Adgangskontroll leilighetsbygg

Hvorfor monteres det enkle mekaniske låser i nye leiligheter med høy standard? Det finnes velprøvde elektroniske løsninger for moderne adgangskontroll som står i stil med den øvrige kvaliteten. Og driftskostnadene blir lavere.

Rom-løsninger, lysforhold og energiøkonomi får mye oppmerksomhet i nye leilighetsbygg. Kjøkken og bad skal ha moderne finish, med sensorstyrte kraner og led-belysning.

Derimot kommer sikkerheten gjerne i andre eller tredje rekke når boenhetene prosjekteres. Ofte går man for rimeligste løsning på lås- og adgangssystemene. Årsaken er en holdning om at «beboerne skal jo bare låse døren».

Derfor ligger det sjelden et moderne, sikkert og brukervennlig låssystem i spesifikasjonen til den som tegner, beskriver eller leder oppføringen av boligene.

Nøkkelfrie løsninger

Tenk deg selv hvordan en bevisst boligkjøper vil reagere når han eller hun oppdager at det er satt inn tradisjonell mekanisk sylinderlås i hoveddøren...

Nei, du har helt rett. Mange har ingen tydelig oppfatning om dette. De er mer opptatt av kvalitet på kjøkken, bad og parkett. Men holdningene er i ferd med å endres.

Her bør det være din oppgave å medvirke til at sikkerheten får like høy standard som resten av leiligheten. Det gagner både beboere, driftsansvarlig og utbygger. Og dermed vil det gi et pluss i boken for både deg og prosjektet.

Elektroniske adgangssystemer er etablerte og utprøvde løsninger og bør ikke være et fremmed element i norske boliger. Da er et sentralt tips: Ta med planleggingen av slike løsninger fra starten av så man ikke møter kostbare utfordringer med infrastruktur og tilpasninger senere.

Les også: Hvordan fungerer adgangskontroll?

Økte kostnader med nøkler på avveie

I flere boligprosjekter monteres det fremdeles tradisjonell FG-godkjent mekanisk lås som tilfredsstiller minstekravene. Hver beboer har ansvar for sin nøkkel, men etter hvert mister man oversikten over hvor mange nøkkelkopier som er i sirkulasjon blant venner, håndverkere og tidligere eiere.

Noen prosjekter definerer i det minste et patentert låssystem. Patentet har imidlertid begrenset gyldighet, og vi ser eksempler kostnadskutt i byggefasen på å levere et låssystem med aldrende patent. Det betyr at boligeierne/sameiet får en større kostnad etter kort tid med å fornye alle låsene i bygget.

Når noen mister en nøkkel, er det normal prosedyre å melde dette inn til sameiet. Nøkkelen må erstattes og sylindre skiftes ut. Det gjelder uansett om patentet er av eldre eller nyere dato. Dette kan innebære ganske store kostnader, men det må til for å opprettholde sikkerhetsnivået.

Én nøkkel til alle dører

Hvis du går for de enkleste låssystemene, betyr det gjerne at beboerne må ha flere forskjellige nøkler til hoveddør, egen inngangsdør, bod, garasje og postkasse. Da kan det komme reaksjoner fra boligkjøperne, spesielt i de høyere prisklassene.

Det er ikke vanskelig å forstå at noen blir skuffet over å finne enkle mekaniske låser når man kjøper en ny leilighet til 8 - 10 millioner kroner. Et mer oppegående patentert system kan i det minste by på én felles nøkkel til alle eller de fleste av disse dørene.

Her kan du lese om egenskapene ved et brukervennlig adgangssystem

Kutt kostnader med adgangskontroll

Ved å løfte blikket oppover i hylleradene til mer moderne løsninger, finner vi elektroniske adgangssystemer som er både sikrere og enklere å forvalte. Og de fremstår som smartere, mer brukervennlig og mer tiltalende for de som skal kjøpe seg inn i leilighetsbygget.

Slik elektronisk adgangskontroll betyr også mindre arbeid for den som forvalter bygget. Ofte er dette et styremedlem i sameiet. Å gjenopprette sikkerheten når en nøkkel er kommet på avveie krever en del logistikkøvelser.

En elektronisk dørlås kan derimot betjenes med adgangskort, brikke, kode eller smarttelefonen. Det betyr enklere forvaltning. Et tapt adgangskort kan enkelt og rimelig deaktiveres og erstattes.

Det samme gjelder ved eierskifte. Hvis forrige eier glemmer seg bort og tar med seg kort eller brikke, medfører ikke det svekket sikkerhet. Nøkkelmediene blir rett og slett meldt ut av systemet, og ny eier får friske nye adgangskort eller brikker.

Økt sikkerhet

Dette betyr at sameiet kan praktisere adgangskontroll på en rimelig måte.

Hvem vet hvor mange dører en håndverker har tilgang til på grunn av lånt husnøkkel som er gjenglemt i lommen? Med en elektronisk dørlås kan beboerne gi ham eller henne midlertidig tilgang med en kode. Denne har begrenset gyldighetsperiode, slik at det ikke har noen verdi for uærlige sjeler å benytte koden senere eller gi den videre.

For å ha understreket det:
Neida, jeg ønsker ikke å stemple håndverkere, men dessverre er det noen råtne egg også i denne kurven, som i alle andre yrkesgrupper.

Press fra markedet

Hva med de eldre beboerne? Aldersgrensen for å miste nysgjerrigheten på nye løsninger blir stadig høyere. En pensjonist er ikke automatisk motstander av alle nyvinninger.

På den annen side er ikke elektronikken til hinder for de som sverger til en ordinær nøkkel. Flere elektroniske låser kan utstyres med sylinder og dermed betjenes på vanlig måte.

Jeg får stadig vekk signaler fra entreprenører om et påtrykk fra spesielt yngre boligkjøpere om enklere og smartere låssystemer. Dette bør oppfattes som tegn på et press fra markedet som gjør det lurt å vurdere om elektroniske dørlåser bør planlegges inn i bygget fra starten av.

Tillit til utbygger

Hvis dette er et ukjent område for deg, kan jeg underskrive på at adgangskontroll for boliger er utprøvd og pålitelig. Slike systemer innebærer en høyere inngangskostnad, men slike de gir lavere kostnad på drift og forvaltning.

Og ikke minst gir de et vedvarende høyt nivå på sikkerheten fordi nøkler ikke kommer på avveie. I sum snakker vi om fordeler som kan spille tilbake på deg som en foretrukket samarbeidspartner i nye byggeprosjekter.

Her har vi samlet noen sentrale tips ved planlegging av lås- og adgangssystem:

Gratis sjekkliste: 9 ting å huske når du prosjekterer lås- og adgangssystem Last ned nå

Dette blogginnlegget ble opprinnelig publisert 19. oktober 2017, men er i ettertid oppdatert og revidert.