Opplåsing av elektronisk dørlås med mobilbasert adgangskort mot kortleser i Smartair-løsningen Smartair wallreader.Drift av adgang og sikkerhet i bygget blir enklere med et adgangskontrollsystem. Overvåking og oppdateringer tar brukerne seg av.

Har du en litt iboende skepsis til å gå for adgangskontroll i bygget? Jeg møter stadig vekk mennesker i en driftslederrolle som er engstelige for at en slik oppgradering bringer med seg nye og uoverkommelige oppgaver med opplæring, vedlikehold, batteribytter og håndtering av adgangskort.

Den samme gruppen sitter med et mer åpent sinn mot elektronikken etter en brief om Smartair. Da ser de frem til å slippe håndtering av fysiske nøkler og tilkalling av fagfolk for å bytte sylindre. Årsaken ligger nok i hvor enkelt det er å komme i gang - og holde ting i gang.

I eksisterende bygg kan de gamle låskassene nesten alltid brukes videre. Smartair åpner låsen ved at adgangskort eller mobilen holdes foran kortleseren og aktiverer vrideren, dørhåndtaket, på utsiden av døren ved hjelp av en solenoidfunksjon.

Les mer om solenoid og andre låstyper.

Brukerne drifter adgangskontrollen

Selve kortleseren monteres på vegg eller er integrert i dørskiltet. Hvis det er behov for sentral overvåking, velger du en trådløs online-versjon. Mange satser på en offline-løsning, og da setter du i realiteten mye av driftsoppgavene bort til brukerne.

Hemmeligheten er at en offline-løsning ikke har forbindelse mellom kortleser/lås og adgangskontrollsystemets programvare. Brukerne sørger for denne kommunikasjonen når de bruker systemet. Når du utsteder et nytt adgangskort, blir det aktivert når det benyttes i en kortleser.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll

Batteridrift

Flere komponenter er batteridrevne, og status på disse legges over på adgangskort når de benyttes i et Smartair offline system. Du mottar denne informasjonen ved hjelp av en oppdateringsleser, som brukerne må innom med jevne mellomrom for å fornye gyldigheten av sitt kort. På den måten får du beskjed ved behov for batteribytte. I den trådløse online-versjonen rapporterer dørene selv behov for batteriskifte til programvaren.

Sjekk gjerne vår fagside for drift av adgangssystemer.

Adgangskort i mobilen

Slike oppgaver blir enda enklere med den mobilbaserte tilleggsløsningen i Smartair. Her laster hver bruker ned en app kalt Openow til sin smarttelefon, som du kan kommunisere med nesten som om det er et online-system.

Bruk og administrasjon er ganske intuitiv, slik at dere ikke må legge inn mye tid og ressurser på opplæring. Kostnadsmessig er løsningen overkommelig siden det er snakk om en SaaS-lisens for denne tilleggsfunksjonen.

Med vegglesere blir en funksjon som dørautomatikk håndtert uten behov for ekstra brytere, og utstyret er IP-klassifisert nok til at det egner seg godt til utendørs bruk.

Tilbakerømning

Smartair egner seg både for borettslag, mindre kontorbygg og overnattingssteder som hotell, pensjonat, studenthybler og internat. Da må et adgangssystem oppfylle kravet om tilbakerømning. Det er ivaretatt her med en forsinkelse på låsing etter at døren er lukket.

Les mer om tilbakerømning.

Valg av adgangskontrollsystem

Nå blir jeg trolig anklaget for å være en smule navlebeskuende og opptatt av egen løsning. Hovedsaken er å slå noen sprekker i en oppfatning om at du risikerer mye jobb og behov for tung påfyll av kompetanse ved overgang til adgangskontroll i mindre kompliserte bygningsmasser.

Inspirert? Gjør research. Valget tar du selv.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll Klikk her ›