Komponenter i adgangskontrollen

Når du skal anskaffe et adgangssystem i byggprosjektet, er det en rekke komponenter som må på plass. Andre funksjoner gir et pluss ved å bidra til en enda mer smidig hverdag for både byggeier og brukere.

Beskrivende ledd angir ofte ikke stort mer enn at bygget skal ha adgangskontroll. Da er mye opp til prosjektleder å utforme et elektronisk adgangssystem som dekker behovene. Hvis du opplever en viss mangel på detaljerte kunnskaper på feltet, er du ikke alene.

En god strategi er å samarbeide med leverandøren av adgangssystemet så tidlig som mulig. Denne kan bistå med løsninger tilpasset behov og budsjetter.

Basisdelene i adgangskontrollsystemet

I denne dialogen er det nyttig for deg å ha en viss innsikt i hvilke basiskomponenter som må til for å få en fungerende adgangskontroll. I tillegg er det en rekke funksjoner som bidrar til sunnere investeringer og en smidigere og mer økonomisk drift.

Basiskomponentene i et adgangssystem er

 • elektroniske låser
 • dørsensorer
 • kortlesere eller uten PIN-tastatur
 • adgangssystemets server og infrastruktur
 • adgangskort
 • åpneknapp/albuebrytere
 • eventuell dørautomatikk
 • dokumentasjon

Infrastruktur for adgangskontroll

Låsene betjenes ved å vise adgangskortet for kortleseren, gjerne kombinert med en unik kode for hver bruker.

Selve adgangssystemet administrerer brukere og soneinndelinger og autoriserer adgang når en bruker viser kortet (i et online-system). Her er det naturlig å se på infrastrukturen for sentralsystemets kommunikasjon med kortlesere og elektroniske låser:

Skal det kables hele veien eller er det greie forhold for trådløs kommunikasjon via noder?

Husk tilpasning til kravene om universell utforming. Det krever blant annet at åpneknapper eller albuebrytere er tilgjengelig for rullestolbrukere.

Les også: Kablet eller trådløst?

Adgangskontroll av besøkende

Mange finner det praktisk å ha sin egen maskin for å utstede og slette adgangskort. Dette kan settes bort til leverandør eller en tredjepart, men egen drift gir en frihetsgrad og fleksibilitet. Gjeste-løsninger kommer inn her. Dersom det er avklart hvorvidt virksomhetene i bygget får behov for å utstede midlertidige kort til besøkende, er en slik maskin nødvendig.

Mange nøyer seg med et besøksbevis og overlater inn- og utlåsing av gjester til en ledsager på huset. Da er det mindre behov for egen maskinvare.

Mer enn et adgangskort

Utover denne rene adgangskontrollen, er det nyttig å se på tilleggsløsninger og -funksjoner:

 • Samkjøring/integrasjon med andre systemer
 • Flere funksjoner i adgangskortet
 • Alternativer til adgangskortet

Alarmsystemet kan integreres med adgangssystemet, eller bedre, leveres som en del av selve adgangssystemet. Da kan en bruker aktivere og deaktivere alarmen med adgangskortet når han eller hun låser seg ut og inn med adgangskortet.

Det gjør bruken enklere for folk på bygget, og det letter forvaltningen for byggherre. For prosjektleder betyr det en enklere infrastruktur når begge funksjoner kommuniserer på den samme forbindelsen.

Et adgangskort kan benyttes til mer enn å betjene en lås eller to. Hvis du er nødt til å forholde deg til et eksisterende adgangssystem i tillegg til et nytt, er det fullt mulig å betjene begge med ett adgangskort. Det gjør soneinndelingen enklere, slik at brukere kan bevege seg i ulike sikkerhetssoner uten å måtte benytte flere kort.

Adgangskortet kan også benyttes til fellestjenester i bygget, som parkering og betaling i kantina.

Biometrifunksjoner i adgangskontroll

Nå er det utviklet en rekke alternativer til adgangskort og kode. Kanskje vil biometriske løsninger som øyeskanner eller fingeravtrykkleser være interessant for brukerne av bygget du er prosjektleder på.

Noen kan ha sansen for å legge autorisasjonsdata i et armbånd, en adgangsbrikke eller som en app på de ansattes smarttelefoner.

I et bygg med ubetjent resepsjon kan en porttelefon hos hver leietaker være et praktisk hjelpemiddel for å ta imot besøkende. Disse finnes både med og uten kamera.

FDV-dokumentasjon av adgangskontrollsystemet

Innledningsvis nevnte vi dokumentasjon som en av de grunnleggende komponentene i et adgangssystem. FDV-dokumentasjon er et sentralt poeng for en stabil og økonomisk drift. Leverandøren plikter å avgi grundige opplysninger om hva som er installert og hvordan det skal følges opp med service og vedlikehold.

Hvis forvalteren av adgangssystemet slurver her, kan det få konsekvenser for garantien på systemet. Det er begrenset hva driftsleder behersker selv, og leverandøren av systemet kommer ganske sikkert til å anbefale en serviceavtale. Da er det profesjonelle fagfolk som følger opp både elektronikk, mekanikk og programvare i tråd med kravene i FDV-dokumentasjonen.

Hvis du har et bevisst forhold til hvilke komponenter som er nødvendig for at sikkerheten i bygget skal fungere, er det mindre risiko for at du og byggherre må endre og klatte på med ekstraløsninger i etterkant. Da leverer du et bedre prosjekt, der driften vil gå på mer på skinner.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll Klikk her ›