Serviceavtale medium-809916-edited.jpg

Dørmiljøet består av mange komponenter som kan svikte hvis det ikke får jevnlig ettersyn. En serviceavtale med låsesmed gir stabil drift, trygghet for brukerne og visshet om at regelverket overholdes.

Hensikten med en serviceavtale er å få en gjennomgang av hele dørmiljøet, både mekanisk og elektronisk, for å sjekke om ting fungerer som det skal. Dette omfatter også adgangssystemet, som rent teknisk ofte er montert på siden av selve dørmiljøet. De opererer jo i samspill, og et ettersyn må sees i sammenheng.

Forskrift om brannforebygging (FOB) er i seg selv en grunn til å inngå en serviceavtale. Her er det tydelige krav til sjekk av rømningsveier. Det handler om både funksjonstest av adgangssystemet og praktiske forhold, som at rømningsveier ikke er blokkert. Disse har kritiske funksjoner og kan derfor ikke svikte når det gjelder.

I tillegg er lås- og adgangssystemer kostbare investeringer, og du må sørge for vedlikehold for å oppfylle garantivilkårene.

Les gjerne: Adgangskontroll - Nøkkelfrie studentboliger

Lønnsom kostnad

Benytt gjerne en låsesmed som samarbeider med en elektrokyndig. Da får du solid kompetanse til å kontrollere både adgangskontrollsystem og dørmiljø. Noen firmaer besitter begge kompetanseområder.

Hvis du tenker på kostnadene for en slik serviceavtale, er gevinsten så mye større.

  • Lås- og adgangssystemene får stabil drift og vil ikke stadig by på problemer.
  • Motsatt vil en driftsstans fort kreve både tid, arbeidsinnsats og penger når fagfolk må tilkalles på kort varsel. Spesielt på kveldstid, om natten og i helger.

Forebygge

En fagperson på området vil kunne oppdage potensielle problemer og dermed utføre forebyggende vedlikehold:

  • Bytte batterier i elektroniske låser hvert år.
  • Ettersyn av tilstanden til batteribackup til låser og kortlesere som har kablet strømtilførsel.
  • Kontrollere at motorlåsen jobber lett. Denne kan få problemer hvis døren er skjev.
  • Programvareoppdatering på kortlesere.

Med den rette serviceavtalen oppnår du mer struktur på oppgavene som må utføres. Låsesmedene opplever ofte at driftsansvarlig i et bygg tar kontakt først når det oppstår et problem. Og da er det ofte «noe feil med låsen».

På stedet finner låsesmeden ut at problemet ikke ligger i låssystemet, men eksempelvis i den trådløse forbindelsen til adgangssystemet. Da må byggherre bruke tid på å hente inn andre fagfolk.

Les også: Derfor virker ikke adgangssystemet

Bedre drift

Avtalte vedlikeholdsrutiner reduserer omfanget av slike problemer. De blir oppdaget før ting stopper opp, og avtalen sikrer tilgang til de rette fagfolkene. En låsesmed tar sitt område og smører alt fra hengsler til lås, kontrollerer at sluttstykket virker og justerer dørlukker.

Samtidig vil en servicetekniker fra samme eller samarbeidende firma sørge for nødvendig sjekk av elektronikken og dørautomatikken.

Serviceavtalen gir etter min erfaring et bedre fungerende adgangssystem over tid. Årsaken er at fagfolkene blir godt kjent med systemet i bygget ditt og finner kjapt rett medisin hvis det skulle oppstå en uventet feil. De vil også ha et bedre grunnlag for å avdekke behov for utbedringer og gjerne forbedringer av løsningene.

Levetid

For å oppsummere har en serviceavtale nytteverdi for både system, brukere og byggeier. Kostbart utstyr får nødvendig ettersyn og vedlikehold og dermed lenger levetid - og færre driftsproblemer for brukerne.

FOB-reglenes krav til fungerende rømningsveier overholdes, og du ivaretar garantibetingelsene.

Du som har ansvaret for driften av bygget reduserer risikoen for uventede praktiske og økonomiske overraskelser.

Gratis veileder: Serviceavtale på adgangssystemet Last ned