Boligblogg boligkompleks med adgangskontrollsystem Aptus.

Som byggeleder kan det være utfordrende å levere et adgangskontrollsystem som er smidig for både driftsansvarlig og brukere. Her er tips om noe som innfrir for begge målgrupper i store boligkomplekser.

Adgangskontrollsystemet bør planlegges sammen med resten av byggprosjektet – fra dag én. Det gir en langt smidigere og mer økonomisk installasjon ved både nybygg og rehab. Da har du bokstavelig talt alle muligheter åpne ved at tegninger, vegger og himlinger er tilgjengelige for føringsveier. Med andre ord står du friere til å velge løsning ut fra budsjetter og funksjonsbehov.

En god løsning for større boligkomplekser er et kombinert sikkerhets- og informasjonssystem: Adgangskontroll, porttelefon, et internt informasjonssystem og en tjeneste for booking av fellesrom som administreres på én plattform.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll

Webbasert

La oss se funksjonene. Det gjør det enklere å forstå hvilke underliggende detaljer som må på plass i byggeperioden.

Konkret er det snakk om Aptus, utviklet og produsert i Sverige, og som nyter økende anerkjennelse her på berget.

Løsningen er webbasert, slik at driftsleder og beboere kan betjene funksjoner på mobil, nettbrett og pc.

  • Driftsleder har en komplett sanntidsoversikt og kan gjøre endringer i portalen når som helst, hvor som helst: Sende og motta intern informasjon til/fra beboere, aktivere/deaktivere nøkkelbrikker, motta oppdateringer.
  • Beboer har oversikt over egne nøkkelbrikker, mulighet til å svare og slippe inn de som ringer på porttelefonen, motta og sende intern informasjon i sameiet/borettslaget samt booke tid i fellesrom som vaskekjeller.

Dette skaper flyt ved at beboer selv kan kontrollere seg og sitt, mens driftsleder kun har det overordnede ansvaret om problemer skulle oppstå.

Les også om utfordringer med universell utforming, FG-godkjenning og rømningsveier.

Én nøkkelbrikke

Adgangskontrollen fungerer slik at beboere låser opp fellesdører ved å vise sin nøkkelbrikke for kortleseren. Den samme brikken benyttes over alt, som til vaskekjeller, garasjeanlegg og postkasser.

Det som skiller seg ut er porttelefonen. Beboere kan svare og slippe inn de som ringer på via smarttelefonen. De kan sette ringeklokken sin på «ikke forstyrr», og det er mulig å gi midlertidig adgang for gjester, håndverkere eller bud.

Hver leilighet kan utstyres med en elektronisk dørlås av typen Yale Doorman. Den blir integrert i Aptus og betjenes med den samme brikken – eller med appen i smarttelefonen.

Med en digital informasjonstavle vil alle i bygget ha en oversikt over hvem som bor i samme oppgang som en selv til enhver tid, med kontaktinformasjon for hver enkelt. Det skaper en trygghet, spesielt der hvor det er utleieleiligheter.

Dørmiljøet

For deg som byggeleder gir denne løsningen noen fortrinn: Minimalt med kabling. Dørmiljøet i fellesinnganger har behov for strøm og batteribackup til porttelefon, elektrisk lås, kortleser og eventuell dørautomatikk. Elektroniske dørlåser på andre fellesdører kan være trådløse i dobbel forstand: Batteridrevne og med trådløse signaler. Yale Doorman på leilighetsdør er batteridreven og trenger heller ingen kabling.

De trådløse låsene har trådløs forbindelse med hub-er plassert på strategiske steder, og disse må ha strøm og trenger derfor føringsveier. I omgivelser med mye betong krever det god planlegging tidlig i prosjektet for å sikre trådløs dekning. Tenk spesielt på hub-ene til Yale Doorman. De trenger strøm og kablet nettforbindelse.

Informasjonstavlen i oppgangen trenger kun strøm og trådløs dekning.

Samarbeid om adgangskontroll

Oppsummert: Et kombinert adgangs- og informasjonssystem fordrer at prosjektleder samarbeider tidlig med fagressurser på adgangskontroll, slik at nødvendig infrastruktur kommer på plass.

Det krever ikke mer enn enhver annen ordinær løsning, mens gevinsten er en rekke funksjoner som skaper smidighet for både drift og brukere. Dette kommer deg til gode i senere oppdrag.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll Klikk her ›