PatentertLåssystem.jpg

Å velge et patentert låssystem eller ikke handler om å satse på eller droppe sikkerheten for bygget du har ansvaret for.

Et patentert låssystem betyr at nøklene er beskyttet mot uautorisert kopiering i en angitt periode. Et ikke-patentert låssystem har i seg selv like sikre låser, men hvem som helst kan kopiere og distribuere nøkler. Dermed går det et tydelig skille i sikkerhetsnivået mellom disse systemene.

Hvis en nøkkel til et patentert system går tapt, må eieren henvende seg til en låsesmed for å bestille en kopi ved å dokumentere sitt eierskap til låssystemet.

Last ned gratis guide: Det du trenger å vite om lås- og adgangssystem

Patent med utløpsdato

Patentet varer normalt i 15 år, med mulighet for fem års forlengelse. De fleste leverandører benytter den muligheten, slik at låssystemet er beskyttet mot uregistrert kopiering av nøkler i 20 år.

Her har leverandøren en logg for å kunne følge opp bygninger med låssystemer som nærmer seg utløpt patent. Det er litt blandet praksis med hensyn til hvor gode de ulike aktørene er på å følge opp dette. Derfor bør du følge opp på eget initiativ også, hvis sikkerheten står høyt på dagsorden.

Etter 20 år er det mulig å kopiere systemnøklene fritt. Da svekkes også sikkerheten for bygget som avlåses. Derfor må du skifte ut låssystemet på dette tidspunktet. Det er uansett på overtid, etter som levetiden for sikkerheten i et låssystem kortes ned i takt med antall nøkler på avveie.

Se også egen temaside om lås- og adgangssystem i byggprosjekter.

Kopikontroll

Et ikke-patentert låssystem er et standard låssystem som ikke er beskyttet av patenter. Rent mekanisk er ikke dette mindre sikkert enn det patenterte. Og lisensierte låsesmeder selger i prinsippet kun nøkler ferdig filt i henhold til den sikkerhetsavtalen som er inngått.

Derimot er det enkelt å få laget kopier hos en uautorisert leverandør, uten kontroll eller godkjennelse. Da svekkes sikkerheten ved at eier over tid mister oversikt over hvem som har tilgang til bygget. Og den tiden kan være kort.

Utbredt, lovlig og umoralsk

Hva skjer når patentet utløper? Da kan enhver få slipt en ekstra nøkkel, og det er ikke noen stor utfordring å få en profil som passer til langt flere dører i bygget. Den kan i tillegg åpne låsene i flere andre bygninger.

Kopiering av utgåtte systemnøkler er utbredt. Det er ikke ulovlig, men umoralsk, og leverandørbransjen oppfatter dette som piratkopiering. Nøkkelsliperne på hjørnet deler nok ikke den oppfatningen.

Den største faren her er at noen i besittelse av en slik illegitim systemnøkkel går fra bedrift til bedrift eller mellom leilighetsbygg og prøver om den passer. Eller at en kollega får filt en kopi av en utgått systemnøkkel og gir den til andre. Dette svekker adgangskontrollen: Du som sikkerhetsansvarlig mister oversikt over hvem som faktisk har tilgang til ulike soner.

Les også: Svake punkter i byggets sikkerhet

Sikkerhet fra 60-tallet

Det er allment kjent at en rekke bygg har gamle låser med utgåtte patenter. Det er fremdeles dører med systemer fra 60-tallet, og det meste av bedriftenes låssystemer her i landet er ikke-patenterte. Med andre ord er de fleste bedriftene utstyrt med usikre låssystemer.

I virkeligheten svekkes sikkerheten mye tidligere enn patentets utløpsdato, hvis du ikke har et strengt regime for systemnøklene (patentnøklene).

Et slikt regime innebærer at brukerne av bygget får tildelt nøkler som passer til de låsene de har behov for å bruke. Alle skal ikke ha tilgang over alt. Hvis en nøkkel går tapt, må eieren melde fra, slik at sylinderne i de relevante låsene kan byttes. Her slurves det mye, så det er mange systemnøkler på fremmede hender. Dermed er sikkerheten svekket. Hvis nøklene er på avveie og brukeren ikke har meldt inn tapet, er sikkerheten svekket uten at drifts- eller sikkerhetsansvarlig er klar over det.

Se også: Vårt WEBINAR om temaet

Ferskvare

Vi bør vel konkludere med at fysisk sikkerhet er ferskvare. Selv om nøkkelen går rundt i en sylinder fra 1960-tallet, betyr ikke det at lokalene er trygge. Du bør satse på et regime med:

  • bevisst valg av tilgangsmuligheter for den enkelte nøkkel
  • strenge rutiner for tapsmeldinger
  • oppfølging med sikringstiltak hvis nøkler havner på avveie

Og følg med på utløpsdato for patentet, slik at utskifting og modernisering kan planlegges og budsjetteres i god tid.

Gratis e-guide: Det du trenger å vite om lås- og adgangssystem Last ned nå