Kontorlandskap illustrasjon av intern skallsikring

Begrepet skallsikring gjenspeiler ofte sikring av ytre dører og porter i bygget. Med den definisjonen tar du unødvendig risiko, både med tanke på sikkerheten til personalet, lokaler og data i hver enkelt virksomhet i bygget.

Et ikke uvanlig tilfelle er at inngangsdører, garasjeporter og vinduer er sikret med alarm. Dører og porter er styrt av et adgangskontrollsystem som også håndterer alarmen. Alt på stell, med andre ord.

Derimot kan forholdene innover i bygget ha en helt annen karakter. Heisen kan være en sårbarhet hvis enhver kan komme seg til etasjer der de strengt tatt ikke har noe å gjøre.

Mangelfull soneinndeling åpner for at folk uhindret kan vandre rundt i bygningen etter eget ønske. Og for svak sikring av hver enkelt virksomhet i bygget gjør det enklere for uvedkommende å ta seg inn.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll

Forsikringsobjekt

Mitt poeng er at sikkerhetssjefen må være bevisst på sikringen også innenfor skallet. Og du bør ha et spesielt fokus på at den enkelte leietaker ikke tar for lett på dette. Hvis du som sikkerhetsansvarlig eller leietakeren selv er usikker på behovet, ligger svaret i om virksomheten er et eget forsikringsobjekt. Da vil forsikringsselskapet ofte sette krav til et visst nivå på sikringen.

I et større bygg med høy aktivitet, er det behov for et adgangskontrollsystem. Da vil byggherre enklere kunne skalere og gradere sikring i takt med utskifting av leietakere og deres varierende behov. Og sikkerhetsansvarlig kan medvirke til at hver virksomhet får et godt nok nivå på sikringen.

Adgangskontroll

Med det rette systemet, som vårt Arx, kan du koble på en rekke ulike løsninger - fra høysikkerhets elektromekaniske dørlåser for serverrom, til enklere elektroniske låser for innvendige dører til møterom. Og du kan veilede en leietaker til å unngå for enkle løsninger i forhold til egne behov og forsikringskrav.

Adgangskontrollsystemet kan håndtere soneinndelingen både i fellesarealer og internt i den enkelte virksomhet, inkludert regulering av tilganger i heisen.

Integrert alarm

Med en moderne IT-struktur med åpne og standardiserte grensesnitt i adgangskontrollsystemet, vil du være godt forberedt for skalering og endringer ved bytte av leietakere, samt integrasjon med andre funksjoner, som innbruddsalarm.

Ta gjerne kontakt med vår ekspertise ved spørsmål om den interne skallsikringen:

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll Klikk her ›