Fordelene med et offline adgangssyste-edited.jpg

Et offline adgangssystem er en rimelig inngangsbillett til elektronisk adgangskontroll for virksomheten din. Om dette er løsningen for deg, avhenger av hva slags funksjoner du trenger.

Når du skal anskaffe et elektronisk adgangssystem, står valget mellom et online- eller et offline-system. Hovedforskjellene er at et online-system har en kablet eller trådløs forbindelse med en sentral, mens et offline-system ikke har en slik forbindelse. Den opererer «på egenhånd».

Begge steder holder brukeren adgangskortet foran kortleseren, men autorisasjonen er ulik. I en online-løsning bekrefter sentralen over en kryptert forbindelse at kortet har adgang. Offline-løsningen innebærer at autorisasjonsdata ligger i adgangskortet, og godkjenningen skjer direkte mot selve kortleseren lokalt.

Last ned guide: Det du trenger å vite om lås- og adgangssystem

Budsjett

Offline er en rimeligere løsning enn online, men har ikke alle funksjonene som et online-system kan by på. Hvis du trenger adgangskontroll i en mindre virksomhet med få dører og ikke så mange brukere, kan offline være løsningen.

Her er noen økonomiske betraktninger:

  • Offline er som nevnt rimeligere, mye fordi installasjonen er enklere.
  • En kablet online-forbindelse kan kreve mye trekking av rør og kabler, og det trekker opp kostnadene.
  • Det samme gjelder behovet for et antall aksesspunkter mellom komponentene og sentralen for stabil kommunikasjon i et trådløst system.

Sikkerhet

Sikkerhetskrav kan også påvirke valget. Må du ha full visshet om at ingen kan tappe informasjon, er det sikreste alternativet et online-system med kablet forbindelse. Da har du full adgangskontroll med sanntids overvåking, samtidig som datatrafikken går kryptert i nettet.

I slike situasjoner kan offline benyttes enkelte steder av budsjettmessige hensyn, eksempelvis på dører til møterom og noen kontorer som en erstatning for ordinær nøkkel.

Omfang og areal

Vi har pekt på at offline passer for mindre virksomheter med få brukere. Likevel kan dette dekke behovet hvis utfordringen er store arealer og lengre avstander. Da slipper du kostnader knyttet til kabling og/eller etablere trådløse forbindelser til sentralen.

Hvis du derimot er avhengig av å kunne lese av driftsstatus, er det et online-system du trenger. Her varsler de elektroniske låsene og kortleserne om feil og hendelser til operatøren i sanntid.

Forvaltning

Du må også se på forvaltningen av systemet. Når en ny bruker legges til i et offline adgangssystem, må den oppdaterte informasjonen skrives inn på adgangskortet og vil først tre i kraft når kortet benyttes ved en av de aktuelle kortleserne.

I et online-system går slike oppdateringer ut i sanntid til kortleserne gjennom kablet eller trådløs forbindelse.

Felles analyse

Planleggingen av det nye adgangssystemet bør gjøres i tett samarbeid med leverandøren. Da kan dere kartlegge forhold som bruksmønster, fysiske forhold og sikkerhetskrav. Det danner grunnlaget for en analyse av behovene for å finne ut om offline eller online er det rette valget for virksomheten.

Hvis du ønsker å la deg inspirere av andre virksomheter, preges utviklingen av stadig mer online adgangssystemer. Årsaken ligger nok mye i fleksibiliteten dette gir, med umiddelbare oppdateringer over nettet, fjernstyring av komponentene i systemet og god oversikt over driftsstatus.

Gratis e-guide: Det du trenger å vite om lås- og adgangssystem Last ned nå