Moholt 2Studentsamskipnaden i Trondheim har en ambisjon om å digitalisere alle adgangssystemer, og det omfatter bygningsmasse i tre byer. Studentboligene på Moholt er den første virkelige testen, og driftsavdelingen erfarer en enklere og mer fleksibel hverdag med online adgangskontrollsystem fra Assa Abloy.

Moholt 50|50 stod ferdig i 2015 med 632 studentboliger og byens største barnehage. Drifts- og vedlikeholdsleder Paul-Erik Normann kan telle opp nærmere 1000 elektromekaniske dørmiljøer som han og staben må holde i gang året rundt.

— Dette fungerer utrolig bra, med få feil og lite nedetid, konkluderer Normann.

Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) har benyttet løsninger fra Assa Abloy Opening Solutions Norway i mange år. På Moholt studentby sørøst av Gløshaugen og NTNU samarbeidet partene om prosjekteringen, der både studenter og ansatte i barnehagen ble tatt ned på råd fra starten.

Trådløs online kortlås

Valget falt på adgangskontrollsystemet ARX, som gir systemeier full kontroll på drift og forvaltning av alle komponenter på én skjerm.

Dørene til hver hybel er utstyrt med en trådløs online kortlås av typen Aperio E100S.

— I skallsikringen er det enten motorlås eller elektrisk sluttstykke med kablet forbindelse for å være sikre på at vi innfrir kravet til tilbakerømning ved brann, sier Normann.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll

Kan drifte tre byer

De første erfaringene med elektronisk adgangskontroll ble gjort i Parkbygget studentboliger på Solsiden i sentrum av byen.

SiT har også ansvaret for driften av studentbyene i Ålesund og Gjøvik. Her er det installert elektronisk adgangskontroll i totalt fire anlegg, og som driftsavdelingen i Trondheim kan drifte i det samme ARX-miljøet.

Moholt 6

Nøkler på avveie

Bak denne utviklingen ligger en langsiktig strategi om å digitalisere alle adgangssystemer, både ved rehab og nybygg. Motivene er åpenbare.

—  Vi har jo erfart at studenter ikke er så flinke til å passe på nøklene sine. Med mekaniske nøkler på avveie måtte vi skifte ut flere sylindre og utstede nye nøkler. Det kunne koste mellom 20 000 og 30 000 hver gang. En elektronisk brikke som går tapt kan enkelt erstattes til en mer fornuftig penge, sier driftslederen.

Målet er også bedre tjenester til brukerne ved at den elektroniske nøkkelbrikken kan benyttes til flere formål.

— Nå har de tilgang til alle lokaler de har behov for, inkludert vaskeriet. Og i samarbeid med Miele har vi en løsning for å betale for bruk av vaskemaskin med den samme brikken, forklarer Normann.

Bekvem og fleksibel

Hos Assa Abloy Opening Solutions Norway peker business manager Jan André Mikalsen på bekvemmelighet for bruker og enklere drift for eier.

— Ved dagens moderne studentbygg er det vanlig at man ønsker et system der adgangen tildeles via adgangskort. Det betyr at man har kortlesere hele veien fra ytterdør, garasje, boder og inn til hybelen. Studentsamskipnaden kan enkelt sperre, endre og håndtere kortene fleksibelt og sikkert. Driftsledere har nå bedre kontroll og kan med letthet respondere på endringer blant leietakere, da det kun er ett sikkerhetssystem å forholde seg til.

Presis adgangskontroll

I Trondheim trekker driftslederen frem nettopp fleksibiliteten som ARX byr på.

— Vi har 20 000 kvadratmeter bygningsmasse på Moholt, og behovene endrer seg. For eksempel kan et lagerlokale bli omdefinert til sykkelverksted som studentene skal ha adgang til. Det er gjort med noen museklikk i ARX.

Systemet åpner for at virksomheten selv kan regulere tilganger helt ned til enkeltpersoner.

— Slike funksjoner er nyttig i hverdagen. Når vi benytter eksterne samarbeidspartnere til å utføre arbeid ute i bygningsmassen, kan vi spisse adgangen til dato, tid og person. Tidligere måtte vi låne ut masternøkkel. Slike funksjoner er noe av grunnen til at vi har tatt i bruk ARX, sier Normann.

Moholt 7

Kurs i adgangskontroll

Noen oppgaver settes bort til lokale låsesmeder.

— Vi sørger selv for blant annet batteribytte og kontroll av dørautomatikk, men har en avtale med lokale låsfirmaer som bistår oss ved behov. Det kan dreie seg om utvidelser eller «papping» av en dør, sier driftslederen. Flere i avdelingen er blitt kurset av Assa Abloy for dypere innsikt i ARX, og her er fagsjargongen «å pappe» når man omprogrammerer komponenter i adgangssystemet.

Kurs i adgangskontrollsystemet er bare én av måtene Assa Abloy følger opp leveransen i Trondheim.

— De er veldig tilgjengelige når vi trenger hjelp. Lett å føre en dialog på e-post og i det hele en god oppfølging gjennom faste møter, og de er naturlig nok flittige på innspill om nyvinninger på området. Og sånn må det være. Når vi gjør tunge investeringer i adgangskontroll, må vi være trygge på at vi har en leverandør som vet å kommunisere godt, understreker drifts- og vedlikeholdslederen.

Han legger derimot ikke skjul på at ikke alt har gått like smidig hele veien.

— Vi har blant annet slitt litt med å få ut de loggene vi trenger for å ha et reelt oppsyn med status på driften. Takket være god oppfølging har det meste løst seg. Ting blir stadig bedre, og som sagt oppfatter vi ARX som utrolig bra, med få feil og lite nedetid, sier Paul-Erik Normann.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll

Moholt 5

Fakta Moholt 50|50


  • Studentboliger med 632 hybelenheter
  • Studentbarnehage med kapasitet på 171 barn
  • Oppført mars 2015 - november 2016
  • Budsjett ca. 450 MNOK ekskl. mva
  • Areal ca. 20 000 m2

Navnet "Moholt 50|50" er inspirert av at den forrige studentbyen på Moholt sto ferdig 50 år før den nye, og der den nye skal leve i 50 nye år.

Leveransen

ARX adgangskontrollsystem.

På utvendige dører, garasjeporter, inngang til boder og inngang til etasjefløy er det valgt online lesere med delt montasje i form av DAC-dørsentral og Pando Secure kortleser for høyeste sikkerhet.

På innvendige hybeldører er det valgt Aperio trådløs online-lesere på grunn av egenskaper som kostnadseffektivitet og bekvemmelighet uten kabling fram til dør.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll Klikk her ›