Hva koster adgangskontroll?

Kostnaden ved et elektronisk adgangssystem kan være vanskelig å beregne i kroner og øre. Selve utstyret, teknologien og andre investeringer har en pris, men ressursbesparelsene ved et effektivt og velfungerende adgangssystem gjør at det totale kostnadsbildet er mer sammensatt enn som så. 

Vi kan dele kostnadene med et adgangssystem i to kategorier: investeringskostnader og driftskostnader. Hovedutfordringen til driftsledere er ofte å kartlegge hva slags funksjoner og løsninger det er behov for, for å ha grunnlag for å bestemme seg for hvilket tilbud man skal velge i havet av tilbydere. I denne prosessen blir pris noe av det mest logiske målbare sammenlikningsgrunnlaget.

Utfordringen ligger ofte i sammensettingen av systemet. Ender du opp med en løsning som ikke er optimalisert for behovene, eller at løsningen rett og slett ikke er beregnet for formålet, risikerer du unødvendig høye driftskostnader.

Dette er fordi du enten må optimalisere det valgte systemet, eller fordi du stadig ser deg nødt til å bytte ut komponenter som går i stykker fordi de ikke er beregnet for formålet.

I denne artikkelen vil jeg se på de ulike løsningene du kan integrere i det elektroniske adgangssystemet ditt, slik at du lettere kan avgjøre hva som passer best for det bygget eller de bygningene du har ansvar for.

Se også temasiden om drift av adgangssystemer.

Batterier

I et adgangssystem har du batterier som må skiftes hvert tredje år. Prisene på batterier har sunket betraktelig de siste årene, så utskifting av batterier er ikke en så stor utgift som det en gang var.

I et mekanisk adgangssystem med patenterte låser trenger du ingen batterier. Dermed er dette en utgiftspost du slipper dersom du velger en løsning bestående utelukkende av mekaniske låser.

Adgangskort

Det fysiske kortet du trenger i et adgangssystem er et plastkort av typen du kan kjøpe inn bunkevis av. Slike kort er ikke kostbare, men dersom du skal ha svært avansert teknologi i kortene, kan det hende du må ha en annen type kort når du oppgraderer til et nyere adgangssystem. Nye tilganger kan uansett ordnes fra datasystemet ditt - du trenger ikke kontakte en ekstern aktør for å ordne det.

Dette er en ressursbesparelse i forhold til mekaniske nøkler, fordi du slipper å få nøklene slipt opp eksternt når en nøkkel kommer bort eller en nyansatt skal ha tilgang.

Ekstern oversikt

Med et elektronisk adgangssystem kan dørene dine overvåkes fra en ekstern lokasjon. Du kan for eksempel sitte på en driftssentral et sted i byen, langt unna bygget eller byggene dine.

Hvis en alarm går, kan du vurdere varselet fra sentralen før du eventuelt rykker ut. Kanskje holder det at du tar en telefon ut til noen som er i det bygget for å sjekke hva som skjer. Her er det store besparelser i form av reisetid, timepris og kostnader ved service, sammenlignet med en helmekanisk løsning. 

Informasjonstilgang 

Adgangskontrollen gir deg tilgang til flere typer informasjon som du med et mekanisk adgangssystem får først ved å foreta fysisk sjekk.

Hvis systemet gir beskjed om at en dør ikke er låst, kan du undersøke dette før du rykker ut, for eksempel ved å ringe en leietager og be dem sjekke om en bakdør står åpen.

Forhåndsprogrammering

Elektroniske låser kan låses på tid og kontrolleres digitalt. Med et adgangssystem kan du aktivere en nattlåsfunksjon i bygget. Hvis brannalarmen utløses, åpnes alle dører. Her sparer du en stor utgift ved at du slipper å sjekke hver eneste dør i bygget. Skallsikringen din har mekaniske låser slik at brannvesenet kan komme inn ved behov.

Få brukere, mekanisk låssystem?

Med et patentert låssystem har du en betraktelig lavere investeringskostnad enn med et elektronisk adgangssystem. Har du få dører og et begrenset antall ansatte som skal ha tilgang, kan dette være en like god løsning som et adgangssystem. Med ansvarsfulle brukere som ikke roter vekk nøklene sine har du et system som ikke krever mye vedlikehold, men som lever lenge og gir høy sikkerhet.

Du kan likevel ha mye å hente på å utvide til adgangskontroll, ettersom et slikt elektronisk adgangssystem byr på langt mer enn bare å regulere tilgang og holde uvedkommende ute. 

Her kan du lese mer om hvor du har nytte av adgangskontroll

Finn riktig leverandør 

Ved å velge en leverandør som tilbyr intelligent teknologi, kan du hente ut all tilgjengelig informasjon fra adgangssystemet ditt. Enkelte leverandører vil ikke være i stand til å gi deg en slik oversikt. Da kan det være behov for fysiske sjekker av dørene, selv om du har montert adgangskontroll.

Hvis leverandøren også byr på integrasjon av løsninger fra tredjepart, kan det bidra til sparte kostnader i form av en mer smidig arbeidsdag: For eksempel en funksjon der en medarbeider kan booke et møterom i kalenderen og samtidig få skrevet tilgang til møterommet inn på adgangskortet. Da blir ikke rommet «okkupert» av kolleger som har glemt å booke.

I sum krever en nyanskaffelse av eller oppgradering til et moderne elektronisk adgangssystem en investering i starten, mens det er tydelige kostnader å spare på forenklede rutiner og et spekter av tilleggsfunksjoner.

Her kan du laste ned mer detaljert kompetanse:

Gratis e-guide: Det du trenger å vite om lås- og adgangssystem Last ned nå