Viktigheten av serviceavtale

Vurderer du å sette bort driften av adgangskontrollsystemet? Da ser du hovedsakelig på to alternativer: Å leie inn et driftsselskap eller sette det bort til leverandøren av systemet.

Hvis du hyrer inn et eksternt driftsselskap, kan de ta seg av alt fra snømåking til adgangskontroll med utstedelse av kort. Ulempen med dette sammenlignet med å drifte selv er at det er flere ledd i kommunikasjonen med driftsselskaper.

Som leietaker av et bygg må du først kontakte eieren av bygget, som så formidler kontakten med driftsselskapet.

Dersom leverandøren av adgangskontrollen skal håndtere driftsoppgavene, kommer det helt an på leverandøren hvordan dette organiseres i praksis. Ofte tilbys kun kortadministrasjon som inkluderer produksjon av adgangskort med firmalogo, personinformasjon og bilde.

I noen tilfeller kan leverandøren også tilby ferdig aktiverte kort med brukerens adgangsrettigheter, sletting av kort som ikke lenger skal være gyldige i systemet og uthenting av rapporter etter hendelser.

Vanlig å drifte adgangskontrollen selv

I dag drifter de fleste adgangssystemet sitt selv. Er dette nytt for deg kan det kanskje høres omfattende ut, men ved å investere i en grundig serviceavtale som sikrer regelmessig tilsyn og kontroller, har du en back-up dersom noe skulle bli vanskelig eller gå galt.

En god serviceavtale er avgjørende for smidig drift av adgangssystemet ditt. I selve den skriftlige avtalen skal det komme klart frem hvilken responstid du kan forvente, og ellers en detaljert liste over alle tjenester som inngår.

Avtalen bør omfatte alt av vedlikehold, og være tydelig på at dersom en komponent må byttes innenfor garantitid eller reklamasjon, skal den skiftes ut vederlagsfritt. For at reklamasjon og garanti skal gjelde, må kravene til vedlikehold være oppfylt. Også disse kravene skal komme frem av avtalen.

Funksjonstesting og serviceintervaller på adgangskontroll


Det er viktig at systemet funksjonstestes jevnlig, slik at du ser at det fungerer som det skal. Dørmiljøene er kompliserte mekanismer der det er mange små deler som skal jobbe sammen for optimal funksjonalitet. Dørgiverne skal gi beskjed om døren er åpen eller lukket, denne meldingen er det magnetkontakter i dørkarmen som utløser. Det er også en mikrobryter i låskassen som gir beskjed om døren er låst eller ulåst – denne bør også sjekkes med jevne mellomrom.

Det er også viktig å funksjonsteste det mekaniske: Dører, sluttstykker, låskasser, dørlukkere og dørautomatikk kan være komponenter som trenger kontinuerlig smøring, justering etc. En annen ting er at elektronikken trenger oppdatering av programvare, og fastvare, som kontinuerlig oppdateres, for at systemet skal fungere optimalt.

Dørgivere bør sjekkes manuelt ved et halvårlig eller årlig servicebesøk - avhengig av behovet i ditt adgangssystem.

For å forebygge driftsproblemer finnes det faste intervaller for ettersyn. På samme måte som displayet i en moderne bil gir beskjed når det nærmer seg tid for service eller kontroll, er det også mulig i noen adgangssystemer å legge inn et tellesystem i dørmiljøet.

Da får du et varsel når x antall døråpninger er passert og servicebehovet nærmer seg. En slik ordning er en fordel både for deg og den som tilbyr serviceavtalen, fordi det gir en oversikt over hvilke dører som bør prioriteres til hvilken tid. 

Én leverandør av adgangskontroll og dørmiljø


FDV-dokumentasjonen kan angi ettersynsbehov etter gitte sykluser for et sluttstykke. Dersom det er tilfelle, kan du legge det inn i systemet som en varsling av vedlikeholdspunkt. Dette vil gjøre at bygget er funksjonelt i en lengre periode. Denne typen kommunikasjon mellom adgangskontrollen og systemet forutsetter dog at du forholder deg til én og samme produsent.

Dersom låsprodusenten din ikke er den samme som har produsert adgangskontrollen, vil det være relékoblinger mellom disse. Da har du en styreboks for låsen og en for adgangssystemet, med kabler imellom. Dette gir ingen mulighet for intelligent styring av systemet. Har du en kombileverandør som opererer med én felles boks for begge, inngår intelligensen i alle enhetene i dørmiljøet, slik at du enkelt kan hente ut data.

Et moderne adgangssystem har mange ulike funksjoner og komponenter, og spenner fra mekaniske låser til bevegelsessensorer. Har du en god serviceavtale på systemet ditt - og sørger for at du har den samme leverandøren på både lås og adgangskontroll - er det likevel uproblematisk å drifte det selv.

Flere detaljer finner du her:

Gratis veileder: Serviceavtale på adgangssystemet Last ned