Moderne adgangskontroll i gamle laaser.jpg

Behovet for økt sikkerhetsnivå i et eldre og kanskje verneverdig bygg bør ikke kollidere med ønske eller pålegg om å beholde byggestilen. Moderne lås kan monteres uten at det setter uheldig preg på en fasade.

På historiske bygninger bør sikkerheten være så diskret som mulig, og helst skal sikringstiltakene ikke være synlige. Da blir det fort en utfordring å innfri ønsket om å erstatte gamle låser og beslag med en moderne sikkerhetsløsning. Det gjelder spesielt ved behov for adgangskontroll. Da sikter jeg til montering av en helt ny kontrollenhet, der kortleser, motorlås eller sluttstykke medfører større inngrep i dør eller karm.

Last ned guide: Det du trenger å vite om lås- og adgangssystem

Låssylinder

Hvis du eksempelvis har ansvaret for en eldre kirke, kan riksantikvaren ha lagt bånd på hva du kan foreta av endringer og moderniseringer. Da vil kabeltrekking frem til døren være en uaktuell løsning fordi skjulte kabler betyr åpning av eller boring i veggene. I en steinkirke må kablene trekkes synlig utenpå bygningskroppen. Ofte vil en slik løsning rett og slett være utelukket, både estetisk og på grunn av verne- eller fredningsbestemmelsene.

Én løsning er å bytte ut sylinderen med en moderne utgave med patentert låssystem. De aller fleste mekaniske låser kan utstyres med ny sylinder som byr på langt høyere sikkerhet enn eldre årgangers låsteknologi.

Adgangskontroll

Ett skritt videre er å etablere adgangskontroll ved hjelp av en elektromekanisk løsning der kontrollsystemet ikke ligger i døren eller låsen, men i nøkkelen. En moderne elektromekanisk sylinder monteres i eksisterende lås i døren og vil fungere i harmoni med vernebestemmelsene.

Riksantikvaren har en ryddig oversikt over begrepene

Utfordringen er altså å oppgradere uten å ødelegge fasaden. Den arkitektoniske gevinsten av å sette den elektromekaniske løsningen i sylinderen er at den moderne teknologien ikke synes. Og du får en løsning med adgangskontroll i tillegg til et moderne låssystem.

Strøm i nøkkelen

Slik fungerer det: Det eneste inngrepet i døren er en ny sylinder som i praksis erstatter den som allerede sitter der.

  • Sylinderen får strøm fra et batteri i nøkkelen. Dermed er det ikke behov for ekstern strømforsyning eller kabler.
  • Nøkkelen er kodet med autorisasjon til den enkelte lås. Når nøkkelen settes i sylinderen, våkner også sylinderen til liv.
  • De to enhetene utveksler data for å bekrefte at de spiller sammen. Deretter kan nøkkelen vris rundt og låse opp døren på vanlig måte.

Økt sikkerhet 

Dette er nøkler som forvalteren har full kontroll på. Ingen kan gå til nøkkelfileren på hjørnet og få laget en kopi. Du avgjør hvem som skal ha tilgang hvor og når ved å autorisere nøklene. Hvis noen mister en nøkkel, kan du deaktivere den. Da vil den være ubrukelig. Gode elektromekaniske løsninger har nettbaserte forvaltningssystemer for slike rutineoppgaver. Da kan du håndtere inn- og utkoding av nøkler fra enhver pc eller nettbrett.

Uansett om du går for mekanisk eller elektronisk, vil en leverandør være i stand til å sette inn en moderne lås i et gammelt bygg uten at det ødelegger byggestil. Det gir en unik form for sikkerhet - tilpasset historiske og verneverdige bygg.

Lykke til med prosjektet!

Gratis e-guide: Det du trenger å vite om lås- og adgangssystem Last ned nå