FG-godkjenning.jpg

FG-kravene til sikring av låser og dører er strengere i Norge enn i resten av Europa. Mange prøver seg på en snarvei under bygging eller rehabilitering, men det kan koste dyrt. Her tar vi en kikk på FG-ordningen og effektene av den.

Formålet med FG-godkjenningen er å gjøre låser og dører mest mulig innbruddssikre og dermed redusere erstatningsutbetalinger for forsikringsselskapene.

Litt fakta for deg som er ukjent med FG-ordningen:

FG Skadeteknikk er en virksomhet under Finans Norge Forsikringsdrift som forvalter standarder som produsentene må forholde seg til. Fra etableringen i 1977 og frem til 2017 het virksomheten Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd. FG står for «forsikringsgodkjent».

Last ned sjekklisten: 9 ting å huske når du prosjekterer adgangssystem

EU-sylinder

Gevinsten for deg som skal ha på plass dører og låser i bygget, er en visshet om at produktene holder mål og vel så det. Utgangspunktet er standarder som er utviklet felles for alle landene i EØS-området. I tillegg er det utarbeidet et sett strengere krav i Sverige, som også Norge benytter.

Tilleggskravene innebærer for eksempel at en norsk/svensk låssylinder har en mer solid utførelse enn det vi kaller en europeisk profilsylinder. Det går på detaljer som bor- og dirkesikring og selve innfestingen av sylinderen.

Bakgrunnen for særordningene hos oss er en tradisjon for å tenke sikkerhet i selve døren. Ellers i Europa legger man mer vekt på fysisk sikkerhet rundt bygget, med vakter og gjerder som gjør det vanskelig for uvedkommende å ta seg inn. Låsene her blir også stadig bedre, men en EU-sylinder har ikke den samme innbruddsikringen som FG-godkjente sylindre i Norge og Sverige.

Her hjemme er dørene ofte mer tilgjengelige og må ha tøffere motstand. Det har blitt stadig viktigere etter hvert som forbrytere opererer mer på tvers av landegrensene.

Se også temasiden om låssystem og adgangskontroll.

Store mangler

Både lås- og forsikringsbransjen fikk en vekker for noen år siden. De første standardiserte kravene kom i 1988 og ble fornyet med jevne mellomrom.

Da er det lett å tro at ting blir stadig bedre, men i 2008 oppdaget vi at nye FG-godkjente låser lot seg åpne med enkle metoder.

Årsaken var at standarden ikke inneholdt en beskrivelse av hvordan innbruddsmotstanden skulle være. Konsekvensen var produkter med svakheter som førte til at låsene mistet sin godkjenning og måtte omkonstrueres.

Kostbar innsparing

Ved nybygg eller rehabilitering er du pålagt å forholde deg til FG-kravene. Det vil si: Du kan gjerne sette inn de billigste dørene og de enkleste lås- eller adgangssystemene, men da risikerer du at ingen forsikringsselskap vil inngå en avtale. Hvem ønsker vel å ha ansvaret for drift og sikkerhet i et bygg som ikke er forsikret?

Vi ser faktisk stadig flere tilfeller der en utbygger eller entreprenør forsøker å spare noen kroner på å kjøpe rimeligere produkter. Import fra land lenger øst i Europa er populært for å redusere innkjøpsprisen.

Dette kan få store konsekvenser for byggherre når det skal tegnes forsikring: Forsikringsselskapet påpeker manglende FG-godkjenning, og mange dører og låser må byttes ut. Da er det ikke penger å spare, likevel.

Mister erstatning

FG-godkjente produkter gir ikke rabatt på forsikringspremien, slik mange tror. Situasjonen er heller omvendt: Du risikerer å miste eller få avkortet erstatningsutbetaling etter et innbrudd hvis godkjenningen mangler. Det er hjemlet i forsikringsavtaleloven.

Første gang kan du kanskje slippe greit unna, men det følger et pålegg om utbedringer. Ellers er det ikke sikkert at det blir noen utbetaling neste gang.

Det må imidlertid være en årsakssammenheng: Du skal ikke straffes med redusert erstatning for manglende FG-godkjenning av en dørlås hvis tyvene har tatt seg inn og ut gjennom et vindu.

Bruk fagfolk

Som du forstår, er det et omfattende regelverk å forholde seg til, med standarder og lovbestemmelser. De færreste har overskudd eller lyst til å sette seg inn i dette og holde seg oppdatert på utviklingen. Det tryggeste er å få faglig bistand fra noen som driver med dette til daglig.

Ved rehabilitering er det verdifullt å få en befaring med fagkyndige. Ved nybygg må det utarbeides en såkalt beslagliste. Den inneholder en komplett oversikt over hva det aktuelle bygget må ha av låser og beslag for å oppfylle FG-kravene.

Du kan benytte en leverandør av lås- og adgangssystemer. I tillegg finnes det virksomheter som er spesialister på beslagslister. Da vet du at bygget får FG-godkjent skallsikring og adgangskontroll. 

Gratis sjekkliste: 9 ting å huske når du prosjekterer lås- og adgangssystem Last ned nå