Adgangskontroll- Full oversikt når du mikser online og offline

Enkelte adgangssystemer gir deg muligheten for å kombinere patentert, kryptert kommunikasjon og moderne IT-struktur med åpne og standardiserte grensesnitt. Dette gjør det enkelt og trygt å administrere omfattende og spredt bygningsmasse.

For å vise hvordan dette fungerer, kan vi bruke en kommune som eksempel. Vi tenker oss at rådhuset fungerer som administrator i systemet. Dette betyr at alle de andre enhetene i systemet overvåkes og styres derfra.

Deretter installeres en klient i hvert av byggene som inngår i systemet, som barnehage, skole og sykehjem. Selv om man har installert dette systemet i flere bygg, vil en liten barnehage med fire dører og fem ansatte, kunne administrere sin egen del av løsningen.

Les også: Temasiden om drift av adgangssystemer

Hver virksomhet vil kun se sitt eget system. Med en klient kan den som har lokalt ansvar gjøre endringer i systemet på det ene bygget. Det er kun administrator som har full oversikt over hele systemet. På den måten får du fullstendig kontroll over alle kommunens bygg.

Flere komponenter kan kobles til:

Alarmfunksjon i adgangskontrollen

Systemet kan enkelt knyttes opp mot en alarmsentral, slik at vektere rykker ut ved innbrudd. Når man ikke kjenner et bygg, er det vanskelig å se på et panel for å forstå hvor detektoren har gått av.

Idet vekterne ankommer bygget, vil de kunne hente et nettbrett ned fra veggen og få opp en visuell oversikt over bygget de befinner seg i. Ved å følge et kart med en ledetråd som viser hvor de skal gå for å komme fram til alarmpunktet, kan de manøvrere seg rundt med skjermen i hånda.

Når du sitter på rådhuset kan du hente frem hele bygningsmassen din i en grafisk presentasjon. Idet en alarm går av, vil du se at det blinker i kartet. Du kan koble alle lokasjonene dine til denne oversikten.

Hvis du holder til i Bergen, vil du få opp de byggene du administrerer, slik at du kan se at det er bygget i Åsane det brenner i. Til sist kan du se hvilket rom detektoren har gått av i.

Overfallsalarm i adgangskontrollen

De fleste adgangssystemer i dag har en overfallsalarm. Se for deg at du jobber i en bank eller på et postkontor og blir truet til å åpne døren. Hver bruker har da to koder knyttet til sin profil, en vanlig pin-kode og en alarm-kode. Slår du alarm-koden, åpner du døra for raneren, men du får samtidig gitt en stille alarm.

Noe lignende har vi i det som kalles trussel-alarm. Hvis en ansatt kjenner seg truet i en situasjon, kan vedkommende trykke en egen kode. Da går ikke beskjeden nødvendigvis til en vaktsentral hos vekterselskapet, men til et vaktrom eller til andre kolleger som kan komme og hjelpe til.

Kameraovervåking i adgangskontrollen

Du kan knytte kameramoduler til systemet. Eksempler på det kan være kamera som aktiveres av bevegelse.

Når alarmen er på og bygget skal være tomt, går alarmen dersom noen beveger seg mot kamera. Dette benyttes som regel i bygg hvor det kreves høy sikkerhet.

Dørsentralens rolle i adgangskontrollsystemet

Du kan koble en kortleser for innpassering, utpassering og åpneknapp for utpassering til dørsentralen. Ofte har man åpneknapp for å komme inn og ut i løpet av dagen, mens man etter vanlig kontortid bruker kortleser for å passere.

I dørsentralen kan du også koble til et elektrisk sluttstykke som daglås, elektrisk motorlås som nattlås, eller du kan ha dørautomatikk innkoblet slik at du dekker kravene til universell utforming i byggteknisk forskrift, Tek 17.

Det er også mulig å koble alarmkomponenter direkte i dørsentralen. Da skifter du ut kortleseren med et display, slik at du kan stå der og styre alarmen. Alt dette kan integreres i én og samme dørsentral.

High Intelligent Opening

Med High Intelligent Opening teknologi (Hi-O) får du digital kommunikasjon som gir deg tilgang på data som hvor mange ganger en motorlås er åpnet og når det er på tide med vedlikehold.

I dag er det adgangskontrollsystemet ARX som har denne typen kommunikasjons-muligheter mellom komponentene.

Adgangskontrollsystemet på mobilen

Du kan dra adgangssystemet over til mobiltelefonen, slik at du har mulighet til å overvåke alle byggene dine selv om du er på farten.

Gratis e-guide: Det du trenger å vite om lås- og adgangssystem Last ned nå