Er det grunn til å være skeptisk til trådløs adgangskontroll?

Risiko for nedetid, fare for uautorisert adgang og kostbart batteribytte. Det er mye synsing om trådløs adgangskontroll, men stadig flere oppdager at skepsisen er grunnløs og at teknologien fungerer.

I min jobb går det meste i elektronisk adgangskontroll, og jeg vet jo at det er trygt. Vi ville jo ikke promotert slike løsninger hvis de ikke holdt mål. Samtidig ser jeg at ikke alle på brukersiden deler min holdning, men er noe skeptiske til elektronikken.

Batteridrift

Selv om de trådløse alternativene nå er blitt virkelig gode, vekker batteridrift en viss usikkerhet. Det kommer frem i rapporten «The Wireless Access Control Report 2018» fra IFSEC Global

Holdningen hos flere er at batterier byr på minst like høye energikostnader som kablete løsninger. La oss ta kortversjonen av teknologiene som benyttes innenfor elektroniske adgangssystemer i dag:

Online adgangskontroll er tilkoblet en server og gir fortløpende status på systemet.

Offline adgangskontroll fungerer isolert fra en server, og nye autorisasjonsdata og firmware mates inn via adgangskortet.

Kablet adgangskontroll har kablet strøm og kan være online, da med en kablet forbindelse.

Trådløs adgangskontroll er batteridrevet og kan ha innebygget trådløs forbindelse med server – eller den er offline.

Les mer om valg av adgangskontroll.

Bedre funksjoner

Undersøkelsen fra IFSEC Global ser på trådløs teknologi, både online og offline. De som leverer slike løsninger legger mye ressurser i å utvikle dem:

  • Bedre driftssikkerhet
  • Lavere strømforbruk
  • Økt brukervennlighet
  • Mindre vedlikehold

Drift av adgangskontroll

Samtidig tar det tid før dere som bruker eller vurderer slike løsninger deler holdningen om at teknologien fungerer, er trygg og byr på god driftsøkonomi.

Mindre enn halvparten av respondentene i undersøkelsen mener at trådløs adgangskontroll reduserer driftskostnadene i forhold til mekaniske adgangssystemer eller kablete løsninger.

Og som nevnt er det en utbredt oppfatning om at det koster så mye å skifte batterier at det ikke er noen energipoeng å hente.

Alarm om nedetid

Den kanskje mest alarmerende oppfatningen «der ute» er faren for nedetid. En av tre mener at trådløs adgangskontroll innebærer en alvorlig risiko for at systemet vil stoppe opp.

En sikkerhetssjef – ikke navngitt – hevder i tillegg at faren for strømsvikt i den trådløse adgangskontrollen øker risikoen for at uvedkommende tar seg inn i lokalene.

La oss ta tak i disse oppfatningene.

Fakta om trådløs adgangskontroll

Batteridrevne elektroniske låser og kortlesere har lavere totalkostnader på anskaffelse, montering og drift enn kablete versjoner. Årsaken er i hovedsak at tilpasning av dører med utfresing, boring og kabling er arbeidskrevende og drar ekstra kostnader.

Batterier koster ikke all verden. I tillegg blir de stadig bedre og skal ikke skiftes ofte. Ja, de har begrenset levetid, men vi snakker om rundt 40.000 åpninger før det blir behov for å bytte.

Du kan jo se på det som prisen du må betale for fleksible løsninger og enklere installasjon. Ansvarlig drift av det elektroniske adgangssystemet omfatter en rutinemessig runde med batteribytte. Det kan inngå i serviceavtalen som er inngått med leverandøren, mens noen driftsledere velger å ta den oppgaven selv.

Les også: En god serviceavtale gir enklere drift

Trådløs interesse

Samtidig som de nevnte forholdene bidrar til skeptiske holdninger, skaper de også økende interesse for trådløs adgangskontroll. Lavere installasjonskostnader, driftsøkonomiske fordeler kombinert med god sikkerhet og brukervennlighet plasserer teknologien på plussiden hos flertallet.

I undersøkelsen er respondenter som ikke benytter trådløs adgangskontroll i dag skilt ut og spurt om en slik anskaffelse er aktuelt. Det er dobbelt så mange som svarer ja enn nei. Det tyder på at trådløs adgangskontroll har etablert som en trygg teknologi, men at det ennå er en vei å gå for oss som bringer budskapet til torgs.

Ønsker du flere detaljer om låssystemer og adgangskontroll, kan du laste ned denne guiden:

Gratis e-guide: Det du trenger å vite om lås- og adgangssystem Last ned nå