Hvilket adgangssystem bør bygget ha.jpg

Valg av adgangskontroll kan være utfordrende. Hvilke forhold avgjør om det skal være online eller offline, kablet eller trådløst? Hva om prosjektet består av en rekke spredte bygninger? Her får du litt veiledning som hjelper deg å se på de relevante problemstillingene når du skal prosjektere sikringen av bygget.

Ta gjerne utgangspunkt i spørsmålet om bygget kun skal ha adgangssystem eller om det i tillegg skal ha adgangskontroll. Forskjellen ligger i henholdsvis:

  • et mekanisk system som gir oversikt over hvem som har adgang hvor, eller
  • et elektronisk system som også gir kontroll på hvem som passerer hvilke dører på hvilke tidspunkt i bygget
Et mekanisk adgangssystem er i praksis et patentert låssystem. Hver bruker har sin mekaniske nøkkel som gir adgang til de dørene han eller hun har behov for å kunne passere.

Med et elektronisk adgangssystem utvides funksjonen til adgangskontroll. Brukeren betjener vanligvis disse låsene med et adgangskort, ofte kombinert med en pin-kode.

Anbefalt nedlasting: 9 ting å huske ved prosjektering av adgangskontroll

Online og offline

Vi kan jo se nærmere på egenskapene ved elektroniske adgangssystemer. De finnes både i online- og offline-versjoner. Om du velger det ene eller det andre, avhenger av hvilke funksjoner som er viktige.

Et online-system har forbindelse til sentralen i adgangssystemet, og den forbindelsen kan være enten trådløs eller kablet. Gyldig adgang bekreftes med kommunikasjon mellom adgangskort og sentral via kortleser.

Offline-systemet har ingen direkte forbindelse til sentralen. Autorisasjonsdata lagres i adgangskortet, som kommuniserer direkte med kortleseren.

Temasiden for lås- og adgangssystemer i byggprosjekt har flere detaljer.

Bruken avgjør

Hvilket system du legger inn i prosjektet avhenger av flere faktorer

  • Hvor mange brukere skal adgangssystemet takle?
  • Hvor mange dører har anlegget?
  • Er det flere bygg?
  • Er bygningene geografisk spredt over et stort område?
  • Jobber det folk i lokalene hele døgnet?
  • Har bygget i hovedsak enkle kontordører, eller soner som skal sikres bedre og trenger sikring som en ytterdør?

Offline kan være en egnet løsning i mindre bygg eller for virksomheter der det er få dører med behov for adgangskontroll. Leietakere som skal flytte fra et lokale til et annet kan også enklere ta med seg utstyret.

Online-systemer er mest utbredt, blant annet fordi det gir sanntids-oversikt over driften av anlegget og status på funksjoner. Elektroniske enheter som kortlesere gir beskjed til systemet hvis det skulle oppstå feil eller driftstrøbbel.

Komponenter kan fjernstyres, endringer som må gjøres kan utføres kjapt, og man har full informasjonskontroll på alle dører.

Kablet eller trådløs

Kablet forbindelse innebærer trekking av rør og kabler, og det trekker opp investeringskostnadene.

Trådløs kommunikasjon i et online adgangssystem byr på enklere installasjon og bidrar til lavere installasjonskostnad.

Trådløst fordrer hub-er i tillegg til sentralen for å få stabil og god kommunikasjon. På tvers av bygg kan trådløse forbindelser fungere dårligere, slik at det må legges kabler. Er det mye annen trådløs kommunikasjon i lokalene, kan det oppstå interferens. Frekvenser kan komme i konflikt og må i så fall endres og konfigureres. Derfor er planlegging av slike detaljer både nødvendig, tids- og arbeidsbesparende.

Selv om systemet er kablet, kan man oppgradere og utvide med trådløst. Husk å lete etter mulige trådløsfeller som magnetisme og betongvegger.

Datasikkerhet

Trådløs informasjon kan i prinsippet tappes, så det er viktig å trekke datasikkerhetsaspektet inn i løsningen og sørge for en løsning med kryptering hele veien fra adgangskort til sentral. Er sikkerhetskravene betydelige, kan en leietaker eller utbygger sette krav til kablet system.

Et trådløst adgangssystem er et sikkert nok alternativ for de fleste, ettersom signalene er kryptert.

I sum er det en rekke forhold om bygg og bruk som avgjør hva slags adgangssystem du prosjekterer inn i et bygg. Her vil en fagkyndig leverandør være en god lagspiller underveis i arbeidet.

Gratis sjekkliste: 9 ting å huske når du prosjekterer lås- og adgangssystem Last ned nå