Hvor får du best utbytte av lås- og adgangssystem

Som sikkerhetssjef bør du kunne gjøre de grunnleggende vurderingene av hva slags adgangssystem bygget trenger. Her får du litt hjelp på veien til å finne balansen mellom sikkerhetsnivå og hvor mye penger du kan legge i systemet.

Fordi lås- og adgangssystemer tilbyr ulike grader av fleksibilitet og tilpasningsmuligheter, kan det være mange ulike problemstillinger og behov som skal dekkes inn i prosessen med å velge et egnet system.

Bygg med mange brukere vil generelt være tjent med adgangskontroll i form av et elektronisk adgangssystem. Her er det lett å se lønnsomheten i forvaltningen av sikkerheten i bygget.

Jo flere brukere som benytter et bygg, desto oftere vil det være behov for å opprette nye brukere og adgangskort, slette tapte kort og fjerne brukere som ikke lenger skal ha adgang.

Adgangskontroll

Med adgangskontroll kan du med noen få tastetrykk gjennomføre de prosessene som i et mekanisk låssystem ville kreve fysisk overlevering av nøkkel.

Dette er praktisk når servicepersonell kommer innom og trenger midlertidig adgang.

Vedkommende kan aktivere kortet sitt i resepsjonen og få en tidsbegrenset adgang til relevante soner. Kortets adgangsnivå opphører automatisk, og da trenger du ikke ha noen sittende i resepsjonen og vente på at nøkkelen skal returneres.

Flere leietakere

I et bygg med flere leietakere, har du trolig erfart et behov for ulik grad av sikkerhet. En bank stiller strengere krav enn frisøren i samme etasje. Også internt i en virksomhet kan du møte behov for ulike sikkerhetssoner.

Dersom du har leietakere som eies av et firma med hovedsete i utlandet, kan det være helt andre gjeldende sikkerhetskrav enn de vi opererer med i Norge.

Her vil det rette elektroniske adgangssystemet la deg skreddersy en løsning som imøtekommer alle leietakeres krav, og det hele kan administreres i et samlet system med ett brukergrensesnitt.

Trafikk døgnet rundt

Dersom du har ansvar for et bygg med trafikk til alle døgnets tider, vil det være gunstig med et elektronisk adgangssystem.

Varelevering til kantinen kan foregå på tidspunkt hvor det normalt ikke er andre til stede. Her kan sjåføren få tilgang til én inngang for sine leveranser. Når kantinepersonalet kommer på jobb noen timer senere, tar de brødet med videre inn i kantina. Ved bytte av leverandør, kan du deaktivere den forrige leverandørens adgangskort.

Lite bygg, stor ferdsel

I et lagerbygg der både kunder, leverandører og sjåfører ferdes inn og ut, kan det være utfordrende å holde oversikten. Hvem har hva slags oppgaver hvor på hvilke tidspunkt?

Her kan du sette ulike identifikasjonskrav for adgang til de ulike inngangene og sonene. Du kan regulere det slik at bare sjåfører kan komme inn på varemottaket, mens hyllene med varer som venter på å bli hentet av kunder, er tilgjengelige for alle som har mottatt en hentemelding.

Tilpasningsdyktige løsninger

Adgangssystemet kan tilpasses det budsjettet du opererer med. På samme måte som systemet kan imøtekomme de aller strengeste sikkerhetskravene, kan det også skaleres ned til enklere og rimeligere løsninger.

Du kan kombinere ulike enheter i systemet, som offline eller online og trådløst eller kablet.

  • Offline-løsninger innebærer en elektronisk lås og kortleser som ikke står i forbindelse med det sentrale adgangssystemet.
  • Et online-system står i kontinuerlig forbindelse med sentralen, enten trådløst eller via kablet forbindelse.

Et typisk tilfelle der frittstående offline-enheter er egnet, er når du har et enkelt rom du trenger å låse av i et bygg. HR-sjefens kontor eller bakrommet i en butikk er eksempler på dette, der en tilkoblet løsning oppfattes som for kostbar i forhold til behovet.

Et patentert låssystem med mekaniske nøkler er best egnet for bygg der utskiftingen av brukere ikke er stor. Har du en lav og stabil brukermasse, er dette er fin løsning.

Motsatt vei kan adgangssystemet skaleres opp til svært komplekse, store og mer kostbare systemer som både imøtekommer og kan overgå FG-kravene for B3-sikring.

 Gratis e-guide: Det du trenger å vite om lås- og adgangssystem Last ned nå