Kjennetegn brukervennlig adgangssystem lite-461380-edited.jpg

Velfungerende adgangssystemer handler like mye om enkel betjening som fleksible løsninger og tilgjengelighet for funksjonshemmede.

Når du skal ha et adgangssystem inn i byggeprosjektet, ønsker du naturlig nok at det skal være brukervennlig. Men hva kjennetegner egentlig en brukervennlig løsning? Svaret får du ved å se på begrepet fra flere vinkler:

  • Brukerne av adgangssystemet
  • Forvalterne av adgangssystemet
  • Adgangssystemets fleksibilitet

Sett fra både byggherres og brukeres ståsted handler brukervennlighet om at adgangssystemet rett og slett virker i det daglige. Det går ikke ned, og brukerne kan betjene det.

Nyttig sjekkliste: 9 ting å huske ved prosjektering av adgangssystemer 

Bevegelsesfrihet

For å starte med brukerne, skal de kunne bevege seg i bygget uten egentlig å tenke på at de betjener de elektroniske låsene. Motsatt vil de føle at de blir hindret i å bevege seg fritt. Ting kan fort bli komplisert eksempelvis hvis dørene må åpnes med en egen kode når folk kommer på jobb om morgenen og en annen for å låse interne dører når kontorene forlates i lunsjpausen.

Tips: Gjør deg kjent med brukererfaringer for å kunne stille relevante kontrollspørsmål til leverandøren om egenskapene ved en løsning.

Temaside for lås- og adgangssystem i byggprosjekter.

Adgang for alle

Universell utforming er et sentralt begrep. Mennesker med ulike funksjonshemminger eller andre utfordringer skal kunne betjene systemet alene.

For eksempel skal svaksynte slippe å lete unødig etter kortleser eller kodepanel. Det betyr at du ikke kan satse ensidig på design, selv om en glassplate med integrerte nummertaster tar seg godt ut på inngangspartiet.

Det skal være et stort og tydelig tastatur, og kortleseren kan med fordel ha en farge som står i kontrast til veggen.

Her er det leverandørens rolle å konfigurere løsningen så den blir forståelig for brukerne. Omvendt vil noen kvie seg for å bruke adgangssystemet, og da er det i praksis ubrukelig. Å sette seg fast i en sikkerhetssluse setter ingen spiss på dagen.

Forvaltning og fleksibilitet

En annen dimensjon av brukervennlighet er forvaltningen av adgangssystemet. Det bør være fleksibelt og kunne bygges ut. Ved behov for utvidelse, skal byggherre kunne bestille en utbygging av eksisterende løsning og beholde brukergrensesnittet.

Gevinsten er åpenbar: De som drifter løsningen kjenner systemet, og brukerne slipper å forholde seg til nye betjeningsmåter. Her finnes det løsninger som fungerer like godt på én dør som for flere tusen passeringspunkter.

Adgangssystemet skal fungere uten unødig nedetid. Noe må vi påregne i forbindelse med vedlikehold. Ellers byr funksjonsfeil bare på merarbeid for alle parter. Du har trolig selv opplevd hvor kjipt det er å ha båret tung bagasje opp til hotellrommet i tredje etasje uten heis - for så å finne ut at nøkkelkortet ikke virker. Da er det bare å ta beina fatt ned, igjen. Du blir forsinket og sur - mens resepsjonen må bruke tid på å omprogrammere eller utstede et nytt kort.

Diskret adgangskontroll

Jeg har ingen problemer med å forstå at det kan være vanskelig å finne det det rette adgangssystemet. Spekteret av løsninger er bredt, fra de enkleste forhåndsprogrammerte trådløse bokser til større modulbaserte løsninger med varierende brukervennlighet.

I dette mylderet skal du sikre at bygget får et system som tilfredsstiller sikkerheten på en fleksibel og brukervennlig måte. Det betyr adgangskontroll som holder uvedkommende borte fra områder de har adgang til - på en diskret måte.

Samtidig skal ikke sikkerhetsaspektet gjøre hverdagen unødig vanskelig for brukerne: De skal for eksempel slippe å taste en vanskelig kode for å komme inn på et møterom.

Samspill med leverandør

Nå er det ikke meningen å ta motet fra deg, for et godt adgangssystem er i utgangspunktet både brukervennlig og greit å forvalte. Men det er noen sentrale poenger du bør kjenne til for at bygg og brukere ender opp med noe som innfrir på verken forventninger eller formelle krav.

Tips: Få på plass et samarbeid med en leverandør så tidlig som mulig i prosjektet, slik at dere sammen kan tygge ut et adgangssystem som gir mest uttelling for det aktuelle bygget.

Gratis sjekkliste: 9 ting å huske når du prosjekterer lås- og adgangssystem Last ned nå