Kortleser i adgangskontroll - Beste leverandør av adgangskontroll

Når vi får henvendelser om adgangskontrollsystem til et byggprosjekt, hender det dessverre altfor ofte at prisen på selve løsningen har nesten all fokus. Å samarbeide med en kompetent leverandør er minst like sentralt for å få en optimal adgangskontroll. Her er noen kriterier du som beskrivende eller prosjektleder kan gå etter i arbeidet med å sile ut den beste leverandøren.

Jeg snakker ikke om noen superavanserte markedsanalyser, men en porsjon sunn fornuft og rasjonell tankegang. Og husk at utgangspunktet for anskaffelse av adgangskontroll er som for resten av elementene i byggprosjektet: Den skal dekke eiers og brukeres behov i mange år.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll

Stabil aktør med lang historie

Da vil det gi bedre uttelling å se etter de etablerte leverandørene som kan skilte med lang historie i markedet. Med en stabil aktør, vil adgangssystemet få den nødvendige oppfølgingen med vedlikehold, utbedringer, oppdateringer og oppgraderinger gjennom hele sin levetid.

Den andre ytterligheten er å satse på en døgnflue av en fersk aktør med rimelige løsninger som innfrir på å etablere et nøkkelfritt system. Da bli kvalitet, varighet og stabil oppfølging i driftsfasen høyst usikre faktorer.

Nyttige tips om prosjektering av lås- og adgangssystemer på egen temaside.

Landsdekkende nettverk

Husk at du må planlegge frem i tid på vegne av eier og de som skal bruke bygget. Sjekk da om leverandøren har lokale representanter, og gjerne flere. Det handler om muligheten for å kunne bytte servicepartner, og det er mer reelt med et serviceapparat spredt over hele landet.

Et landsdekkende forhandlernett kan gi fordeler både ved anskaffelse og senere oppgraderinger. Det betyr at du kan velge mellom flere potensielle leverandører på det samme systemet i samme region.

Konkurranse om service

Et adgangssystem har behov for ettersyn, vedlikehold og oppgraderinger gjennom hele levetiden over mange år. Derfor er det essensielt at drifts- og serviceoppgaver må kunne konkurranseutsettes.

Hvis eier blir misfornøyd med den som utfører servicen, skal det være enkelt å inngå ny kontrakt med en konkurrent som kjenner systemet like godt. Motsatt vil en eneleverandør av et mindre utbredt adgangssystem låse eieren.

En etablert aktør med lokal forankring er også vesentlig for kompetansen på kvalitetskrav og regelverk. Naturlig nok vil en seriøs aktør være sertifisert og kjenne til nasjonale lover og regler. Lokalt innebærer det kunnskap om lokale forskrifter, som kommunale brannkrav. Jo mer oppdatert leverandøren er på dette området, desto færre (og mer kostbare) overraskelser vil du møte på underveis.

Fremtidssikker adgangskontroll

Adgangskontroll er et levende system som hele tiden blir utviklet. Derfor er det lurt å bite seg merke i leverandørens evne til å holde adgangssystemet oppdatert i tråd med:

  • eiers og brukernes behov
  • nye krav
  • endring i regelverk

De gode løsningene har et såkalt «fremtidssikkert design», det vil si forberedt for slike tilpasninger. Les mer om dette her.

Og her kan du få kontakt med folk som kan adgangskontrollsystemer:

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll Klikk her ›