Elektromekanisk adgangskontroll kan styre eksisterende låser.

Ikke alle bygg befinner seg på et sted hvor det er enkelt å etablere ordinær adgangskontroll. Her kan et elektromekanisk adgangssystem være løsningen.En problemstilling man ofte møter når man jobber med distribuerte bygg, er at en medarbeider må rykke ut på feilretting til en trafo- eller pumpestasjon et stykke unna hovedkvarteret. Da er det unødvendig å kaste bort tid på å lete etter eller skaffe til veie den rette nøkkelen.

En annen fare er at nøkkelen blir gjenglemt eller mistet. Konsekvensen er tap av verdifull tid, forsinket feilretting og større konsekvenser for kundene.

Elektromekanisk

Løsningen kan være å oppgradere det mekaniske låssystemet til et elektromekanisk adgangssystem. Du kjenner trolig til hvordan adgangskontroll fungerer:

Du slipper å holde styr på tildeling av mekaniske nøkler til en rekke spredte lokaler. Adgangskortet til hver medarbeider gir tilgang der vedkommende trenger det. Nye tilganger kan programmeres inn, og tapte kort kan slettes og erstattes på et øyeblikk.

Les også: Slik velger du rett type adgangskontroll

Små inngrep i dørmiljøet

Et elektromekanisk adgangssystem fungerer på samme måte som et ordinært elektronisk adgangssystem. Den store forskjellen er at det elektromekaniske adgangssystemet kan monteres uavhengig av et sentralt adgangssystem og tilhørende infrastruktur. En annen fordel er at de kan installeres uten større inngrep i dørmiljøet.

Det finnes en rekke alternativer på markedet. En svakhet hos flere er at lås, sylinder eller sluttstykke må ha tilgang til strøm. I praksis innebærer det behov for en viss batterikapasitet i dørmiljøet. Det krever hyppigere ettersyn, noe som byr på en ny utfordring når bygget ligger langt unna hovedkvarteret.

Enkelte systemer er i praksis både elektroniske og mekaniske: Låsen betjenes med et adgangskort, men kan overstyres med en ordinær mekanisk nøkkel.

Vi har samlet alt om drift av adgangssystemer på egen temaside.

Dobbel sikring

Et solid elektromekanisk adgangssystem har dobbel sikkerhet, ved at den mekaniske nøkkelen også er det elektroniske adgangskortet. Nøkkelen må passe i sylinderen i tillegg til at den er gitt elektronisk autorisert adgang.

Denne låsen klarer seg uten strøm. Hemmeligheten ligger i at den elektroniske sylinderen får strøm fra batteriet i den elektromekaniske nøkkelen. Dette understreker viktigheten av å finne et system som ikke trenger kabling. I tillegg har man bedre muligheter til å styre tidsadgangen når nøkkelen er utstyrt med batteri.

Flere bruksområder

I utgangspunktet kan ethvert mekanisk låssystem oppgraderes med adgangskontroll ved hjelp av et elektromekanisk adgangssystem.

  • Kanskje begrenser behovet for adgangskontroll seg til én eller få soner i ett enkelt eller flere nærliggende bygg.
  • High end-løsninger har høyeste sikkerhetsnivå og kan være svaret på flere av utfordringene internt i det bygget du har ansvar for.
  • Det kan også være slik at det er behov for adgangskontroll på steder hvor det er vanskelig å få tilgang til strøm, for eksempel til hengelåser.

Én nøkkel til alle steder

Noen av gevinstene med et elektromagnetisk adgangssystem er redusert belastning fordi du slipper håndtering av tradisjonelle nøkler, i tillegg til at du får full oversikt over hvem som har tilgang hvor.

Hver medarbeider har én nøkkel med seg, og i denne ligger alle tilganger vedkommende trenger. Hvis en medarbeider skal ha nye tilganger, kan du ved hjelp av en oppdateringsenhet gi nøkkelen ny autorisasjon. Skulle en nøkkel gå tapt, sletter du ID-en fra systemet og overfører autorisasjonene til en ny nøkkel.

Et velfungerende elektromekanisk adgangssystem kan eliminere både sikkerhetsbekymringer og tidkrevende oppgaver, noe som frigjør tid til å fokusere på andre deler av driften.

Gratis e-guide: Det du trenger å vite om lås- og adgangssystem Last ned nå