Skolebygg illustrasjonsfoto

Kommunereformen kommer til å by på utfordringer med adgangskontrollsystemene på tvers av de gamle kommunegrensene. Noen har vært flinkere enn andre med valg av løsning.

På forhånd unnskyld for å virke mer kommersiell enn jeg pleier å være i denne bloggen. Noen ganger er det rett og slett nesten umulig ikke å ta tak i noen egenskaper som taler til fordel for det vi selv leverer.

Utgangspunktet er kommunereformen og de mange kommunesammenslåingene. Reformen reduserer 426 kommuner til 356. 119 kommuner skal viske ut grensene og organisere seg i 47 nye administrative enheter i løpet av året.

Reform og sikkerhet

I dette arbeidet legger dere som jobber i denne sektoren mye energi i å få tjenestene til å fungere i en ny organisasjon. Og ikke minst er det en skare av ansatte å ta vare på i en omstillingsfase.

En kanskje litt spesiell, men viktig utfordring er sikring av bygningsmassen. Her vil det være store variasjoner i håndtering av adgangskontroll. Noen har vært frempå og investert i oppegående fremtidssikrede systemer. Andre har fått installert adgangskontrollsystemet for noen tiår siden med «moden» teknologi, mens andre i hovedsak benytter mekaniske nøkler.

En slik salig blanding byr på utfordringer for forvaltningen av adgangssystemene.

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll

Adgangskontroll i flere bygg

Et typisk eksempel vil være at det pekes ut et felles rådhus, mens det fremdeles vil være behov for å utføre oppgaver fra de andre rådhusene i de tidligere kommunene. Medarbeidere vil forflytte seg mellom bygningene, så de må ha mulighet til å ta seg inn og forflytte seg mellom ulike soner i bygget.

Flerbrukshaller, helsehus og skolebygg vil alle skape slike behov. Tenk bare på hvor mange kort og nøkler som må i omløp for at Drift eller en ambulerende vaktmestertjeneste skal få utført sine oppgaver.

Med ulike typer adgangskontrollsystem betyr det at medarbeiderne må utstyres med flere adgangskort. Hvis teknologiene spiller på lag, kan de samles i ett kombinert kort. Ofte er det snakk om kortlesere fra ulike produsenter, og de vil ikke påta seg å integrere på tvers av fabrikater. Det betyr å gå på akkord med sikkerheten.

Patentert låssystem

Der det er bygg med kun patenterte låssystem, må de ansatte tildeles nøkler i tillegg til ett eller flere adgangskort. Dert kan bli mye å holde styr på for den enkelte.

For den som forvalter adgang og sikkerhet blir oppgavene ikke mindre omfattende. Ved tap av kort, må det avklares hvilket kort som er mistet. Hvilke bygg og soner hadde dette kortet autorisasjon til?

Ettersyn og vedlikehold av flere ulike systemer medfører gjerne serviceavtaler med flere leverandører. Sånt drar ikke ned budsjettene. Jeg erfarer også at virksomheter ikke nøler med å tilkalle installatør hvis noe fusker – selv om det kun dreier seg om en fastkilt stein – eller mekaniske forhold ved døren som ikke omfattes av eksisterende serviceavtale med vedkommende låsesmed.

Samordning av adgangskontroll

Med andre ord:

Det er klokt å planlegge for en samkjøring av adgangskontrollsystemene i den nye kommunen.

I en periode vil dere nok måtte leve med et flerhodet troll, med ulike kort og nøkler. Men ta fatt på jobben med å samle sikring i ett system. Forvaltningen blir enklere og rimeligere, og sikkerheten holdes på ønsket nivå i alle bygninger.

Et tips: Fler enn 170 kommuner har allerede valgt adgangskontrollsystemet Arx. Og det er ikke uten grunn. Da kan adgangskontroll i alle bygg administreres sentralt, samtidig som lokale administratorer håndterer sine oppgaver i sin virksomhet eller enkelte bygg.

Færre utrykninger ved feil

Med såkalt intelligens i låskasser og andre komponenter (HiO, lenke) går det ut et varsel på e-post eller sms ved feilfunksjoner før ting stopper opp. Og hvis det skjer en stopp, vil en driftsansvarlig med erfaring kunne sende ut en som sjekker. Ofte er det en stein eller andre enkle fysiske hindringer som kan fjernes. Slike egenskaper reduserer bruk av ressurser på servicefolk og annen ekspertise.

Tidligere generasjoners adgangskontrollsystemer i samme familie integreres ved å samle flere teknologer i samme adgangskort.

Mekanikk og elektronikk

Ikke alle mekaniske låser er regningssvarende eller hensiktsmessig å erstatte med motorlås og kortleser. Likevel er det behov for å ha kontroll på hvem som har tilgang til disse dørene. Her kan den elektromekaniske løsningen Cliq være løsningen. Her sitter autorisasjonen i nøkkelen, og rettigheter kan endes gjennom Arx.

Nå vil nok en del kommuner satse på et toppsystem som Appvision eller lignende til å håndtere subsystemer for adgangskontroll, alarm, ventilasjon mm. Her er Arx tilpasset for å fungere som en underleverandør til toppsystemet.

Lønnsom samordning

For å oppsummere: Budskapet mitt er at et mylder av adgangssystemer er tungvint og kostbart å holde i gang. I tillegg kan det svekke sikkerheten. Det betaler seg i lengden å planlegge og gjennomføre en flytting av det hele over på ett adgangskontrollsystem.

Vi tar gjerne en kartlegging av behovene i din nye kommune:

Gratis veiledning: Bli kontaktet av en fagressurs innen adgangskontroll Klikk her ›