssystem, krever det både tid og penger å rydde opp for å beholde sikkerhetsnivået. I praksis er det nok mange som ikke følger opp, slik at sikkerheten svekkes etter hvert som nøkler blir borte.

Med et elektronisk adgangssystem kan du følge opp slike situasjoner raskere og enklere fordi brukerne benytter adgangskort i stedet for nøkler. Hvis et kort blir borte, kan du gå inn på pc-en og annullere dette kortet og utstede et nytt til brukeren. Det er gjort på et øyeblikk, og kostnaden er lav.

Plastkortet blir ubrukelig for den som måtte finne det, og brukeren slipper praktiske problemer med å få adgang til sine soner i påvente av ny nøkkel.

Gå i dybden på sikkerhet på vår temaside.

Kostnader

Et spørsmål er økonomien i et slik adgangssystem sammenliknet med nøkler. Svaret er at adgangskontroll gir bedre driftsøkonomi i det lange løp. Du får en inngangskostnad ved å investere i selve systemet. Derimot er forvaltningen mye rimeligere fordi du slipper å bytte ut nøklene eller hele låssystemet straks en nøkkel er på avveie.

Det kan oppfattes som å koste mye tid å skulle å håndtere alle adgangskortene i en allerede hektisk hverdag. Nye medarbeidere begynner, og andre slutter. Noen roter vekk et adgangskort, og du må fortløpende sørge for inn- og utsignering av plastnøklene.

Da bør du se etter en løsning på et lavterskel-nivå. Altså at det er lett å lære og lett å bruke. Adgangskortene er allerede laget og ligger tomme, klare til å programmeres. Dermed er det lite arbeidskrevende å lage nye aktive adgangskort når systemet først er på plass.

Sikkerhet

Et patentert låssystem har en høy grad av sikkerhet. Nyere låser er dirkesikre, og nøkler kan kun kopieres hos en låsesmed. Og denne krever dokumentasjon på at du er eier av systemet.

Ulempen med denne mekaniske løsningen er at den krever tett oppfølging for at sikkerheten skal opprettholdes. I praksis betyr det, som nevnt, at sylindre og nøkler må skiftes ut hvis en nøkkel går tapt. I tillegg har låssystemet begrenset levetid fordi patentet er gyldig i opptil 20 år. Da har du ikke lenger den samme garantien for at det ikke blir fremstilt nøkkelkopier som du ikke har kontroll på.

Vi skal ikke overdrive denne sikkerhetsfaktoren, for ingen låsesmed med yrkesstolthet vil påta seg å lage kopier uten dokumentasjon på eierskap.

Adgangskontroll

Jeg har spart til slutt det mange oppfatter som det viktigste: Kontroll med trafikk inn og ut og bevegelsene innad bygget. Med et adgangssystem er det enklere å dele opp lokalene i ulike soner basert hvem som skal ha tilgang hvor.

Ved bruk av både adgangskort og personlig kode, vil brukerne etterlate seg elektroniske spor i systemets logg. Da er det mulig å etterspore bevegelser i tilfeller av brudd på sikkerheten.

Teknisk vil et elektronisk adgangssystem også gi deg bedre oversikt og kontroll med selve systemet. Et online adgangssystem kan gi umiddelbar melding hvis det oppstår feil. Da går det kortere tid for å sette i verk tiltak for å opprettholde adgangskontrollen, og ikke minst fikse feilen.

Gratis e-guide: Det du trenger å vite om lås- og adgangssystem Last ned nå