Hvordan fungerer et adgangskontrollsystem

Grunnleggende kunnskap om de tekniske detaljene er avgjørende for at bygget får en adgangskontroll som fungerer i tråd med brukernes behov. For prosjektleder skader det heller ikke at installasjonen skjer smidig og innenfor budsjett. 

Utgangspunktet er gjerne en skisse fra beskrivende ledd i byggprosjektet, med basiskrav om rømningsveier og FG-godkjenning.

I mange tilfeller bestykkes dørene ut fra dette, mens adgangskontrollen dukker opp på to do-listen et godt stykke ut i prosjektet. Da kan det by på utfordringer med hensyn til eksempelvis infrastruktur og tilpasning til kravene om universell utforming.  

Som prosjektleder kan du med fordel ha kontroll på disse detaljene. 

Et sentralt forhold er kunnskap om grensesnittene i dørmiljøet. Når du mottar tilbud fra flere leverandører, er det praktisk å vite at én løsning kan kreve mye utstyr ved døren, mens et annet eksempelvis har digital kryptert kommunikasjon mellom sentral og dørmiljø og dermed krever mindre styrebokser og kabling. 

Budsjett og teknikk 

Dette har både budsjettmessige og tekniske konsekvenser. Kabling er kostbart, samtidig som det reduserer fleksibiliteten sammenliknet med trådløse alternativer. 

Et trådløst system trenger ikke så mye utstyr ved døren fordi det kommuniserer med intelligens som er plassert lenger inn i bygget. På den annen side kan det være bygningsmessige forhold som svekker trådløse signaler, og da er det kabling som er løsningen. 

Prosjektleders rolle er jo å fange opp alle disse grensesnittene som skal til for at døren skal fungere i tråd med kravspesifikasjonene.

Se også temasiden for adgangskontroll i byggprosjekter.

Prosjekteringskurs i adgangskontroll

Nå skal jeg ikke ta motet fra deg hvis du er grønn på adgangskontroll. Her finnes det prosjekteringskurs for fagområdet. Du blir ikke tvangsfôret med dybdekunnskap om programmering og brukergrensesnitt, men får nødvendig kompetanse på komponenter og egenskaper. Det er jo praktisk å kjenne til hvilken type komponenter som skal brukes på hvilken type dørmiljø, for eksempel. 

La oss se på en rømningsdør - hva trenger vi av komponenter her? Rømningsdører skal normalt fristilles ved utløst brannalarm hvis det er mennesker i bygget, og da er det umiddelbart aktuelt å koble den døren opp mot adgangskontrollen. 

Det samme er tilfelle ved behov for en åpneknapp som fungerer kun i arbeidstiden. Dørenda ha to kortlesere - én utvendig og én innvendig. Skal den utstyres med nattlås - og hvordan skal den fungere? Er det alarmsystemet som skal styre den, eller skal den styres av adgangskontrollen? 

Nattlås skal ikke være låst hvis det er mennesker i bygget. Er det et bygg som er åpent døgnet rundt, er det mest sannsynlig ikke aktuelt med nattlås der. 

Dørautomatikk 

Et annet poeng er å vite hvordan all automatikken i en dør samhandler når brukeren viser adgangskortet sitt foran kortleseren. Prosjektlederen må få avklart i hvilken rekkefølge ting skal skje, og i hvilket tempo. 

Skal dørautomatikk starte? Noen dører er tilpasset bevegelseshemmede, slik at de får lenger tid på å åpne døren. Da vil en bruker ha registrert i kortet sitt at vedkommende er bevegelseshemmet. Det betyr at programvaren i adgangssystemet gir denne brukeren mer tid til å taste kode og bevege seg fram til den åpne døren. 

Det er også praktisk å vite at kortleser og albuebryter skal monteres såpass langt unna døren at dørbladet ikke treffer en rullestol ved åpning. 

Andre tekniske forhold du som prosjektleder må ha i tankene er: 

Kablingsbehov for adgangskontrollsystemet

  • Hva slags kabeltyper som skal benyttes hvor 
  • Hvor mange ledere i kabelen trenger du for å få nødvendig kontroll lokalt - 2 ledere eller 10? 

Hva er strømbehovet? 


  • Hva slags strømforsyning kreves for drift av utstyret i dørmiljøet? 

Hvilke muligheter er det lokalt ved dørmiljøet for tilkobling av eksterne sensorer? 

  • Her er det ofte relevant med en bevegelsessensor på innsiden av døren. Skal denne kobles til et eksternt alarmsystem eller til den lokale noden ved døren? 

  • Dette henger sammen med integrasjon mellom adgangskontroll og alarmsystem. I de nye ARX-versjonene har Assa Abloy Opening Solutions nye dørstyringsenheter der lokale alarmgivere kan kobles direkte i boksen ved døren i stedet for å måtte kable det helt til alarmsystemet.

Kompetent prosjektleder på adgangskontroll

Ved å oppdatere deg på slike områder vil du være bedre rustet til å gjøre en teknisk og kostnadsmessig bedre jobb som prosjektleder.

Ikke minst vil det gi både deg og håndverkerne i prosjektet økt trygghet når de kan henvende seg til deg med spørsmål - og du kan gi de riktige rådene.

Gratis e-guide: Det du trenger å vite om lås- og adgangssystem Last ned nå