Kontormedarbeider betjener elektronisk adgangssystem

Levetiden til et adgangskontrollsystem avhenger ikke bare av å følge opp vedlikeholdsrutinene. Som prosjektleder må du sørge for at adgangskontrollen er "future proof".

Første regel for å sikre en så lang levetid som mulig for adgangssystemet, burde jo være å følge anvisningene for vedlikehold når anlegget er kommet i drift.

I realiteten er det prosjektleder og beskrivende ledd som legger forutsetningene når dere velger leverandør og løsning. Et vilkårlig valg der funksjonene innfris til lavest mulig pris kan fort bli en kostbar affære for din oppdragsgiver.

Stikkordet er «future proof» eller "fremtidssikret". Det betyr at løsningen må kunne fange opp både eksisterende behov og funksjoner (ved renovering og oppgradering), samt tilpasse seg fremtidige behov for endringer. Her kan vi skille mellom elektronikk og mekanikk.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll

Oppdatering av programvare og komponentene i anlegget

Den største utfordringen for et adgangskontrollsystem er å henge med på alle oppdateringene som kreves. Dette gjelder ved behov for:

  • Oppdateringer og oppgraderinger - programvaren i adgangssystemet må oppdateres jevnlig for å ivareta både sikkerheten og funksjonaliteten i systemet.
  • Utvidelser - skal en ny fløy bygges eller nye leietakere ha innpass i adgangssystemet?
  • Nye funksjoner - her kan det være snakk om at alle ansatte nå skal ha adgangskort med personlig kode eller at man ønsker å ha adgangskort med flere ulike funksjoner i det samme kortet.
  • Sikkerhetstiltak - nye lover og regler, som personvernforordningen GDPR, stiller nye krav til programvare og funksjoner. Eksisterende håndtering av brukerinfo må endres for å være i samsvar med loven, og det kan medføre krav om oppgradert programvare. Også sikkerhetstiltak som gjelder IT, brannmurer og den generelle datasikkerheten i selve adgangssystemet krever en viss dynamikk og adapsjonsmulighet.

Mekanikken i adgangssystemet

De mekaniske delene i adgangssystemet kan skiftes ut. Men fordi man i slike adgangssystemer gjerne opererer med en berøringsfri eller mobilbasert løsning, begrenser det seg hvor hardt disse delene slites.

Tidligere dro man kort med magnetstriper i en kortleser eller brukte en egen mekanisk nøkkel for å komme inn døra. Med dagens adgangskort trenger man ofte ikke å røre ved låsen en gang, noe som begrenser den fysiske slitasjen på deler av dørmiljøet betydelig.

Se også temasiden for lås- og adgangssystem i byggprosjekter.

Systemtankegangen må styre valg av adgangskontroll

Et sikkerhetssystem er ikke bedre enn det svakeste leddet. Sikkerheten og kommunikasjonen i adgangssystemet må være de styrende elementene for komponentvalgene i adgangssystemet.

Hvis elektronikken ikke kommuniserer med de mekaniske komponentene, kan byggherre risikere at noen bryter opp lås på utsiden av døren og spaserer rett inn. Da må selve låsen være utstyrt med «intelligens» som varsler om sikkerhetsbrudd. Ellers hjelper det lite at hele resten av bygget er godt sikret.

På samme måte vil brukerne av bygget ha nytte av at låsene og andre mekaniske komponenter gir et elektronisk varsel ved slitasje og behov for ettersyn.

Kompatibelt begge veier

Adgangssystemet må være kompatibelt både bakover og fremover. Ved renovering av et bygg, er det klokt å anbefale utskifting av hele det systemet hvis det ikke lenger dekker eksisterende behov og heller ikke kan oppdateres eller utvides.

Teknologiutvikling og regelverk påvirker levetiden til adgangskontrollen. Hvis prosjektlederen går for et system som ikke er åpent for utvidelser og oppdateringer, er det bare et spørsmål om tid før det kommer et krav systemet ikke kan møte. Dermed vil du indirekte påføre oppdragsgiver større kostnader i fremtiden.

Fleksibel adgangkontroll

Ikke vær redd for å søke rådgiving og veiledning fra potensielle leverandører. Mange tabber kan unngås ved å få hjelp til å se hvilke løsninger som er best egnet for behovene i ditt byggprosjekt.

Finn en leverandør som kan gi deg et adgangssystem som kan benytte eksisterende fysiske komponenter, hvis det er ønskelig, men med en programvare og komponenter som kan oppdateres og fornyes i takt med de krav og behov som dukker opp i fremtiden.

Adgangssystemet må henge med på utviklingen og imøtekomme krav til sikkerhet, både fra brukere, teknisk regelverk og lovverk. Investerer du i et system fra en leverandør som er bevisst på dette, vil du få et levende og fleksibelt adgangssystem som kan bygges ut og moderniseres i uoverskuelig fremtid.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll Klikk her ›