Foajé i næringsbygg som illustrasjon på behov for effektiv adgangskontroll.

I rene penger er det vrient å beregne hva et elektronisk adgangskontrollsystem koster. Komponenter, teknologi og andre investeringer har en pris. Samtidig bidrar en effektiv og velfungerende adgangsløsning til reduserte driftskostnader over tid. Derfor er det totale kostnadsbildet ganske sammensatt.

Vi kan dele kostnadene for et adgangskontrollsystem i to kategorier: investeringskostnader og driftskostnader. Hovedutfordringen til driftsleder er ofte å kartlegge behovet for funksjoner og løsninger, som grunnlag for å avgjøre hvilket alternativ man skal velge i havet av tilbydere.

I denne prosessen blir pris noe av det mest logiske målbare sammenlikningsgrunnlaget.

Utfordringen ligger gjerne i hvordan adgangskontrollsystemet komponeres. Ender du opp med en løsning som ikke dekke behovene godt nok eller overhodet ikke egner seg til formålet, risikerer du unødvendig høye driftskostnader.

Årsaken er at du enten må tilpasse løsningen med nye komponenter eller må bytte ut komponenter som går i stykker fordi de ikke er rustet til å gjøre jobben.

I denne artikkelen vil jeg se på de ulike løsningene du kan integrere i det elektroniske adgangssystemet ditt, slik at du lettere kan avgjøre hva som passer best for det bygget eller de bygningene du har ansvar for.

Se også temasiden om drift av adgangssystemer.

Adgangskort

Selve adgangsmediet i et adgangskontrollsystem kan være rimelige plastkort eller brikker som du kan kjøpe inn bunkevis av. Men hvis du velger kort med for enkel teknologi, risikerer du å måtte skifte dem ut ved oppgradering til et nyere adgangskontrollsystem. Med andre ord er det klokt å planlegge for fremtiden når du velger løsning.

Nye adganger kan uansett ordnes fra datasystemet ditt - du trenger ikke kontakte en ekstern aktør for å ordne det. Dette er en ressursbesparelse i forhold til mekaniske nøkler, fordi du slipper å få nøklene slipt opp eksternt når en nøkkel kommer bort eller en nyansatt skal ha adgang.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll

Overvåke eksterne lokasjoner

Med et elektronisk adgangskontrollsystem kan dørene overvåkes fra en ekstern lokasjon. Du kan for eksempel sitte på en driftssentral et sted i byen, langt unna bygningen.

Ved utløst alarm kan du vurdere varselet fra sentralen før du eventuelt rykker ut. Kanskje holder det at du tar en telefon ut til noen som er i det bygget, for å sjekke hva som skjer. Her er det store besparelser i form av reisetid, timepris og kostnader ved service, sammenlignet med mekaniske løsninger eller adgangssystemer som ikke varsler på denne måten.

Styring av adgangskontrollen

Elektroniske låser kan låses på tid og kontrolleres digitalt. Brukernes adgang til dørene kan også begrenses til tid på døgnet og dager i uken. Et adgangskontrollsystem integreres enkelt med byggets brannvarsling. Hvis brannalarmen utløses, åpnes automatisk alle rømningsdører. Som ekstra sikkerhet når bygget er ubemannet, kan nattlåsfunksjon aktiveres.

Her sparer du en stor utgift ved at du slipper å sjekke hver eneste dør i bygget. Skallsikringen din har mekaniske låser i tillegg, slik at brannvesenet kan komme seg inn ved behov.

Leverandør av adgangskontroll

Ved å velge en leverandør som tilbyr intelligent teknologi, kan du hente ut all tilgjengelig informasjon om de ulike komponentene fra adgangskontrollsystemet. Enkelte leverandører vil ikke være i stand til å gi deg en slik oversikt. Da kan det være behov for fysiske sjekker av dørene, selv om du har montert adgangskontroll. Dette innebærer kostnader du må ta med i regnestykket.

Hvis leverandøren byr på integrasjon av løsninger fra tredjepart, kan det bidra til sparte kostnader i form av en mer smidig arbeidsdag: For eksempel en funksjon der en medarbeider kan booke et møterom i kalenderen og samtidig få skrevet adgang til møterommet inn på kortet eller brikken sin. Da blir ikke rommet «okkupert» av kolleger som har glemt å booke.

Strømforsyning

I et elektronisk adgangskontrollsystem har strømforsyningene batterier som må skiftes omtrent hvert tredje år. Prisene på batterier har sunket betraktelig de siste årene.

I en mekanisk systemløsning med patenterte låser trenger du ingen batterier. Dermed er dette en utgiftspost du slipper dersom du velger en løsning bestående utelukkende av mekaniske låser.

Mekanisk låssystem

Vi kan jo se litt nærmere på dette alternativet: Med et patentert låssystem har du en betraktelig lavere investeringskostnad enn med elektronisk adgangskontroll. Har du få dører og et begrenset antall ansatte som skal ha adgang, kan dette være en like god løsning. Med ansvarsfulle brukere som ikke roter vekk nøklene sine har du et system som ikke krever mye vedlikehold, men som lever lenge og gir høy sikkerhet.

Du kan likevel ha mye å hente på å utvide til elektronisk adgangskontroll, ettersom et slikt system byr på langt mer enn bare å regulere adgang og holde uvedkommende ute.

Nytt kostnadsbilde

For å oppsummere, kan vi peke på at et moderne elektronisk adgangssystem innebærer en inngangskostnad ved anskaffelse, mens det er merkbare kostnader å spare på forenklede rutiner og et spekter av tilleggsfunksjoner.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll Klikk her ›