Valg av adgangskontroll. Hvor har du nytte av adgangskontroll?

To elementer er avgjørende for sikkerhetsgraden du velger for det eller de byggene du har ansvar for; verdien av det du beskytter og de gjeldende myndighets- og forsikringskravene. I denne artikkelen vil jeg vise hvordan noen av funksjonene i en adgangskontroll kan imøtekomme disse kriteriene. Dermed kan du vurdere om adgangskontroll er en god løsning for deg.

Det er stor grad av fleksibilitet i en adgangskontroll, og slike systemer kan tilpasses den enkeltes behov. Dermed er det vanskelig å tenke seg et bygg som ikke vil være tjent med en adgangskontroll.

Stikkontroll av ansatte

Dersom du har sikkerhetsansvaret for et bryggeri, er det mye som taler for at det vil være hensiktsmessig å ha en viss kontroll med hva som forsvinner ut av produksjonslokalene. Alkohol og tobakk er eksempler på produkter det er lett å omsette raskt - og som sikkerhetsansvarlig med fordel kan ha ekstra kontroll på.

Du kan enkelt programmere en adgangskontroll slik at den legger inn stikkprøver blant alle som beveger seg ut av produksjonsområdet. Dette kan for eksempel knyttes opp mot bommen ansatte må kjøre gjennom på vei ut fra fabrikkområdet.

Da vil det innimellom blir gitt rødt lys til den som ønsker å kjøre ut, og bommen vil ikke gå opp før en vekter har inspisert kjøretøyet. En annen måte er å legge inn en kontroll av sekken en ansatt bærer med seg hjem fra jobb.

Se også vår temaside om sikkerhet i lås- og adgangssystemer.

Evakuering

Rømningsmuligheter er viktig uansett hva slags bygg eller verdier du har ansvar for. Her er det viktig å huske hvor viktig det er med muligheten for tilbakerømming. Se for deg at det brenner på et hotell. Brannalarmen går, og en gjest evakuerer rommet sitt.

Dersom vedkommende da møter sterk røykutvikling eller flammer i gangen, skal det være mulig å returnere til rommet. Hvis den elektroniske låsen til døren automatisk går i lås da, har du en farlig situasjon. Dette er noe en god adgangskontroll vil løse med en forsinkelse av den automatiske låsingen på for eksempel et minutt.

Anti-passback

I et industriområde er det andre funksjoner adgangskontrollen kan tilby, som anti-passback. Vi kan se for oss en fabrikk som produserer lettomsettelige produkter som mobiltelefoner.

For å hindre at en autorisert person kan gå inn på området, kaste kortet sitt over gjerdet og på den måten slippe inn uvedkommende på området, aktiverer man anti-passback.

Dette er en funksjon som fanger opp at den som eier kortet allerede er inne. Dermed vil ikke noen kunne passere på nytt med det samme kortet før vedkommende er registrert ut igjen. På et industriområde vil anti-passback også være nyttig ved evakueringer, fordi man da har kontroll på hvor mange mennesker som faktisk befinner seg på området.

Soneinndeling

I et bygg hvor det er ulike krav til sikkerhet fra rom til rom, kan du dele inn soner og legge ulike systemer til hver sone. Da kan du registrere innpasseringsruter, utpasseringsruter, sette opp sluser, legge inn anti-passback-funksjoner og dermed ha full kontroll på trafikken inn og ut.

I høysikkerhetstilfeller kan man legge personlig identifikasjon inn i kortet til de som er sikkerhetsklarert og skal ha adgang. Da kan de raskt identifisere seg, og du som sikkerhetsansvarlig vil ha full oversikt over hvem som befinner seg i høysikkerhetssonene. 

Konsekvenser

Et annet sentralt spørsmål du kan stille deg for å avgjøre hvilken sikkerhetsgrad som er nødvendig, handler om konsekvenser:

  • Hvilke konsekvenser vil et innbrudd ha for driften eller for firmaet?
  • Hvilke konsekvenser får det for kundene våre dersom noe blir stjålet?
  • Hvilken risiko utsetter vi våre ansatte for, og hvordan vil det påvirke vårt renommé som bedrift dersom en nødsituasjon oppstår og vi ikke er i stand til å evakuere eller sikre de ansatte på en forsvarlig måte?

Det siste punktet er nok det sterkeste for å overbevise den som sitter på pengesekken om at en solid adgangskontroll virkelig er nødvendig. Ved å gå til «skrekkscenarioene», vil det bli tydelig at det man egentlig betaler for gjennom en god adgangskontroll, er alt som ikke skal skje. Kostnadene ved å forsøke å rette opp en skade som allerede er skjedd er alltid høyere enn kostnaden ved å forebygge det samme.

I sum er adgangskontroll løsningen for en sikkerhetssjef med behov for systematisk kontroll med sikringen av mennesker, verdier og bygninger.

Gratis e-guide: Det du trenger å vite om lås- og adgangssystem Last ned nå