Faglig hjelp til å planlegge adgangskontroll i byggprosjektet

Det er ikke snakk om et venstrehåndsarbeid når prosjektleder skal ha på plass et velfungerende adgangssystem i byggeprosjektet. Og det er heller ikke feil å be om bistand fra andre profesjonelle aktører. Men hvem skal du spørre?

La meg starte med et godt råd i form av et spørsmål: Hvor mange skal du henvende deg til?

Årsaken til denne formuleringen er at sikring av et næringsbygg eller boligkompleks omfatter en rekke dører, porter og ofte interne passeringspunkter med høyst ulike behov for sikring og ikke minst smidig trafikkavvikling. Og hvert dørmiljø i seg selv består av ulike komponenter, som hengsler, motorlås, kortleser og alarmsensorer.

Kompetanse på alt

Svaret på spørsmålet mitt er ÉN. Ta kontakt med én leverandør som har kompetanse på alle varianter av adgangskontroll og hele dørmiljøet. Jeg sier ikke at du blindt skal stole på det første og beste tilbudet. Gjør deg kjent med fagmiljøet og prøv ut en aktør du mener det verdt å teste tillitsforholdet til. Og i den prosessen bør du velge blant dem som har kompetanse på hele pakka.

Hvis prosjektlederen må forholde seg til ulike aktører på henholdsvis lås, adgangskontroll og selve dørene, blir det fort mange kokker og vanskelig å holde en faglig forsvarlig oversikt.

I senere driftsfase vil byggets eier arve den samme kompleksiteten: Hvem skal man kontakte når «noe i døra» ikke virker som det skal? Låsesmed? El-installatør? Dørleverandør?

Flere svar på relevante spørsmål på vår temaside for lås- og adgangssystem i byggprosjekter.

Hjelp til planlegging

Med én partner på laget får du praktisk hjelp til planleggingen, og selv får du en porsjon kompetanse på hvilke egenskaper og kvaliteter du skal se etter i hele dørmiljøet.

For utgangspunktet kan jo være ganske utfordrende:

  • Du er jo selv ingen ekspert på området
  • Beskrivende ledd har levert et grunnlag som kan være mangelfullt
  • Kartlegging av de faktiske behovene til brukerne er ikke gjennomført

I en slik situasjon mener jeg det er intet mindre enn ganske smart å dra veksler på en tredjepart som har kompetanse på å planlegge slike løsninger.

Den kompetansen finner du blant annet hos oss i Assa Abloy Opening Solutions. Våre ingeniører og produktspesialister kjenner prosessene du står i, hjelper til med å kartlegge behovene og tilpasser løsningene i forhold til behov og økonomiske rammer.

Les mer om planlegging av adgangskontroll i byggprosjekter

Start planleggingen tidlig

Et råd til: Trekk inn en slik tredjepart så tidlig som mulig i planleggingen av hele byggprosjektet – ikke når dørene er på plass og veggene er lukket.

Da er sjansen større for at du leverer fra deg en adgangskontroll som fungerer etter hensikten, og det til en rimeligere penge for både anskaffelse, drift og vedlikehold.

Miniguide: Anskaffelse av adgangskontroll Last ned nå